Rentgen (RTG)

Rentgen (RTG)

Badanie RTG jest najstarszą, nieinwazyjną metodą obrazowania ludzkiego ciała za pomocą promieniowania rentgenowskiego. Choć jest ono wypierane przez nowocześniejsze metody, to w diagnostyce wielu chorób wciąż pozostaje niezastąpione. Stosuje się je do obrazowania m.in. czaszki, kręgosłupa, klatki piersiowej, stawów, miednicy, kończyn.

Rentgenowskie badania sylwetkowe umożliwiają obrazowanie całej np. kończyny dolnej czy kręgosłupa na jednym zdjęciu, co jest szczególnie przydatne w diagnostyce ortopedycznej lub reumatologicznej. 

Badania RTG z podaniem środka kontrastującego, takie jak skopia przełyku, skopia żołądka i dwunastnicy czy  urografia mają natomiast na celu dokładniejsze obrazowanie badanych narządów oraz ich funkcji.


Główne zalety cyfrowego badania RTG:

 • Mniejsza dawka promieniowania
 • Lepsza jakość otrzymywanego obrazu
 • Możliwość konsultowania zdjęć drogą elektroniczną
 • Długotrwałe przechowywanie obrazu bez utraty jakości

Badanie RTG wykonywane w Top Medical zapisywane jest na płycie CD, a na życzenie pacjenta drukowane na kliszach RTG

Badania RTG dostępne w Top Medical:

 • Zdjęcia kostne – pełny zakres badań
 • Zdjęcia klatki piersiowej – płuca, sylwetka serca
 • Zdjęcia sylwetkowe kręgosłupa, kończyn dolnych

Badania kontrastowe:

 • Cystografia mikcyjna
 • Hsg
 • Skopia przełyku
 • Skopia żołądka i dwunastnicy
 • Urografia
 • Wlew doodbytniczy
Grafika pokazująca, w którym miejscu znajduję się żołądek

Co to jest skopia przełyku?

Skopia przełyku jest badaniem rentgenowskim polegającym na doustnym podaniu środka cieniującego – zawiesiny barytowej i uwidocznieniu jego przemieszczania się przez gardło, przełyk aż do żołądka i dwunastnicy.

W czasie przechodzenia przez przełyk zawiesina barytowa pokrywa fałdy błony śluzowej. Pozwala to na ocenę ścian przełyku, jego ruchów podczas połykania oraz stwierdzenie obecności zwężeń, uchyłków, przetok i innych zmian w zakresie błony śluzowej.


Wskazaniami do wykonania badania są problemy z połykaniem, podejrzenie przepukliny rozworu przełykowego przepony, ocena światła przełyku po zabiegach operacyjnych, podejrzenie odpływu żołądkowo-przełykowego (refluksu).

Co to jest skopia żołądka i dwunastnicy?

Dalszym etapem badania przewodu pokarmowego może być: skopia żołądka i dwunastnicy, ruchomości ich ścian oraz fałdów błony śluzowej


Najczęstszym wskazaniem do wykonania badania jest podejrzenie choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, refluksu żołądkowo-przełykowego i dwunastniczo-żołądkowego a także zmian nowotworowych. Wykonanie badania zleca się również pacjentom, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania gastroskopii lub jako badanie dostarczające dodatkowych danych diagnostycznych po gastroskopii.

Jak przebiegają badania?

Skopię przełyku oraz żołądka i dwunastnicy wykonuje lekarz radiolog. Podczas badania pacjent pije środek cieniujący. W badaniu dwukontrastowym wprowadza się też do żołądka powietrze bądź podaje środki uwalniające w żołądku dwutlenek węgla. Skopie wykonuje się w pozycji stojącej, ale lekarz może polecić zmianę położenia ciała, by dokładniej ocenić badane narządy. Zmiana pozycji ciała może odbywać się poprzez zdalne poruszanie specjalnym stołem, o który oparty jest pacjent.


Część badania przeprowadza się w pozycji leżącej. W niektórych przypadkach w celu lepszego uwidocznienia ocenianych narządów konieczne jest uciśnięcie brzucha specjalnie do tego przeznaczonym urządzeniem.


Zarówno skopia przełyku oraz skopia żołądka i dwunastnicy trwają po kilkanaście minut.

Jak przygotować się do badań?

Skopia przełyku oraz skopia żołądka i dwunastnicy powinny być wykonywane na czczo. Już w przeddzień badania nie należy jeść kolacji, w dniu badania nie można palić papierosów. Pacjent przed badaniem powinien zgłosić lekarzowi przyjęte w danym dniu leki.

Po badaniu

Po badaniu przez kilka dni stolec może mieć kolor kredowo biały. Jest to skutek zastosowania środka cieniującego. Aby uniknąć zaparć, zaleca się przyjmowanie dużych ilości płynów.


Dzięki postępowi technologicznemu tradycyjne aparaty RTG wykonujące zdjęcia na kliszach zastępowane są nowoczesnymi cyfrowymi urządzeniami. Są one bezpieczniejsze dla pacjentów, ponieważ do wytworzenia obrazu wykorzystują mniejszą dawkę promieniowania, a otrzymywane zdjęcia są zdecydowanie lepszej jakości. Cyfrowy zapis obrazu pozwala na dokładniejszą, bardziej precyzyjną diagnostykę, a także łatwą archiwizację badań i możliwość powtórnej ich oceny.

W Top Medical oferujemy pełen zakres badań RTG, z wyjątkiem RTG zębów. Wszystkie badania wykonujemy nowoczesnym ucyfrowionym aparatem Philips DuoDiagnost 9. Badania opisuje: lek. med. Marek Strumpf.

Informujemy, że Pracownia Rentgenowska Top Medical otrzymała certyfikat zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2007-2013

Lekarz wykonujący USG tarczycy

USG tarczycy

Ultrasonografia tarczycy jest jednym z podstawowych badań tego narządu. Z uwagi na powierzchowne położenie tego…

USG prostaty

USG prostaty pozwala na precyzyjne określenie wielkości gruczołu krokowego (prostaty, stercza), rozpoznanie ewentualnych guzów i…

Lekarz wykonujący USG piersi

USG piersi

USG piersi jest nieinwazyjną, bezbolesną metodą obrazowania gruczołów piersiowych przy pomocy fali ultradźwiękowej. Badanie pozwala…

USG odbytu/odbytnicy

W Top Medical diagnostyka ultrasonograficzna kanału odbytu i odbytnicy prowadzona jest przy użyciu rotacyjnej głowicy…

USG narządu ruchu

USG narządu ruchu – badanie daje możliwość oceny mięśni, ścięgien, stawów, zmian pourazowych i zapalnychw…

USG narządu rodnego

USG narządu rodnego – badanie pozwala w sposób nieinwazyjny wykryć nieprawidłowości w budowie narządu rodnego….

Lekarzy wykonujący badanie USG

USG jamy brzusznej

Badanie USG jamy brzusznej służy przede wszystkim do badania kształtu, wielkości i położenia narządów jamy…

USG jąder

USG jąder pozwala na ocenę zawartości worka mosznowego: jąder, najądrzy, ich osłonek i obecności żylaków…

USG Elastografia wątroby

Włóknienie wątroby jest częstym następstwem przewlekłych chorób wątroby, zwłaszcza przewlekłego zapalenia wirusowego wątroby typu B…

USG Dopplerowskie

USG Dopplerowskie jest jednym z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala na ocenę…

USG CUN u dzieci

Przezciemiączkowe USG centralnego układu nerwowego (CUN) u noworodków jest badaniem bezbolesnym i bezpiecznym dla dziecka…

USG ciąży

Ultrasonografia jest bezpieczną metodą obrazowania rozwoju płodu. W zależności od wskazań do monitorowania ciąży stosuje…

USG bioder dzieci

USG bioder dzieci badanie pozwala ocenić budowę stawu biodrowego. Wykonanie badania zaleca się u noworodków…