Rezonans magnetyczny kręgosłupa

Badanie kręgosłupa metodą rezonansu magnetycznego (MR) umożliwia dokładną ocenę wszystkich głównych elementów anatomicznych kręgosłupa, takich jak trzony kręgów, łuki kręgów, przestrzenie i krążki międzykręgowe, a także wspomnianego już kanału kręgowego, rdzenia kręgowego i korzeni nerwów rdzeniowych.

W badaniu rezonansu magnetycznego można ocenić wszystkie odcinki kręgosłupa, jednak każdy z odcinków (szyjny, piersiowy, lędźwiowo –krzyżowy) musiał być zbadany oddzielnie. W pracowni Top Medical przy ul. Szeligowskiego 6 w Lublinie dzięki specjalnym cewkom z automatycznym przesuwem stołu możliwe jest wykonanie badania całego kręgosłupa bez konieczności repozycjonowania pacjenta i przekładania cewek, a nawet wykonanie badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup). Dodatkowo, badania te odbywają się w znacznie krótszym czasie niż do tej pory. To zasługa nowoczesnego oprogramowania.


Zazwyczaj przy badaniu MR kręgosłupa nie zachodzi potrzeba podania środka kontrastującego. Wskazaniem do badania MR kręgosłupa są bóle kręgosłupa związane z chorobą zwyrodnieniową i dyskopatią czyli przemieszczeniem tarcz międzykręgowych powodującym ucisk na nerwy i ból. Badanie MR umożliwia ustalenia przyczyny bólu, dokładną ocenę stopnia zaawansowania zmian zwyrodnieniowych oraz precyzyjną lokalizację miejsca ucisku na struktury nerwowe. Jest to bardzo istotne przy wyborze metody leczenia i kwalifikacji pacjenta do ewentualnego zabiegu chirurgicznego.

Rezonans magnetyczny (MR) jest jedyną metodą diagnostyczną pozwalającą na bezpośrednie uwidocznienie rdzenia kręgowego. Rdzeń kręgowy nie jest widoczny w badaniu tomografii komputerowej (TK).

W pracowni Top Medical przy ul. Szeligowskiego w Lublinie specjalistyczne oprogramowanie do badań rdzenia kręgowego dodatkowo umożliwia doskonałą trójwymiarową wizualizację istoty szarej i białej rdzenia, a także zobrazowanie zakończeń nerwowych w rdzeniu kręgowym. Ocena rdzenia kręgowego stanowi nieodzowną część każdego badania rezonansu magnetycznego kręgosłupa.

Traktografia mięśni szkieletowych to analiza przebiegu poszczególnych włókien mięśniowych, która pozwala na wykrycie mikrourazów odpowiedzialnych za dysfunkcję całego mięśnia. Umożliwia wykrycie przyczyn choroby, niewidocznych w innych badaniach.

Mielografia MR jest badaniem, które służy ocenie zmian chorobowych w obrębie kanału nerwowego, rdzenia kręgowego i płynu mózgowo- rdzeniowego. Badanie w sposób nieinwazyjny pozwala na uwidocznienie przestrzeni płynowych kręgosłupa zwiększa w sposób istotny czułość konwencjonalnego badania MR, zwłaszcza w aspekcie oceny ucisku korzeni nerwowych, co jest szczególnie ważne przy podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu postępowania terapeutycznego.

Angiografia MR naczyń szyjnych to nieinwazyjna metoda obrazowania naczyń szyjnych. Pozwala na zróżnicowanie patologii w obrębie naczyń. Wskazaniem do wykonania badania są zawroty głowy, miażdżyca, zaburzenia perfuzji  mózgowia, udary niedokrwienne. Umożliwia jednoznaczne rozpoznanie zwężeń, malformacji naczyniowych.

W obrębie szyi i kręgosłupa wykonujemy następujące rodzaje badań:

Rodzaje badań

REZONANS KRĘGOSŁUPA ODC. SZYJNY BEZ KONTRASTU

REZONANS KRĘGOSŁUPA ODC. SZYJNY Z KONTRASTEM

REZONANS KRĘGOSŁUPA ODC. PIERSIOWY BEZ KONTRASTU

REZONANS KRĘGOSŁUPA ODC. PIERSIOWY Z KONTRASTEM

REZONANS KRĘGOSŁUPA ODC. LĘDŹWIOWY BEZ KONTRASTU

REZONANS KRĘGOSŁUPA ODC. LĘDŹWIOWY Z KONTRASTEM

REZONANS KRĘGOSŁUPA 2 ODC. BEZ KONTRASTU

REZONANS KRĘGOSŁUPA 2 ODC. Z KONTRASTEM

REZONANS KRĘGOSŁUPA 3 ODC. BEZ KONTRASTU

REZONANS KRĘGOSŁUPA 3 ODC. Z KONTRASTEM

REZONANS KRĘGOSŁUPA ODC LĘDŹWIOWY BEZ KONTRASTU + TRAKTOGRAFIA

REZONANS KRĘGOSŁUPA ODC LĘDŹWIOWY BEZ KONTRASTU + TRAKTOGRAFIA

TRAKTOGRAFIA MR MIĘŚNI SZKIELETOWYCH

MIELOGRAFIA MR KRĘGOSŁUPA jako opcja w badaniach kręgosłupa

REZONANS SZYI BEZ KONTRASTU

REZONANS SZYI Z KONTRASTEM

REZONANS TARCZYCY BEZ KONTRASTU

REZONANS TARCZYCY Z KONTRASTEM

REZONANS KRTANI BEZ KONTRASTU

REZONANS KRTANI Z KONTRASTEM

ANGIOGRAFIA MR NACZYŃ SZYJNYCH (tętnice i żyły) Z KONTRASTEM

ANGIOGRAFIA MR TĘTNIC SZYJNYCH BEZ KONTRASTU

rezonans Lublin, rezonans magnetyczny Lublin, Rejestracja telefoniczna 81 524 34 06; 81 452 00 00