prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

Kardiolog, internista
Miejsce pracy: kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8
Numer telefonu :
81 524 34 06, 81 452 00 00
Adres :
Lublin, ul. Tomasza Zana 29

Miejsce pracy:

kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie

Zakres porad udzielanych w Top Medical:

  • porady specjalistyczne z zakresu chorób układu krążenia

Zakres badań wykonywanych w Top Medical:

  • badanie echokardiograficzne serca

W Top Medical przyjmuje:

  • osoby dorosłe
  • dzieci od lat 10
  • przyjmuje pacjentów w placówce przy ul. Zana 29
  • lekarz wypisuje recepty refundowane


DODATKOWE INFORMACJE O LEKARZU

Zainteresowania zawodowe:

kardiologia – echokardiografia
choroba niedokrwienna serca
wady serca
niewydolność serca
zaburzenia rytmu serca
nadciśnienie tętnicze

 

Profesor dr hab. n. med. A. Wysokiński jest członkiem Grupy Ekspertów Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członkiem Rady Naukowej Polskiej szkoły Echokardiografii, Redaktorem Naczelnym czasopisma „Farmacja Szpitalna, Kliniczna i Onkologiczna”. Profesor Wysokiński posiada certyfikaty: Europen Society of Cardiology oraz Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także Polskiej Szkoły Echokardiografii.

Prof. A. Wysokiński jest autorem 258 prac naukowych oraz 181 prac przedstawionych na konferencjach i opublikowanych w pamiętnikach zjazdowych. Za swe osiągnięcia dwukrotnie otrzymał nagrody naukowe Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 28 razy nagrody rektorskie za „twórcze wyniki pracy naukowej”, a także Srebrny Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.