A A A

Rejestracja telefoniczna: 81 524 34 06; 81 452 00 00

 

Echo serca wykonujemy nowo zakupionym aparatem EPIQ 5G

 

Echokardiografia, zwana w skrócie echem, jest badaniem serca przy pomocy specjalnego aparatu USG. Dostarcza informacji  o budowie i pracy mięśnia sercowego oraz przepływie krwi w obrębie przedsionków i komór serca, a także dużych naczyń krwionośnych. Pozwala zdiagnozować wady serca, niedomykalność zastawek oraz nowotwory mięśnia sercowego czy obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym. Wskazaniem do wykonania badania jest choroba niedokrwienna serca, wady serca, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze.

Echo serca jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym i nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla pacjenta. Może być wykonywane zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci.

Obecnie, echokardiografy wyposażone są w bardzo nowoczesne technologie. W Top Medical  badania wykonujemy nowo zakupionym aparatem EPIQ 5G, który pozwala na  pogłębione badania kurczliwości mięśnia sercowego polegające na automatycznej analizie globalnego odkształcenia podłużnego metodą śledzenia plamki (ang. speckle tracking)  wraz z automatyczną analizą frakcji wyrzutowej lewej komory serca.

 

W Top Medical badania echo serca wykonuje się w cyfrowej technologii. Badania u osób dorosłych przeprowadzają : lek. med. Tomasz Chromiński, lek. med. Dariusz Dunia, dr hab. n. med. Piotr Waciński, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński, dr hab. n. med. Tomasz Zapolski.

 

Echo serca u dzieci wykonuje dr n. med. Elżbieta Sadurska.

 

 

echo serca Lublin, echo serca dzieci Lublin. Rejestracja telefoniczna 81 524 34 06; 81 452 00 00

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013