USG Dopplerowskie

USG Dopplerowskie jest jednym z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach oraz określenie ilościowego charakteru przepływu tzw. Doppler spectralny. Dzięki badaniu ultrasonograficznemu wykorzystującemu efekt Dopplera możliwe jest wykrycie nawet niewielkich schorzeń w ścianach tętnic i żył.

Podpis: ( od lewej) Przepływ krwi kodowany kolorem czerwonym w prawidłowo drożnej aorcie
brzusznej. ( po prawej): Przepływ krwi kodowany kolorem pomarańczowym w prawidłowo drożnej lewej
tętnicy szyjnej wspólnej.

USG dopplerowskie pozwala np. podczas badania kończyn stwierdzić niedomykalność aparatu zastawkowego, która jest przyczyną żylaków. Podczas badania tętnic szyjnych zobrazować miejsca, w których doszło do zmian miażdżycowych i określić ich stopień. Badania dopplerowskie są także pomocne w diagnostyce unaczynienia narządów miąższowych tj. wątroby, śledziony, trzustki. Do ich oceny używa się opcji kolorowego Dopplera lub Power Dopplera. Techniki te w sposób bardzo precyzyjny pokazują unaczynienie w zakresie nawet bardzo małych naczyń. Zalety te wykorzystuje się do różnicowania guzów nowotworowych, zmian zapalnych.

W położnictwie USG dopplerowskie służy do oceny przepływu krwi w płodowych strukturach naczyniowych, macicznych, łożyskowych oraz w diagnostyce i monitorowaniu niektórych powikłań zagrażających prawidłowemu rozwojowi ciąży.

 

W Top Medical USG dopplerowskie tętnic i żył wykonują: dr hab. n. med. Anna Drelich-Zbroja, lek. med. Janusz Rybak, dr n. med. Andrzej Wojtak, lek. med. Robert Ptasiński, dr n. med. Michał Toboreklek. med. Marcin Iwański.

USG doppler Lublin, USG dopplerowskie Lublin. Rejestracja telefoniczna 81 524 34 06; 81 452 00 00