Gastroskopia

Gastroskopia jest badaniem endoskopowym pozwalającym na dokładną ocenę górnego odcinka przewodu pokarmowego: przełyku, żołądka i   dwunastnicy za pomocą giętkiego aparatu wprowadzonego przez jamę ustną. Przed wykonaniem gastroskopii pacjenci mają gardło znieczulane specjalnym preparatem, który powstrzymuje odruch wymiotny.

W Top Medical gastroskopię można wykonać w znieczuleniu dożylnym, które polega na wprowadzeniu pacjenta w stan nieświadomości, ale nie jest to tzw. narkoza.

Gastroskopia jest badaniem krótkotrwałym, trwającym około 5-10 minut, mało obciążającym
i bezpiecznym. Do badania wymagane jest przygotowanie pacjenta. (więcej o przygotowaniu w zakładce Dla pacjenta)

Gastroskopia  może być badaniem diagnostycznym, jak również terapeutycznym podczas którego dokonuje się tamowania krwawień, usuwania polipów, poszerzania powstałych zwężeń, usuwania ciał obcych.

Wykonanie gastroskopii diagnostycznej zleca się w przypadku podejrzenia choroby wrzodowej żołądka  lub dwunastnicy, występowania bólów brzucha, odbijania, wzdęcia, zgagi, a także podejrzenia choroby nowotworowej. Badanie pomaga w ustaleniu przyczyn dysfagii czyli trudności w połykaniu, krwawienia
z przewodu pokarmowego.

Gastroskopia jest pomocna przy podejrzeniu istnienia uszkodzeń polekowych błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych długotrwale stosujących niesteroidowe leki przeciwzapalne, wykorzystywana jest również jako badanie przesiewowe lub kontrolne u chorych ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworu (osoby z długoletnią chorobą refluksową przełyku, z przełykiem Barretta, z niedokrwistością złośliwą w przebiegu zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka, po przebytej resekcji żołądka).

W Top Medical gastroskopię wykonują:

dr hab. n. med. Jacek Piłat

dr n. med Janusz Wargocki

lek. med. Sławomir Miącz

lek. med. Maciej Luterek

lek. med. Michał Mirecki


Miejsce wykonywania: Top Medical, ul. Zana 29 Lublin.


gastroskopia Lublin, gastroskopia NFZ Lublin. Rejestracja telefoniczna 81 524 34 06; 81 452 00 00