USG odbytu/odbytnicy

W Top Medical diagnostyka ultrasonograficzna kanału odbytu i odbytnicy prowadzona jest przy użyciu rotacyjnej głowicy trójwymiarowej o wysokiej częstotliwości, którą posiadają tylko nieliczne placówki w Polsce. Zapewnia to możliwość oceny całego obwodu oglądanego odbytu lub odbytnicy. Rotacyjna, trójwymiarowa głowica  posiada wirujący kryształ i daje obraz 360 stopni, w przeciwieństwie do innych głowic umożliwiających zobrazowanie tylko wycinka oglądanego fragmentu odbytu. Uzyskanie obrazu całego obwodu odbytu i odbytnicy daje możliwość porównania ściany jelita, a co za tym idzie pozwala na dokładne określenie odnalezionych zmian patologicznych.

Głowica rotacyjna 360 stopni posiada opcję obrazowania trójwymiarowego (3D), która  daje możliwość dokładnej analizy uzyskanych obrazów i oglądania zmian z każdej strony.

Uzyskiwane w ten sposób obrazy są tak precyzyjne, że umożliwiają dokładną ocenę zmiany nowotworowej ? głębokość naciekania na ściany jelita, naciekanie okolicznych tkanek i ewentualnie. zmiany w okolicznych węzłach chłonnych. Wynik tego badania jest decydujący o wyborze metody operacji nowotworu odbytu i odbytnicy ( miejscowe resekcje, resekcja lub amputacja odbytnicy). Badanie wykorzystywane jest także w monitoringu leczenia choroby nowotworowej i odpowiedzi guza na chemio- i radioterapię.

Badanie USG odbytu/odbytnicy. Rak odbytnicy (strzałki).

Innym zastosowaniem rotacyjnej trójwymiarowej głowicy w badaniach proktologicznych może być: ocena zwieraczy kanału odbytu ( stan po urazach często poporodowych lub po operacjach proktologicznych dających problemy z prawidłowym funkcjonowaniem zwieraczy). Badanie takie pozwala odpowiedzieć  na pytanie, czy istnieje możliwość operacji naprawczych, wskazując na miejsce uszkodzenia mięśni i ich wspólnie działanie.

Ważnym zastosowaniem tej metody, jako uzupełniającej badanie proktologiczne, jest badanie ropni
i przetok okołoodbytniczych. Badanie umożliwia odnalezienie niewielkiego ropienia odbytu i odbytnicy, który może być odpowiedzialny za niczym nieusprawiedliwioną gorączkę, ból w okolicy odbytu. Pozwala też na skontrolowanie prawidłowości zdrenowania ropnia okołoodbytniczego.

Często naturalnym zejściem ropnia okołoodbytniczego jest przetoka okołoodbytnicza, dająca ból, pieczenie w okolicy odbytu i wyciek treści ropnej. Badanie rotacyjną, trójwymiarową głowicą całego odbytu potrafi dokładnie określić przebieg kanału przetoki, odnaleźć ujście wewnętrzne – co jest warunkiem radykalnego leczenia operacyjnego. Określając przebieg przetoki w stosunku do zwieraczy odbytu uzyskuje się możliwość wybrania jak najbardziej oszczędnego dla zwieraczy zakresu i metody operacji. Czasami w celu lepszego uwidocznienia przebiegu kanału odbytu do ujścia zewnętrznego podaje się niewielką ilość wody utlenionej.

Badanie USG głowicą rotacyjną 3D jest bardzo ważnym uzupełnieniem pełnego badania proktologicznego. W niektórych przypadkach badaniem rozstrzygającym o możliwości i zakresie leczenia operacyjnego.

W Top Medical USG odbytu/odbytnicy wykonuje dr n. med. Jacek Piłat