Mammografia

Mammografia

Mammografia to badanie rentgenowskie piersi, które pozwala uwidocznić struktury piersi i wykryć ich ewentualne zmiany. Jest najlepszą metodą wczesnego wykrywania nowotworów piersi. Umożliwia rozpoznawanie guzków o średnicy mniejszej niż 5 mm i zmian tzw. bezobjawowych. Dla porównania, samobadanie daje szansę na wykrycie guzów o średnicy powyżej 1 cm.

Zalecenia dotyczące wykonywania mammografii

Wykonywanie mammografii zaleca się wszystkim kobietom od 40 roku życia raz na dwa lata. Wskazane jest ono także dla kobiet młodszych poniżej 40 roku,  jeśli w ich najbliższej rodzinie ( mama, siostra) wystąpiły przypadki zachorowania na raka piersi. Decyzja o mammografii powinna być jednak poprzedzona konsultacją u lekarza specjalisty.

Urządzenie do badania mammografii

Wskazaniem do wykonania mammografii są:

  • podejrzenie zmiany w piersi: guz, wciągnięcie brodawki lub skóry
  • wyciek z brodawki, zwłaszcza krwisty
  • asymetria piersi
  • stosowanie terapii hormonalnej
  • stan po amputacji piersi jako badanie kontrolne
  • stan po radio- i/lub chemioterapii
  • ocena stopnia regresji guza piersi.

Jak wygląda badanie?

Badanie wykonuje się przy użyciu mammografu. Każda pierś obrazowana jest oddzielnie w dwóch projekcjach. Jest ona układana na specjalnym stoliku i stopniowo uciskana w celu lepszego uwidocznienia całej tkanki gruczołu piersiowego oraz utrzymania piersi nieruchomo. Badanie trwa kilka minut. Jest bezbolesne, choć możliwe jest po badaniu odczuwanie przejściowego dyskomfortu.

Do niedawna obraz piersi uzyskiwany podczas badania mammograficznego utrwalany był tylko na filmach rentgenowskich, które były wywoływane na specjalnych wywoływarkach. W związku z tym ogromny wpływ na jakość otrzymanych wyników mammografii miały stosowane filmy i odczynniki chemiczne oraz jakość negatoskopów używanych do oglądania tych zdjęć przez lekarzy. Ta technologia wciąż jest stosowana w wielu poradniach mammograficznych. Jednak w ostatnich latach dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych w radiologii powstały mammografy cyfrowe eliminujące negatywny wpływ procesu wywoływania i odczytu zdjęć tradycyjnych.

Cyfrowy mammograf pozwala otrzymać zdjęcie rentgenowskie piersi z wykorzystaniem mniejszej dawki promieniowania, co jest bezpieczniejsze dla pacjentek. Uzyskane zaś w badaniu obrazy piersi emitowane są na specjalistycznych monitorach medycznych wysokiej rozdzielczości. Taki obraz lekarz może powiększać  oraz tak regulować np. kontrastem, jasnością, aby móc właściwie ocenić zmiany w piersi.

Cyfrowy mammograf umożliwia konsultację obrazu piersi drogą elektroniczną oraz długotrwałą archiwizację danych bez utraty ich jakości.

Najnowszą metodą badania mammograficznego jest mammografia 3D z tomosyntezą. Umożliwia ona prześwietlenie piersi pod różnymi kątami, warstwa po warstwie, co milimetr. Pozwala to na uzyskanie w trakcie jednego badania nie 4 jak dotychczas, lecz nawet do 400 zdjęć. Przy czym, dawka promieniowania rentgenowskiego, jaką otrzymuje pacjentka, jest  porównywalna z dawką wykorzystywaną w mammografii konwencjonalnej.

Czułość
95%
Swoistość
95%
Badanie mammograficzne

Stetoskop i różowa wstążka położona na rękach

Otrzymane w mammografii 3D z tomosyntezą obrazy przetwarza się cyfrowo otrzymując trójwymiarowy, niezwykle precyzyjny wgląd w wewnętrzne struktury piersi kobiety. Zapis badania lekarz może odtwarzać jako film, dowolnie analizować: dokonywać zbliżeń i oddaleń wnętrza piersi, powiększać wybrane fragmenty. Jest to pomocne w dokładnym planowaniu miejsca zabiegu, a także zlokalizowaniu drobnych zmian, które mogłyby zostać pominięte w trakcie operacji.

W Top Medical badania mammograficzne wykonujemy nowym, w pełni cyfrowym aparatem firmy Siemens Mammomat Inspiration z funkcją trójwymiarowej mammografii (3D) z tomosyntezą. Aparat poddawany jest okresowym testom jakości przy użyciu specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości aparatów mammograficznych. Nasza pracownia mammograficzna uzyskała bardzo dobry wynik podczas przeprowadzonego audytu klinicznego.

Na badania mammograficzne dla Pań spoza programu profilaktycznego wymagane jest skierowanie od lekarza. Więcej o badaniach mammograficznych w ulotce .

Panie między 50 a 69 rokiem życia mogą w Top Medical wykonać bezpłatne badanie mammograficzne cyfrowej jakości.

Przed badaniem należy wypełnić ankietę

W Top Medical obrazy uzyskane w badaniu mammograficznym opisują specjaliści:
 lek. med. Agnieszka Brodzik, lek. med., lek. med. Magdalena Peszke

mammografia Lublin, bezpłatna mammografia Lublin, mammografia cyfrowa Lublin, mammografia 3D Lublin. Rejestracja telefoniczna 81 524 34 06; 81 452 00 00

Informujemy, że Pracownia Mammograficzna Top Medical otrzymała certyfikat zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009
Top Medical Sp. z o. o. realizuje projekt: Rozszerzenie zakresu badań diagnostycznych o obrazowanie przestrzenne w mammografii cyfrowej z tomosyntezą i USG3D/4D w chorobach piersi u kobiet.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2007-2013