Rezonans magnetyczny głowy

Ze względu na brak artefaktów pochodzenia kostnego, typowych dla tomografii komputerowej głowy, badanie rezonansem magnetycznym głowy jest główną metodą oceny struktur mózgowia, ucha wewnętrznego, zawartości oczodołu, móżdżku, mostu i rdzenia przedłużonego. Jest badaniem niezwykle przydatnym w ocenie guzów, zmian demielinizacyjnych, naczyniowych, zapalnych. Badanie rezonansem głowy pozwala na wykonanie badania naczyń wewnątrzczaszkowych, szczególnie przydatnych przy podejrzeniu zmian tętniakowatych i malformacji naczyniowych. MR głowy jest także wskazane w przypadku wątpliwości diagnostycznych dotyczących oceny obrazów tomografii komputerowej.
Nowa pracownia rezonansu magnetycznego przy ul. Szeligowskiego 6 umożliwia wykonywanie badań rezonansu magnetycznego głowy, które realizują najlepsze, specjalistyczne ośrodki medyczne w Polsce. Do takich badań zalicza się m.in. badania z zastosowaniem obrazowania dyfuzyjnego i perfuzyjnego, spektroskopii, traktografii, badanie funkcjonalne mózgu.

Dyfuzja (DWI) w badaniach głowy

Służy ona do obrazowania swobodnego ruchu molekuł wody znajdujących się w przestrzeni zewnątrznaczyniowej i zewnątrzkomórkowej. Na jej podstawie można diagnozować takie patologie, jak np.: guzy, infekcje, zapalenia, degeneracje, urazy. Obrazowanie dyfuzji jest standardem w rozpoznawaniu udarów. Jest to metoda czuła na zmiany mikroskopowe spowodowane incydentem udarowym (rozpoznanie w ciągu 1 godziny od incydentu).

Bezkontrastowa perfuzja

MR dostarcza informacji o hemodynamice naczyń mózgowych, asymetrii napływu krwi tętniczej, ukrwienia poszczególnych tkanek mózgowia. Sekwencję tę wykorzystuje się do oceny chorób naczyniowych, guzów mózgu (perfuzji używa się do określenia angiogenezy czyli patologicznego procesu tworzenia nowych naczyń krwionośnych, taka sytuacja ma miejsce w chorobach zapalnych oraz nowotworowych), postępu choroby i monitorowania leczenia.

Spectroskopia (MRS)

technika ta pozwala na nieinwazyjny pomiar stężenia metabolitów w badanym narządzie- w przypadku badań mózgu – metabolitów mózgowych. Ich obecność lub nieprawidłowe wartości stężenia świadczą o procesach patologicznych. Badanie spektroskopowe umożliwia np.: rozpoznanie stwardnienia rozsianego, guzów nowotworowych.

Traktografia (DTI)

jest to metoda umożliwiająca zobrazowanie przebiegu włókien nerwowych. Pozwala na wykrycie anomalii włókien nerwowych w istocie białej i rdzeniu kręgowym. Pomaga neurochirurgom w przygotowaniu operacji mózgu. Obrazy poszczególnych włókien są ważne w badaniach takich chorób jak np.: choroba Alzheimera, choroby naczyniowe, guzy, epilepsja, niektóre choroby psychiczne.

fMRI czyli badanie funkcjonalne mózgu

to specjalistyczny rodzaj badania rezonansu magnetycznego, który daje możliwość wskazania obszarów pobudzenia w korze mózgowej w czasie wykonywania czynności intelektualnych lub manualnych. W badaniu wykorzystywany jest fakt, iż neurony mózgu podczas aktywacji wykazują zwiększone zapotrzebowanie na tlen, zaś krew zawierająca tlen wykazuje inne właściwości magnetyczne niż krew nieutleniona. Dzięki temu możliwe jest przy użyciu rezonansu magnetycznego śledzenie lokalnych zmian w utlenieniu krwi w różnych strukturach mózgu. Na tej podstawie dokonuje się wnioskowania o zaangażowaniu konkretnych obszarów mózgu w wykonywanie poszczególnych zadań (np. ruch ręki, czytanie).
Badanie fMRI stosuje się do określenia lokalizacji w mózgu konkretnej osoby ośrodków związanych z mową, słuchem, wzrokiem, ruchem. Badanie fMRI wykonuje się najczęściej w związku
z planowanym zabiegiem operacyjnym (resekcja guza mózgu, usunięcie ogniska padaczkowego). Tego typu diagnostykę wykorzystuje się do lepszego zrozumienia przyczyn wielu chorób m.in. padaczki, anoreksji, bulimii, schizofrenii, choroby Alzheimera, guzów mózgu.
W neurochirurgii, przy wykorzystaniu zapisów tego badania mapuje się ośrodki korowe mózgu, jako przygotowanie do zabiegu operacyjnego, w celu przeprowadzenia go w sposób oszczędzający (jak najmniejsza utrata funkcji przez pacjenta).

Angiografia MR

o nieinwazyjna ocena naczyń układu tętniczego i żylnego. Nasz aparat wyposażony jest w typowe opcje obrazowania naczyń tętniczych i żylnych: mierzy czasu przepływu krwi (TOF – time of flight) i kontrast fazowy (PC). Ale posiada też nowatorskie oprogramowanie do bezkontarstowej angiografii 3D (INHANCE) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania tętnic (mózgowych, szyjnych, udowych, podkolanowych, nerkowych).
Aparat pozwala też na wykonanie angiografii subtrakcyjnej z podaniem paramagnetyku w opcji dynamicznej 3D oraz nowatorskiej opcji 4D. Jest to obrazowanie 3D rozłożone w czasie z wysoką rozdzielczością przestrzenna i czasową, która pozwala na wizualizację dynamiki napływu i odpływu krwi z obszaru zainteresowania w krótkim czasie – nawet 60-krotnie szybszym w porównaniu ze standardowymi technikami. Umożliwia jednoznaczne rozpoznanie zwężeń, malformacji naczyniowych.

W pracowni Top Medical przy ul. Szeligowskiego 6 w Lublinie w badaniach głowy wykorzystuje się tzw. bezgłośny skan (silent scan), który sprawia, że wydobywający się z aparatu dźwięk zredukowany jest do 3dB. Dodatkowo, cewki wykorzystywane do rezonansu głowy są lekkie, pozwalają na regulację kąta nachylenia oparcia, co umożliwia wygodę podczas badania istotną, zwłaszcza dla osób chorych i starszych

W obrębie głowy wykonujemy następujące rodzaje badań:

Rodzaje badań

REZONANS GŁOWY Z DYFUZJĄ – BEZ KONTRASTU

REZONANS GŁOWY Z DYFUZJĄ – Z KONTRASTEM

REZONANS GŁOWY Z DYFUZJĄ Z PRZYSADKĄ MÓZGOWĄ Z KONTRASTEM

REZONANS GŁOWY Z DYFUZJĄ BEZ KONTRASTU + TRAKTOGRAFIA

REZONANS GŁOWY Z DYFUZJĄ Z KONTRASTEM + TRAKTOGRAFIA

REZONANS GŁOWY Z DYFUZJĄ BEZ KONTRASTU + SPEKTROSKOPIA

REZONANS GŁOWY Z DYFUZJĄ Z KONTRASTEM + SPEKTOSTROPIA

REZONANS GŁOWY FUNKCJONALNY (fMRI)

REZONANS GŁOWY Z DYFUZJĄ BEZ KONTRASTU + REZONANS FUNKCJONALNY

REZONANS GŁOWY Z DYFUZJĄ Z KONTRASTEM + REZONANS FUNKCJONALNY

REZONANS GŁOWY Z DYFUZJĄBEZ KONTRASTU + PERFUZJA

REZONANS PRZYSADKI MÓZGOWEJ Z KONTRASTEM

REZONANS OCZODOŁÓW BEZ KONTRASTU

REZONANS OCZODOŁÓW Z KONTRASTEM

REZONANS ŚLINIANEK BEZ KONTRASTU

REZONANS ŚLINIANEK Z KONTRASTEM

REZONANS TWARZOCZASZKI BEZ KONTRASTU

REZONANS TWARZOCZASZKI Z KONTRASTEM

REZONANS STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH BEZ KONTRASTU

REZONANS STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH Z KONTARASTEM

REZONANS ZATOK BEZ KONTRASTU

REZONANS ZATOK Z KONTRASTEM

REZONANS ANGIO GŁOWY – NACZYŃ MÓZGOWYCH (tętnice i żyły)

REZONANS ANGIO GŁOWY + MR GŁOWY Z DYFUZJĄ KONTRASTEM