Rezonans magnetyczny całego ciała (whole body)

Rezonans magnetyczny całego ciała (whole body) jest nieinwazyjnym badaniem przesiewowym całego ciała. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, trwa około godziny i umożliwia uzyskanie obrazu przekrojowego obejmującego głowę, szyję, klatkę piersiową, jamę brzuszną, miednicę oraz ramiona, uda i podudzia (bez kończyn górnych i obręczy barkowej). Podczas badania wykonywanych jest ponad 2000 szczegółowych zdjęć. Umożliwiają one lekarzom zidentyfikować obszary podejrzane o zmiany chorobowe zwiększając tym samym szanse na wczesne wykrycie stanów zagrożenia życia.

Rezonans magnetyczny całego ciała ma zastosowanie we wstępnym obrazowaniu układu naczyniowego (uwidacznia np. żylaki kończyn dolnych) i tkanek miękkich kończyn (wykrywanie guzków w tkankach miękkich, obrzęków mięśni i zapaleń ścięgien), układu nerwowego (obrazuje miejsca potencjalnego ucisku struktur nerwowych przez zmiany zwyrodnieniowe), a także diagnostyce pediatrycznej.

Rezonans magnetyczny całego ciała pozwala na zobrazowanie struktur układu kostno-stawowego, mięśniowego, a także większości narządów wewnętrznych. Ujawnia zmiany ogniskowe obserwowane w szpiku kostnym i tkankach miękkich w rozsiewie procesu nowotworowego, w schorzeniach reumatologicznych (wykrycie zmian wielostawowych), w urazach mięśniowo- stawowych.

Protokół badania obejmuje sekwencję obrazowania dyfuzyjnego (DWI) służącą do obrazowania swobodnego ruchu molekuł wody, znajdujących się w przestrzeni zewnątrznaczyniowej i zewnątrzkomórkowej przez co umożliwia rozpoznawanie takich patologii jak: np.: udary, guzy, infekcje, zapalenia, zmiany degeneracyjne, urazy.

Warto wiedzieć, że rezonans magnetyczny całego ciała pozwala na wczesne wykrycie obszarów zmienionych chorobowo, które następnie należy dokładnie zdiagnozować w badaniach szczegółowych.

Wskazania do wykonania badania:

  • Badania profilaktyczne ( przesiewowe) dzieci i dorosłych;
  • Wstępne badania diagnostyczne
  • Chorzy z rozsianym procesem nowotworowym, w celu wykrywania ognisk przerzutów oraz zmian w Przebiegu chorób nowotworowych

Rodzaj badania:

  • Rezonans magnetyczny całego ciała
  • Rezonans magnetyczny całego ciała z kontrastem