prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

Chirurg, chirurg onkolog
Chirurg onkolog o szerokich osiągnięciach między innymi z zakresu chirurgii. Chirurg onkolog o szerokich osiągnięciach między innymi z zakresu chirurgii.
Numer telefonu :
81 524 34 06, 81 452 00 00
Adres :
Lublin, ul. Tomasza Zana 29 Lublin, ul. Szeligowskiego 6

Chirurg onkolog o szerokich osiągnięciach między innymi z zakresu chirurgii. Chirurg onkolog o szerokich osiągnięciach między innymi z zakresu chirurgii.

Specjalizacje: chirurgia ogólna (1994), chirurgia onkologiczna (2002).

 • Dr n. med. 1994
 • Dr hab. n. med. 1998
 • Profesor (tytuł nadany przez Prezydenta RP) 2004

Miejsce pracy:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Kierownik Katedry Onkologii i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • SPSK nr 1 w Lublinie przy ul. Radziwiłłowskiej 13
 • Prezes (2008-2014) i Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, członek Zarządu European Society of Surgical Oncology (2012-2018).
 • Jako jeden z kilku polskich chirurgów, członek European Surgical Association.

Zakres porad udzielanych w Top Medical:

 • Nowotwory przełyku, żołądka, trzustki, wątroby i dróg żółciowych oraz jelita grubego, w tym odbytnicy, rak piersi, skóry, w tym czerniak, mięsaki.
 • Porady specjalistyczne z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgii gastroenterologicznej oraz onkologii.

W Top Medical przyjmuje:

 • osoby dorosłe
 • pacjentów anglojęzycznych
 • przyjmuje pacjentów w placówce przy ul. Zana 29 i ul. Szeligowskiego 6
 • lekarz wypisuje recepty refundowane

 

DODATKOWE INFORMACJE O LEKARZU

Zainteresowania zawodowe:

 • Ekspert w dziedzinie radioterapii śródoperacyjnej (IORT) oraz chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii (HIPEC).
 • Prof. W. Polkowski jest autorem 290 publikacji naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania IF 397,8 (6901 pkt. Min. Nauki), a jego prace cytowano 4767 razy (indeks Hirscha h-indeks 30).