A A A

Realizowane projekty

Top Medical Sp. z o. o. realizuje projekt: Wzrost konkurencyjności firmy "TOP-MEDICAL" Sp. Z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych usług diagnostyki i leczenia nietrzymania moczu, stolca, zaburzeń mikcji i nieprawidłowości układu moczowego u dzieci i dorosłych opartej o wyniki prac B+R.

Top Medical Sp. z o. o. realizuje projekt: Rozszerzenie oferty Top Medical Sp. z o.o o innowacyjne usługi z zakresu diagnostyki chorób wątroby, mózgu, mięśni szkieletowych oraz mięśni miednicy mniejszej.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

 

 

 

 

Punkty Informacyjne RPO:

 


Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b
20-151 Lublin
Punkt informacyjny tel.: 81 44 16 738
http://www.rpo.lubelskie.pl

Bezpłatna infolinia: 0 800 888 776

 

Top Medical Sp. z o. o. realizuje projekt: Rozszerzenie zakresu badań diagnostycznych o obrazowanie przestrzenne w mammografii cyfrowej z tomosyntezą i USG3D/4D w chorobach piersi u kobiet.

Tytuł projektu:

1."Wzrost konkurencyjności spółki Top Medical poprzez innowacyjne zmiany produktowe - I etap"

2. "Rozszerzenie zakresu usług ultrasonograficznych poprzez zakup nowych środków trwałych oraz oprogramowania"

 

Ultrasonografia - Gabinet Lekarski dr hab. n. med. Andrzej Paweł Wieczorek