USG prostaty pozwala na precyzyjne określenie wielkości gruczołu krokowego (prostaty, stercza), rozpoznanie ewentualnych guzów i określenie ich położenia. Umożliwia zróżnicowanie charakteru rozrośniętej tkanki w gruczole krokowym, czy jest to rozrost złośliwy czy łagodny oraz dokładne wykonanie punkcji w celu pobrania tkanek do badania histopatologicznego.

USG prostaty wykonuje się przezodbytniczo i tylko tak przeprowadzone badanie umożliwia dokładną diagnozę. Zaletą tej metody jest różnicowanie poszczególnych stref prostaty w zależności od typu budowy histopatologicznej. Metoda odróżnia strefę obwodową od strefy centralnej i przejściowej. Jest to istotne, gdyż w przypadku większości nowotworów punktem wyjścia jest strefa obwodowa, rzadziej strefy centralna i przejściowa. Tak precyzyjna diagnostyka różnicowa nie jest możliwa w badaniu przezbrzusznym.

Obraz uzyskany w badaniu przezodbytniczym USG gruczołu krokowego. Po lewej:podstawowe badanie w skali szarości. Nie umożliwia ono stwierdzenia obecności twardych, często nowotworowych ognisk w prostacie. Po prawej: badanie z wykorzystaniem opcji elastografii pozwalające na wykrycie ognisk o podejrzanej spoistości w okolicach niedostępnych w badaniu per rectum.

Badanie USG przezodbytnicze służy także ocenie pęcherzyków nasiennych, ich symetrii, jak również określeniu baniek nasieniowodów. Ma to szczególne znaczenie u pacjentów cierpiących na przewlekłe zapalenie prostaty oraz leczących się z powodu niepowodzeń w rozrodzie.

USG przezodbytnicze jest podstawowym narzędziem do wykonania biopsji stercza. W oparciu o to właśnie badanie ocenia się miejsca, które można podejrzewać o zmiany nowotworowe.

W Top Medical przezodbytnicze badanie USG prostaty wykonujemy wykorzystując opcję 3D i specjalnie  stworzoną do tego celu  głowicę o wysokiej częstotliwości, która umożliwia bardzo dokładne  obrazowanie budowy gruczołu krokowego i  precyzyjne wykonanie biopsji. W badaniu USG prostaty wykorzystuje się także opcję elastografii czyli badanie „ściśliwości”, twardości tkanek, które jest niezwykle pomocne w różnicowaniu zmian łagodnych i złośliwych.

Badania USG prostaty  w Top Medical wykonują: lek. med. Waldemar Białek, dr n. med. Waldemar Lasotalek. med. Marzena Stachurska -Bąbol,  prof. dr hab. n. med. Paweł Wieczorek

USG prostaty z opcją elastografii wykonuje lek. med. Waldemar Białek, prof. dr hab. n. med. Paweł Wieczorek

USG prostaty Lublin. Rejestracja telefoniczna 81 524 34 06; 81 452 00 00