prof. dr hab. n. med. Andrzej Paweł Wieczorek

prof. dr hab. n. med. Andrzej Paweł Wieczorek

Radiolog, diagnosta obrazowy
Miejsce Pracy:  Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierownik Zakładu Radiologii Dziecięcej – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy przy ul. Profesora Antoniego Gębali
Numer telefonu :
81 524 34 06, 81 452 00 00
Adres :
Lublin, ul. Tomasza Zana 29

Miejsce Pracy:  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Kierownik Zakładu Radiologii Dziecięcej – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy przy ul. Profesora Antoniego Gębali 6 w Lublinie

Zakres badań wykonywanych w Top Medical:

 • USG dzieci:  przezciemiączkowe CUN, szyja ( tarczyca, ślinianki, węzły chłonne); jama brzuszna, narząd rodny w badaniu przez powłoki brzuszne lub w badaniu przezodbytniczym; moszna u chłopców
 • USG dorosłych: piersi, szyja, tarczyca,  jama brzuszna, moszna, prostata (w badaniu przezodbytniczym), narząd rodny ( badanie przezpochwowe), przepona miednicy mniejszej (diagnostyka nietrzymania moczu)
 • USG ciąży 2D/3D/4D
 • USG cyklu miesięcznego z pomiarem objętości pęcherzyków
 • USG z opcją elastografii: piersi, tarczyca, prostata, jajnik
 • USG  panoramiczne, tomograficzne
 • Biopsje pod kontrolą USG : aspiracyjna cienkoigłowa ( BACC) piersi, tarczycy
 • typu tru-cut prostaty

W Top Medical przyjmuje:

 • dzieci od 0 do 18 r. ż
 • osoby dorosłe
 • pacjentów anglojęzycznych
 • przyjmuje pacjentów w placówce przy ul. Zana 29

 

DODATKOWE INFORMACJE O LEKARZU

Zainteresowania zawodowe:
diagnostyka USG nietrzymania moczu u  kobiet
radiologia pediatryczna (w tym przede wszystkim wrodzone wady układu moczowo-płciowego)
diagnostyka USG niepłodności męskiej (rozprawa doktorska i habilitacyjna)
diagnostyka USG chorób piersi
biopsje pod kontrolą USG  (tarczycy, piersi, prostaty)
USG 3D/4D ciąży
nowoczesne techniki diagnostyki USG: opcje 3D/4D, obrazowanie tomograficzne, panoramiczne

 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. A. P. Wieczorek posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego z zakresu ultrasonografii jamy brzusznej, piersi i narządów powierzchownych, diagnostyki ultrasonograficznej ciąży. Jest v-ce przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, członkiem Komitetu Naukowego czasopisma „Ultrasonografia”; członkiem redakcji czasopisma „Pelviperineology”.

Odbył szkolenia zagraniczne, między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii, Austrii i Stanach Zjednoczonych. Jako wykładowca brał udział w  43 kongresach europejskich i światowych, takich jak: International Continence Society (ICS), International Urogynecological Association (IUGA), European Society of Coloproctology (ESCP),  European Society of Uroradiology (ESUR)  European Society of Paediatric Radiology (ESPR), World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) oraz w kongresach o zasięgu ogólnopolskim organizowanych przez: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne (PTU) ,  Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG), Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne (PLTR).
Uczestniczył w wielu kongresach ginekologicznych i zjazdach radiologicznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym  (np. ICS, IUGA, ECR, WFUMB, ESOR, PTU, PTG).

 

Publikacje:
1autorstwo monografii w języku polskim oraz monografii w języku angielskim jako redaktor naczelny  pt.  Pelvic Floor Disorders. Imaging and Multidisciplinary Approach to Management. eds. GA Santoro, AP Wieczorek, C. Bartram, Springer Verlag Italy, 2010.

2.Autor 17 rozdziałów w następujących publikacjach:
Diagnostyka radiologiczna układu chłonnego. [AUT].  Z. Bieganowska- Klamut, AP. Wieczorek. W:Stany przebiegające z powiększeniem węzłów chłonnych, pod red. JR. Kowalczyka, Warszawa 1996, Wydaw. Lek. PZWL, s.49-61

Diagnostyka obrazowa w andrologii. [AUT].  AP. Wieczorek. W: Andrologia. Pod red. M. Semczuka i M. Kurpisza., Warszawa 1998, Wydaw. Lek. PZWL, s. 217-228

Badanie USG gruczołu krokowego głowicą doodbytniczą. [AUT].  AP. Wieczorek. W: Standardy badań USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Gdańsk 1998, seria wyd. Praktyczna ultrasonografia, s. 69-70

Badanie USG moszny.  AP. Wieczorek. W: Standardy badań USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Gdańsk 1998, seria wyd. Praktyczna ultrasonografia, s. 75-76

Ultrasonografia moszny w niepłodności. AP. Wieczorek. W: Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny. Pod. red. W. Jakubowskiego i A. Pajk. seria wyd. Praktyczna ultrasonografia, Mak-med, s.85-92

Błędy w diagnostyce USG układu moczowego, stercza, moszny i przestrzeni zaotrzewnowej.  AP. Wieczorek. W: Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej. Pod red. W. Jakubowskiego, seria wyd. Praktyczna ultrasonografia, s. 165-184

Diagnostyka USG w pediatrii. [AUT].  AP. Wieczorek, A. Brodzisz. W: Diagnostyka ultrasonograficzna w gabinecie lekarza rodzinnego. Pod. red. W. Jakubowskiego, seria wyd. Praktyczna ultrasonografia, s.303-331

Nowe techniki ultrasonograficzne stosowane w diagnostyce nietrzymania moczu u kobiet.  AP. Wieczorek, B.Fortling. W:Nowe trendy w uroginekologii.  Pod red.  T. Rechbergera, Lublin 2005, IZT, s.322-329

Nowoczesne metody obrazowania zaburzeń statyki i funkcji narządu płciowego kobiety-czy mają wartość praktyczną? AP. Wieczorek W: Uroginekologia praktyczna. pod red.  T. Rechbergera, Lublin 2007, BiFolium, s.123-129

Nowoczesne metody obrazowania w uroginekologii i ich rzeczywista wartość kliniczna  M.Bogusiewicz, AP. Wieczorek, A. Stankiewicz. W: Nietrzymanie moczu i zaburzenia statyki dna miednicy u kobiet. Pod red. T. Rechbergera, Poznań 2009, Termedia, s. 119-130

Metody obrazowania w diagnostyce schorzeń uroginekologicznych. M.Bogusiewicz, AP. Wieczorek W: Postępy w uroginekologii. Pod red.  T. Rechbergera i W. Baranowskiego, Lublin 2010, s. 32-57

Endovaginal ultrasonography: methodology and normal pelvic floor anatomy.GA Santoro, AP Wieczorek, SA Shobeiri, A. Stankiewicz. W: Pelvic floor disorders : imaging and multidisciplinary approach to management. Pod red.. G.A. Santoro, A.P. Wieczorek, C.I. Bartram, Dordrecht 2010, Springer, s. 61-78

Technical innovations in pelvic floor ultrasonography. GA. Santoro, A. Stankiewicz, J. Scholbach, M.Chlebiej, AP. Wieczorek. W: Pelvic floor disorders : imaging and multidisciplinary approach to management. Pod red.. GA. Santoro, AP. Wieczorek, CI. Bartram, Dordrecht 2010, Springer, s. 103-114

 

3. Autor 84 prace pełnotekstowych,  175 streszczeń zjazdowych

Wybrane publikacje w czasopismach zagranicznych:

1. The differences in testicular volumes in boys 8-36months old with undescended, retractile and hydrocele testis – Usefulness of scrotal screening ultrasound. G.Jędrzejewski M.M.Woźniak T. Madej, R. Kryza, E. Zielonka-Lamparska, A.P. Wieczorek. Early Hum. Dev. [online], 2011 ss. 5,

2. Rapid reversal of quadraparesis in chronic eosinophilic leukaemia expressing the FIP1L1-PDGFRA transcript after therapy with imatinib. M. Hus, G. Helbig, M. Cioch A, Szczepańska-Szerej, A.P. Wieczorek, M.M.Woźniak, J.Kozińska M. Morawska, A. Dmoszyńska, S. Kyrcz-Krzemień, D. Kata. Leuk. Res. 2011 vol. 35 nr 3, s. e15-e17, bibliogr.

3. 3-D high-frequency endovaginal ultrasound of female urethral complex and assessment of inter-observer reliability. A.P.Wieczorek, M.M. Woźniak, A.Stankiewicz, Ga. Santoro, M. Bogusiewicz, T.Rechberger. Eur. J. Radiol. [online] 2010, ss. 6

4. Comparison of accuracy of functional measurements of the urethra in transperineal vs. endovaginal ultrasound in incontinent women. A.Stankiewicz, A.P.Wieczorek, M.M. Woźniak, M.Bogusiewicz, K. Futyma, G.A. Santoro, T. Rechberger. Pelviperineology 2008 vol. 27 nr 4, s. 145-147

5. High-resolution three-dimensional endovaginal ultrasonography in the assessment of pelvic floor anatomy: a preliminary study. G.A Santoro, A.P. Wieczorek, A. Stankiewicz, M.M Woźniak, M. Bogusiewicz, T. Rechberger. Int. Urogynecol. J. Pelvic Floor Dysfunct. 2009 vol. 20 nr 10, s. 1213-1222

6. Interobserver and interdisciplinary reproducibility of 3D endovaginal ultrasound assessment of pelvic floor anatomy. G.A. Santoro, A.P. Wieczorek, S.A. Shobeiri, E.R. Mueller, J.Piłat, A.Stankiewicz, G. Battistella. Int. Urogynecol. J. Pelvic Floor Dysfunct. 2011 vol. 22 nr 1, s. 53-59,

7. Novel 3-D transvaginal ultrasound in the evaluation of morphological differences of the female urethral complex between nulliparous and multiparous patients. A.P. Wieczorek, M.M Woźniak, M.Bogusiewicz, A.Stankiewicz, T. Rechberger, K. Futyma. Int. Urogynecol. J. Pelvic Floor Dysfunct. 2007 vol. 18 suppl. 1, s. S138.

8. Pelvic floor disorders: role of new ultrasonographic techniques. A.P.Wieczorek, A.Stankiewicz, G.A. Santoro, M.M. Woźniak, M.Bogusiewicz, T. Rechberger. World J. Urol. 2011 vol. 29 nr 5, s. 615-623

9. Quantitative assessment of urethral vascularity in nulliparous females using high-frequency endovaginal ultrasonography. A.P. Wieczorek, M.M Woźniak, A. Stankiewicz, Ga Santoro, M. Bogusiewicz, T. Rechberger, J. Scholbach. World J. Urol. 2011 vol. 29 nr 5, s. 625-632

10. State of the art: an integrated approach to pelvic floor ultrasonography. G.A.Santoro, A.P.Wieczorek, H.P.Dietz, A.Mellgren, A.H. Sultan, S.A.Shobeiri, A.Stankiewicz, C. Bartram. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2011 vol. 37 nr 4, s. 381-396,

11. The assessment of normal female urethral vascularity with Color Doppler endovaginal ultrasonography: preliminary report. A.P.Wieczorek, M.M. Woźniak, A.Stankiewicz, M. Bogusiewicz, G.A Santoro, T. Rechberger, J. Scholbach. Pelviperineology 2009 vol. 28 nr 1, s. 59-61

12. Uterus and ovary hernia of the canal of  Nuck. G. Jędrzejewski, A. Stankiewicz, A.P.Wieczorek. Pediatr. Radiol. 2008 vol. 38 nr 11, s. 1257-1258

13. Application of Doppler ultrasonography in congenital vascular lesions of the head and neck. I. Różyło-Kalinowska, A. Brodzisz, E. Gałkowska, T.K. Różyło, A.P.Wieczorek. Dentomaxillofac. Radiol. 2002 vol. 31 nr 1, s. 2-6,

14.Cervical lymphadenopathy in children-Incidence and diagnostic management. G. Niedzielska, M. Kotowski, A. Niedzielski, E. Dybiec, P. Wieczorek. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2007 vol. 71 nr 1, s. 51-56,

15.Pattern of CNS changes in the early ultrasonographic diagnostics in children with neurodevelopmental disorders and risk of infantile cerebral palsy development.  E. Dybiec, J.Taczała, P. Majcher, AP. WieczorekPol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 6B, s. 520-522, bibliogr.

 

Ultrasonografia – Gabinet Lekarski dr hab. n. med. Andrzej Paweł Wieczorek realizuje projekt „Zwiększenie konkurencyjności gabinetu „Ultrasonografia” poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obrazowania ultrasonograficznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013