A A A

 

 

Pracownia przy ul. Szeligowskiego 6 stwarza możliwość szerszego wykorzystania badań  rezonansu magnetycznego do diagnozowania narządów jamy brzusznej. To zasługa specjalnego oprogramowania, które redukuje artefakty. Badanie rezonansu magnetycznego uwidacznia główne narządy jamy brzusznej: wątrobę, śledzionę, trzustkę, nerki.

W nowootwartej pracowni możliwa jest także szczegółowa diagnostyka narządów jamy brzusznej i miednicy. Enterografia MR - badanie dynamiczne jelita cienkiego wypełnionego płynem, umożliwia różnicowanie zmian zapalnych w obrębie ściany jelita. Metoda pozwala na scharakteryzowanie obecności aktywnej choroby Leśniowskiego - Crohna jak również zdiagnozowanie zmian przewlekłych o typie zwężeń, przetok, ropni, zmian naciekowych ścian jelita cienkiego.

Cholangiografia MR to bezkontrastową, trójwymiarową (3D) ocenę dróg wewnątrzwątrobowych, pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowego wspólnego oraz zmian patologicznych w obrębie trzustki. Urografia MR umożliwia bezkontrastową ocenę układu kielichowo- miedniczkowego oraz przewodów moczowych.

 

 W obrębie jamy brzusznej wykonujemy następujące rodzaje badań:

Rodzaje badań  
REZONANS JAMY BRZUSZNEJ BEZ KONTRASTU  
REZONANS JAMY BRZUSZNEJ Z KONTRASTEM  
REZONANS TRZUSTKI Z DYFUZJĄ BEZ KONTRASTU  
REZONANS TRZUSTKI Z DYFUZJĄ Z KONTRASTEM  
REZONANS WĄTROBY BEZ KONTRASTU  
REZONANS WĄTROBY Z KONTRASTEM  
REZONANS WĄTROBY Z KONTRASTEM + ELASTOGRAFIA WĄTROBY  
REZONANS JAMY BRZUSZNEJ Z KONTRASTEM + ELASTOGRAFIA WĄTROBY  
ENTEROGRAFIA MR Z KONTRASTEM  
CHOLANGIOGRAFIA MR (MRCP) BEZ KONTRASTU  
REZONANS NADNERCZY Z KONTRASTEM  
UROGRAFIA MR BEZ KONTRASTU  
UROGRAFIA MR Z KONTRASTEM  

 rezonans Lublin, rezonans magnetyczny Lublin. Rejestracja telefoniczna: 81 524 34 06; 81 452 00 00