dr n. med. Romana Rolla-Szczepańska

dr n. med. Romana Rolla-Szczepańska

Choroby zakaźne
Miejsce pracy: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Klinika Chorób Zakaźnych – Samodzielny Publiczny szpital Kliniczny nr 1 przy ul. Staszica
Numer telefonu :
81 524 34 06, 81 452 00 00

Miejsce pracy:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Klinika Chorób Zakaźnych – Samodzielny Publiczny szpital Kliniczny nr 1 przy ul. Staszica 16 w Lublinie

 

Zakres porad udzielanych w Top Medical:

  • porady specjalistyczne z zakresu hepatologii ( choroby wątroby o etiologii zakaźnej, wirusowe zapalenie wątroby typu A, B, C; monitorowanie pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby; stłuszczenia wątroby-alkoholowe i niealkoholowe)
  • diagnostyka i różnicowanie zmian ogniskowych wątroby (torbiele, zmiany nowotworowe)
  • porady specjalistyczne z zakresu chorób zakaźnych przewodu pokarmowego
  • porady specjalistyczne z zakresu chorób odkleszczowych (borelioza, wirusowe zapalenie mózgu)
  • porady specjalistyczne z zakresu chorób pasożytnicznych (m.in. bąblowica, glistnica, toksoplazmoza, toksokaroza)
  • porady specjalistyczne z zakresu chorób tropikalnych
  • konsultacje lekarskie przed wyjazdami w tropiki

 

W Top Medical przyjmuje:

  • osoby dorosłe
  • pacjentów anglojęzycznych

 

DODATKOWE  INFORMACJE O LEKARZU

Zainteresowania zawodowe:

choroby wątroby- wirusowe zapalenia, AIH, zmiany ogniskowe
choroby pasożytnicze
choroby tropikalne

 

Dr n. med. R. Rolla-Szczepańska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, autorem 47 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych.