USG

USG

Ultrasonografia jest najbardziej popularną i mającą szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób metodą obrazowania wnętrza ludzkiego ciała. Jest to badanie nieinwazyjne, bezpieczne dla pacjenta i do jego wykonania nie ma żadnych przeciwwskazań. Może być powtarzane w krótkich odstępach czasowych.

Ultrasonografia wykorzystuje ultradźwięki do obrazowania tkanek i narządów wewnętrznych. Badanie wykonuje się przy pomocy głowicy przykładanej bezpośrednio do powierzchni ciała, a w niektórych przypadkach dla uzyskania lepszego obrazu m.in. układu płciowego czy moczowego, wprowadzanej naturalnymi otworami ciała.

Lekarzy wykonujący badanie USG

Wskazaniem do wykonania mammografii są:

 • podejrzenie zmiany w piersi: guz, wciągnięcie brodawki lub skóry
 • wyciek z brodawki, zwłaszcza krwisty
 • asymetria piersi
 • stosowanie terapii hormonalnej
 • stan po amputacji piersi jako badanie kontrolne
 • stan po radio- i/lub chemioterapii
 • ocena stopnia regresji guza piersi.

 Nowe aparaty USG w pracowniach Top Medical

Pracownie ultrasonograficzne Top Medical wyposażone są w nowe, jedne z najnowocześniejszych na świecie aparaty firmy GE Voluson E8 BT 16, EPIQ5 firmy Philips, a także aparat BK Pro Focus Ultraview. Na wyposażeniu naszych pracowni jest blisko 60 wysokiej klasy głowic ultrasonograficznych do poszczególnych typów badań. Dzięki temu można u nas wykonać badania USG, niedostępne w innych placówkach w regionie, a nawet w Polsce.

Innowacyjne technologie obrazowania ultrasonograficznego stosowane w Top Medical umożliwiają:

 • wykonywanie badań USG z wykorzystaniem opcji tomograficznych. Opcja ta pozwala na uzyskanie w badaniu USG przekrojów analogicznych do badania tomografii komputerowej, jednak bez konieczności narażania pacjentów na promieniowanie rentgenowskie.
 • wykonywanie badań USG z wykorzystaniem opcji elastografii czyli badania „ściśliwości” tkanek niezmiernie pomocnego w różnicowaniu zmian łagodnych i złośliwych w narządach miąższowych tj. wątroba, tarczyca, jądra, oraz piersi, prostata, jajniki. Badanie to ma ogromne znaczenie w ocenie nasilenia m.in. zwłóknienia wątroby oraz diagnozowaniu chorób nowotworowych
 • wykonywanie badań echokardiograficznych (USG serca, echo serca) u dzieci i dorosłych, które pozwalają na pogłębione badania kurczliwości mięśnia sercowego polegające na automatycznej analizie globalnego odkształcenia podłużnego metodą śledzenia plamki ( ang. speckle tracking) wraz z automatyczną analizą frakcji wyrzutowej lewej komory serca
 • ultrasonograficzną diagnostykę ciąży i wad wrodzonych z wykorzystaniem opcji obrazowania 2D/3D oraz 4D i HDlive. Opracowana przez firmę GE nadzwyczajna metoda renderingu rewolucjonizuje na całym świecie możliwości obrazowania płodu oraz zaawansowanych badań ginekologicznych. Różnica miedzy standardowym 3D i 4D a HDlive jest olbrzymia. Badania wykonywane w Top Medical pozwalają na uzyskanie niespotykanego dotąd, niesamowicie realistycznego obrazu ludzkiego płodu pomagając zwiększyć czułość diagnostyczną. Daje to możliwość wyjątkowo dokładnej oceny rozwoju wewnątrzmacicznego płodu, uwidocznienia np. przezierności karkowej (NT), kości nosowej, wygenerowania widoku serca płodu (przewody tętniczy, żylny, drogi odpływu lewej i prawej komory, łuk aorty), precyzyjnego wyliczenia terminu porodu. Dodatkowo rejestrowane w postaci trójwymiarowej obrazy są zapisywane w pamięci urządzenia: można je porównywać, a także przesyłać do konsultacji do ośrodków referencyjnych w Polsce i za granicą.
Lekarzy wykonujący badanie USG
 • ultrasonograficzną diagnostykę owulacji z pomiarem objętości pęcherzyków
 • ultrasonograficzną diagnostykę nietrzymania moczu u kobiet. Trójwymiarowe (3D) badanie przezpochwowe głowicami o wysokiej częstotliwości umożliwia obrazowanie cewki moczowej i struktur ją podtrzymujących, a także mięśni miednicy mniejszej. Pozwala to na rozpoznanie przyczyn nietrzymania moczu, zaburzeń statyki narządu rodnego u kobiet, a także dokładną ocenę efektów leczenia operacyjnego w obrębie miednicy mniejszej.
 • wykonywanie badań USG z użyciem ultrasonograficznych środków kontrastujących – sonocystografia mikcyjna u dzieci
 • wykonywanie badań USG prostaty specjalną głowicą przezodbytniczą z opcją elastografii, która pozwala na dokładne obrazowanie gruczołu krokowego i precyzyjne wykonanie biopsji
 • wykonywanie badań USG kanału odbytu i odbytnicy przy użyciu rotacyjnej głowicy trójwymiarowej o wysokiej częstotliwości, którą posiadają tylko nieliczne placówki w Polsce. Takie badanie zapewnia możliwość oceny całego obwodu oglądanego odbytu lub odbytnicy. Rotacyjna, trójwymiarowa głowica  posiada wirujący kryształ i daje obraz 360 stopni, w przeciwieństwie do innych głowic umożliwiających zobrazowanie tylko wycinka oglądanego fragmentu odbytu. Uzyskanie obrazu całego obwodu odbytu i odbytnicy daje możliwość porównania ściany jelita, a co za tym idzie pozwala na dokładne określenie odnalezionych zmian patologicznych.
Lekarz wykonujący USG tarczycy

USG tarczycy

Ultrasonografia tarczycy jest jednym z podstawowych badań tego narządu. Z uwagi na powierzchowne położenie tego…

USG prostaty

USG prostaty pozwala na precyzyjne określenie wielkości gruczołu krokowego (prostaty, stercza), rozpoznanie ewentualnych guzów i…

USG piersi

USG piersi jest nieinwazyjną, bezbolesną metodą obrazowania gruczołów piersiowych przy pomocy fali ultradźwiękowej. Badanie pozwala…

USG odbytu/odbytnicy

W Top Medical diagnostyka ultrasonograficzna kanału odbytu i odbytnicy prowadzona jest przy użyciu rotacyjnej głowicy…

USG narządu ruchu

USG narządu ruchu – badanie daje możliwość oceny mięśni, ścięgien, stawów, zmian pourazowych i zapalnychw…

USG narządu rodnego

USG narządu rodnego – badanie pozwala w sposób nieinwazyjny wykryć nieprawidłowości w budowie narządu rodnego….

Lekarzy wykonujący badanie USG

USG jamy brzusznej

Badanie USG jamy brzusznej służy przede wszystkim do badania kształtu, wielkości i położenia narządów jamy…

USG jąder

USG jąder pozwala na ocenę zawartości worka mosznowego: jąder, najądrzy, ich osłonek i obecności żylaków…

USG Elastografia wątroby

Włóknienie wątroby jest częstym następstwem przewlekłych chorób wątroby, zwłaszcza przewlekłego zapalenia wirusowego wątroby typu B…

USG Dopplerowskie

USG Dopplerowskie jest jednym z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala na ocenę…

USG CUN u dzieci

Przezciemiączkowe USG centralnego układu nerwowego (CUN) u noworodków jest badaniem bezbolesnym i bezpiecznym dla dziecka…

USG ciąży

Ultrasonografia jest bezpieczną metodą obrazowania rozwoju płodu. W zależności od wskazań do monitorowania ciąży stosuje…

USG bioder dzieci

USG bioder dzieci badanie pozwala ocenić budowę stawu biodrowego. Wykonanie badania zaleca się u noworodków…