Wzrost konkurencyjności firmy „TOP-MEDICAL”

Wzrost konkurencyjności firmy „TOP-MEDICAL”

Top Medical Sp. z o. o. realizuje projekt: Wzrost konkurencyjności firmy „TOP-MEDICAL” Sp. Z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych usług diagnostyki i leczenia nietrzymania moczu, stolca, zaburzeń mikcji i nieprawidłowości układu moczowego u dzieci i dorosłych opartej o wyniki prac B+R.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020