A A A

dermatolog Lublin Top Medical                                              Rejestracja telefoniczna wizyt: 81 524 34 06, 81 452 00 00

 

Specjalizacje: dermatologia, wenerologia

Zakres porad udzielanych w Top Medical:

  • porady specjalistyczne z zakresu dermatologii i wenerologii

 

W Top Medical przyjmuje:

  • dzieci od 0 -18 r.
  • osoby dorosłe
  • pacjentów anglojęzycznych
  • lekarz przyjmuje w przychodni przy ul. Zana 29
  • lekarz wypisuje recepty refundowane

 
DODATKOWE  INFORMACJE O LEKARZU


Zainteresowania zawodowe:

dermatologia kliniczna, w tym głównie chłoniaki skóry, histopatologia skóry,
dermatologia estetyczna
medycyna przeciwstarzeniowa

Dr n. med. D. Wojnowska posiada liczne certyfikaty umiejętności zawodowych, głównie z zakresu dermatologii estetycznej i laseroterapii. Przez wiele lat pracowała jako adiunkt w Klinice Dermatologii Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 1999 r. obroniła doktorat z zakresu badań nad immunofenotypem limfocytów T w chłoniakach pierwotnie skórnych (CTCL). Jest wykładowcą z przedmiotu "Dermatologia kosmetyczna" na Wydziale Chemii ( kierunek środki bioaktywne i kosmetyki) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Organizatorem i wykładowcą na kursach dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii z zakresu "Histopatologia skóry". Członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Członek Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD.

 

 

Publikacje

1.Ekspresja antygenów limfocytów T krwi obwodowej w chłoniakach skórnych T-komórkowych - doniesienie wstępne.  DOROTA WOJNOWSKA, BARBARA LECEWICZ-TORUŃ, ANNA DMOSZYŃSKA, MAŁGORZATA KOWAL. Prz. Derm. 1996 t. 83 nr 5, s. 415-421, bibliogr. sum.

2.Badania nad rolą kwasu kinureninowego w etiopatogenezie dermatoz przebiegających z nadwrażliwością na światło.  MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DOROTA WOJNOWSKA. W: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Warszawa, 24-27 września 1998. [Abstr.], s. 234

3.Diagnostyka różnicowa chorób skóry. [RED.] BARBARA LECEWICZ-TORUŃ, [TŁ.] DOROTA WOJNOWSKA, DOROTA KRASOWSKA. , Lublin 1998, Czelej, ss. 180

4.Keratosis hereditaria extremitatum progrediens greither. JANUSZ URBAN, BARBARA TORUNIOWA, DOROTA WOJNOWSKA. W: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Warszawa, 24-27 września 1998. [Abstr.], s. P-179

5.Mal de Meleda (keratosis hereditaria transgrediens et progrediens) cum pili monilliformes. JANUSZ URBAN, BARBARA TORUNIOWA, DOROTA WOJNOWSKA. W: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Warszawa, 24-27 września 1998. [Abstr.], s. P-180

6.Miejscowe leczenie skóry starzejącej się pod wpływem światła. (Topical treatments for photoaged skin.) [Aut.:] Kligman A.M. Med. Dypl. 1998 vol. 7 nr 6 s. 77-84, bibliogr. KOMENTARZ: DOROTA WOJNOWSKA. Med. Dypl. 1998 vol. 7 nr 6, s. 84-85, bibliogr.

7.Pierwotny skórny chłoniak olbrzymiokomórkowy CD30+.  DOROTA WOJNOWSKA, DANUTA SKOMRA, BARBARA LECEWICZ-TORUNIOWA, DANIEL CHIBOWSKI. W: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Warszawa, 24-27 września 1998. [Abstr.], s. P-159

8.Sclerodermia diffusa u 11-letniego chłopca.  JANUSZ URBAN, BARBARA TORUNIOWA, DOROTA WOJNOWSKA. W: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Warszawa, 24-27 września 1998. [Abstr.], s. 100


9.Aggressive course of primary cutaneous CD30+ large T-cell lymphoma. DOROTA WOJNOWSKA, DANUTA SKOMRA, BARBARA TORUNIOWA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, GRAŻYNA CHODOROWSKA. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 1999 vol. 12 suppl. 2, s. S276

10.Badania immunofenotypowe w diagnostyce pierwotnie skórnych chłoniaków T-komórkowych : praca doktorska. DOROTA WOJNOWSKA. , Lublin 1999, Akad. Med.

11.Dermatologia dziecięca.  BARBARA LECEWICZ-TORUŃ, DOROTA WOJNOWSKA, BERNARD A. COHEN. , Lublin 1999, Wydaw. Czelej.

12.Plasma levels of selected cytokines and acute phase proteins in 2 groups of psoriatic patients treated with Cyclosporine A or Re-PUVA method.  GRAŻYNA CHODOROWSKA, DOROTA CZELEJ, MARIA  JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, ALDONA PIETRZAK, DOROTA WOJNOWSKA, DOROTA KRASOWSKA. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 1999 vol. 12 suppl. 2, s. S330

13.Selected cytokines and acute phase proteins in psoriatic patients treated with cyclosporin A or Re-PUVA methods (Wybrane cytokoniny i białka ostrej fazy u chorych na łuszczycę leczonych cyklosporyną A lub metodą Re-PUVA) GRAŻYNA CHODOROWSKA, DOROTA CZELEJ, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, ALDONA PIETRZAK, DOROTA WOJNOWSKA, DOROTA KRASOWSKA. Ann. UMCS Sect. D 1999 vol. 54, s. 173-180, bibliogr.

14.Study on the role of kynurenic acid in the pathogenesis of skin diseases with ligth sensitivity.  MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, GRAŻYNA CHODOROWSKA, DOROTA WOJNOWSKA. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 1999 vol. 12 suppl. 2, s. S316

15.Aberrant immunophenotypes of T cells of the skin infiltration and peripheral blood in primary cutaneous T-cell lymphomas.  DOROTA] WOJNOWSKA, BARBARA LECEWICZ-TORUŃ, GRAŻYNA CHODOROWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DANUTA SKOMRA. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2000 vol. 14 Suppl. 1, s. 150.

16.Dyskeratosis congenita (Zinsser-Engman-Cole syndrome). MARIA BOROWIEC, BARBARA LECEWICZ-TORUŃ, GRAŻYNA CHODOROWSKA, DOROTA WOJNOWSKA, IWONA JAZIENICKA. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2000 vol. 14 Suppl. 1, [b. pag.] P 213.

17.Interna Harrisona. T. 1. Red. nauk. Anthony S. Fauci [et al.]. Wyd. 1 pol. [RED. NAUK. WYD. POL.] ANTONI PRUSIŃSKI, JAN KUŚ, WITOLD BARTNIK, ANDRZEJ KSIĄŻEK, ANNA DMOSZYŃSKA, JACEK WOJCIEROWSKI, MARIAN WIELOSZ, MAREK SIKORSKI, DOROTA WOJNOWSKA.  Lublin 2000, Czelej, ss. 1111.

18.Nadwrażliwość i inne reakcje skóry na światło słoneczne. [Aut.] D.R. Bickers. [TŁ.] DOROTA WOJNOWSKA. W: Interna Harrisona. T. 1. Red. nauk. Anthony S. Fauci [et al.]. Wyd. 1 pol. Red. nauk. Antoni Prusiński [et al.], s. 498-507, bibliogr., Lublin 2000, Czelej

19.Podejście do pacjenta z chorobą dermatologiczną. [Aut.] T.J. Lawley, K.B. Yancey. [TŁ.] DOROTA WOJNOWSKA. W: Interna Harrisona. T. 1. Red. nauk. Anthony S. Fauci [et al.]. Wyd. 1 pol. Red. nauk. Antoni Prusiński [et al.], s. 447-451, bibliogr., Lublin 2000, Czelej

20.Skórne zmiany polekowe. [Aut.] B.U. Wintroub, R.S. Stern. [TŁ.] DOROTA WOJNOWSKA. W: Interna Harrisona. T. 1. Red. nauk. Anthony S. Fauci [et al.]. Wyd. 1 pol. Red. nauk. Antoni Prusiński [et al.], s. 461-471, bibliogr., Lublin 2000, Czelej

21.Wyprysk, łuszczyca, zakażenia skóry, trądzik i inne często występujące dermatozy. [Aut.] R.A. Swerlick, T.J. Lawley. [TŁ.] DOROTA WOJNOWSKA. W: Interna Harrisona. T. 1. Red. nauk. Anthony S. Fauci [et al.]. Wyd. 1 pol. Red. nauk. Antoni Prusiński [et al.], s. 451-461, bibliogr., Lublin 2000, Czelej

22.Zmiany skórne w przebiegu chorób narządów wewnętrznych. [Aut.] J.L. Bolognia, I.M. Braverman. [TŁ.] DOROTA WOJNOWSKA. W: Interna Harrisona. T. 1. Red. nauk. Anthony S. Fauci [et al.]. Wyd. 1 pol. Red. nauk. Antoni Prusiński [et al.], s. 471-498, bibliogr., Lublin 2000, Czelej

23.Activity of tumor necrosis factor-alfa (TNF-?) and selected acute phase proteins in plasma of psoriatic patients receiving local treatment. (Stężenia osoczowe Czynnika Martwicy Nowotworów-alfa (TNF-?) i wybranych białek ostrej fazy u chorych na łuszczycę leczonych miejscowo.) GRAŻYNA CHODOROWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DOROTA CZELEJ, DOROTA WOJNOWSKA, MAŁGORZATA KOWAL. Ann. UMCS Sect. D 2001 vol. 56, s. 165-169, bibliogr. streszcz.

24.Ekspresja komórek CD 1a+ w ziarniniaku grzybiastym. (The expression of CD 1a+ cells in mycosis fungoides.) [AUT.] DOROTA WOJNOWSKA, BARBARA LECEWICZ-TORUŃ, GRAŻYNA CHODOROWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, D[ANUTA] SKOMRA. Derm. Klin. Zabiegowa 2001 t. 3 supl. 1, s. 166-167

25.Expression of selected T-cell antigens in the skin infiltration in primary cutaneous T-cell lymphomas. (Ekspresja wybranych antygenów T-komórkowych w nacieku skórnym w pierwotnie skórnych chłoniakach T-komórkowych. ) DOROTA WOJNOWSKA, BARBARA LECEWICZ-TORUŃ, GRAŻYNA CHODOROWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DANUTA SKOMRA. Ann. UMCS Sect. D 2001 vol. 56, s. 237-242, bibliogr. streszcz.

26.Granulocyte-macrophage colony stimulating factor in plasma of psoriatic patients. GRAŻYNA CHODOROWSKA, MARIA BOROWIEC, DOROTA WOJNOWSKA, IWONA JAZIENICKA, DOROTA CZELEJ, BARBARA LECEWICZ-TORUŃ. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2001 vol. 15 Suppl. 2, s. 241.

27.Granulocyte-macrophage colony stimulating factor in plasma of psoriatic patients. BARBARA LECEWICZ-TORUŃ, GRAŻYNA CHODOROWSKA, MARIA BOROWIEC, DOROTA WOJNOWSKA, IWONA JAZIENICKA, DOROTA CZELEJ. Skin and environment - perception and protection. Abstr. of the 10th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology. Munich, 10-14 October 2001, s. 379-382, bibliogr., Bologna 2001, Monduzzi Ed., ISBN: 88-323-1410-X

28.Mycosis fungoides as Tumors d'emblée form. DOROTA WOJNOWSKA, BARBARA TORUNIOWA, GRAŻYNA CHODOROWSKA, MARIA BOROWIEC, DANUTA SKOMRA. W: Skin and environment - perception and protection. 10th EADV Congress. Munich, [10-14 October] 2001, s. 671-674, bibliogr., Bologna 2001, Monduzzi Ed.

29.Mycosis fungoides as the tumor d'emblée form. DOROTA WOJNOWSKA, BARBARA LECEWICZ-TORUŃ, GRAŻYNA CHODOROWSKA, MARIA BOROWIEC, DANUTA SKOMRA. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2001 vol. 15 Suppl. 2, s. 124-125.

30.Oparzenia słoneczne i inne skutki działania promieniowania słonecznego na skórę. (Sunburns and other effects of the ultraviolet radiation on the skin.) DOROTA WOJNOWSKA, GRAŻYNA CHODOROWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC. Twój Mag. Med. 2001 R. 6 nr 4, s. 45-52, bibliogr. sum.

31.Pokrzywka - postać ostra i przewlekła. Wskazówki dla lekarzy pierwszego kontaktu. (Acute and chronic urticaria.) [Aut.:] G. Krishnaswamy, G. Youngberg. Med. Dypl. 2001 vol. 10 nr 7 s. 95-105, bibliogr. poz. 23. KOMENTARZ: DOROTA WOJNOWSKA. Med. Dypl. 2001 vol. 10 nr 7, s. 106-107.

32.Chromosomal aberrations in mycosis fungoides and Sezary syndrome patients. B.J. NEDOSZYTKO, J. ROSZKIEWICZ, A. WĄSIK, W. SILNY, DOROTA WOJNOWSKA. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.  2002 vol. 16 suppl. 1, s. 151.

33.W terapii opornych przypadków nadmiernego pocenia wykorzystywane są w ostatnich latach iniekcje toksyną botulinową.  MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, GRAŻYNA CHODOROWSKA, DOROTA WOJNOWSKA. Puls Med. 2002 nr 13, s. 22-23.

34.Giez jelitowy (Oestrus intestinalis De Geer, 1776) i jego rola w chorobach skóry u ludzi: skórna larwa wędrująca. (Gastrophilus intestinal (Oestrus intestinalis De Geer, 1776) and its role in human skin disease: cutaneous larva migrans.) JANUSZ URBAN, DOROTA WOJNOWSKA, ALDONA PIETRZAK. W: Stawonogi i żywiciele. Pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka, Lublin 2003, Liber, s. 437-447, bibliogr. sum.

35.Kriochirurgia i jej zastosowanie w dermatologii. (Cryosurgery in dermatology.) MAGDALENA JAKUBIAK, DOROTA WOJNOWSKA. Nowa Med. 2003 R. 10 nr 1, s. 40-48, bibliogr. sum.

36.Multiple myxoid cysts of both hands in cashier - a case report (Rzadki przypadek torbieli śluzowych obu rąk u kasjerki)  ALDONA PIETRZAK, DOROTA WOJNOWSKA, GRAŻYNA CHODOROWSKA, EWA DYBIEC, MIECZYSŁAW GORZELAK, JANUSZ URBAN. Ann. UMCS Sect. D 2003 vol. 58 nr 2, s. 478-481, bibliogr. streszcz.

37.Myxooedema praetibiale and xanthelasmas connected with basedovianum hyperthyreosis.ALDONA PIETRZAK, DOROTA WOJNOWSKA, IWONA JAZIENICKA, GRAŻYNA CHODOROWSKA, JACEK WROŃSKI, G. RYBAK-DRABIK, JACEK ROLIŃSKI. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2003 vol. 17 suppl. 3, s. 395.

38.Nużeńce (Demodex Folliculorum, Demodex brevis) jako czynniki etiopatogenetyczne niektórych chorób skóry. (Demodex mites (Demodex Folliculorum, Demodex brevis) in etiopathogenesis of some skin diseases.) MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DOROTA WOJNOWSKA, GRAŻYNA CHODOROWSKA, IWONA JAZIENICKA. W: Stawonogi i żywiciele. Pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka, Lublin 2003, Liber, s. 419-427, bibliogr. poz. 23, sum.

39.Rozrosty rzekomochłoniakowe skóry w odpowiedzi na ukłucia stawonogów. (Pseudolymphoma as a skin reaction to arthropods bites.) DOROTA WOJNOWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, JANUSZ URBAN, GRAŻYNA CHODOROWSKA. W: Stawonogi i żywiciele. Pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka, Lublin 2003, Liber, s. 407-418, bibliogr. sum.

40.Sucha skóra - patogeneza, klinika i leczenie. (Dry skin - pathogenesis, symptomatology and treatment.)  DOROTA WOJNOWSKA, GRAŻYNA CHODOROWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC. Post. Dermatol. Alergol. 2003 t. 20 z. 2, s. 98-105, bibliogr. poz. 22, sum.

41.Zastosowanie retinoidów w dermatologii. (Clinical applications of retinoids in dermatology.) ANNA BRONIKOWSKA, DOROTA WOJNOWSKA. Nowa Med. 2003 R. 10 nr 1, s. 9-15, bibliogr. poz. 23, sum.

42.Zmiany skórne w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego. (Cutaneous manifestations in haematopoietic neoplasia.) DOROTA WOJNOWSKA, GRAŻYNA CHODOROWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC. Prz. Derm. 2003 t. 90 nr 2, s. 125-132, bibliogr. poz. 24, sum.

43.C-reactive protein and ?2-macroglobulin plasma activity in medium-severe and severe psoriasis.  GRAŻYNA CHODOROWSKA, DOROTA WOJNOWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2004 vol. 18 nr 2, s. 180-183, bibliogr.

44.Depressive and anxiety disorders in psoriasis.  ANNA BRONIKOWSKA-KOLASA, LESZEK WDOWIAK, GRAŻYNA CHODOROWSKA, ADAM BORZĘCKI, DOROTA WOJNOWSKA, G. OPIELAK, GRZEGORZ. OPIELAK. W: IVth International Scientific Conference "Hygienic and environmental health determinants". Nałęczów, 23-25 September 2004. [Abstr.], s. 146.

45.Dermatologia w Internecie  DOROTA WOJNOWSKA. Twój Mag. Med. - Dermatologia 2004 R. 9 nr 9, s. 36-37

46.Estrogeny a skóra - mechanizm działania i zastosowanie w dermatologii. (Estrogens and the skin - the mechanism of action and their use in dermatology.)  MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DOROTA WOJNOWSKA, GRAŻYNA CHODOROWSKA. Prz. Derm. 2004 t. 91 nr spec., s. 161.

47.II wiosenne sympozjum EADV. Budapeszt 29 kwietnia - 1 maja 2004 r. [AUT.] ANNA GÓRKIEWICZ-PETKOV, DOROTA WOJNOWSKA. Dermatologica 2004 nr 5, s. 71-73.

48.Liszaj twardzinowy i zanikowy (Lichen sclerosus et atrophicus): wyniki leczenia miejscowego retinoidem i steroidami.  JANUSZ URBAN, DOROTA WOJNOWSKA, GRAŻYNA CHODOROWSKA, ALDONA PIETRZAK, BARTŁOMIEJ WAWRZYCKI. Prz. Derm. 2004 t. 91 nr spec., s. 40.

49.Papular urticaria - ethiopathogenesis, clinical findings, histopathology, treatment. (Pokrzywka grudkowa - etiopatogeneza, obraz kliniczny i histopatologiczny, leczenie.) MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DOROTA WOJNOWSKA, JANUSZ URBAN, GRAŻYNA CHODOROWSKA. W: VI Międzynarodowe Sympozjum. Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne. Kazimierz Dolny, 10-13 maja 2004. [Streszcz.], s. 52-53.

50.Pokrzywka grudkowa - etiopatogeneza, obraz kliniczny i histopatologiczny, leczenie. (Papular urticaria - etiopathogenesis, clinical findings, histopathology, treatment.) MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DOROTA WOJNOWSKA, JANUSZ URBAN, GRAŻYNA CHODOROWSKA. W: Stawonogi. Interakcje pasożyt-żywiciel. Red. Alicja Buczek, Czesław Błaszak, Lublin 2004, Liber, s. 147-151, bibliogr. sum.

51.Scabies in newborns, infants and schoolchildren: reasons for diagnostic mistakes. (Świerzb u noworodków, niemowląt i dzieci szkolnych: przyczyny błędów diagnostycznych.) JANUSZ URBAN, BARTŁOMIEJ WAWRZYCKI, DOROTA WOJNOWSKA, GRAŻYNA KĄDZIELA-WYPYSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, RENATA MITURSKA, ALEKSANDRA BILLEWICZ-KRACZKOWSKA. W: VI Międzynarodowe Sympozjum. Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne. Kazimierz Dolny, 10-13 maja 2004. [Streszcz.], s. 92-93.

52.Świerzb pęcherzowy i inne nietypowe postacie kliniczne świerzbu u ludzi. (The bullous scabies and other unusual clinical manifestations of human scabies.) DOROTA WOJNOWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, JANUSZ URBAN, GRAZYNA CHODOROWSKA W: Stawonogi. Interakcje pasożyt-żywiciel. Red. Alicja Buczek, Czesław Błaszak, Lublin 2004, Liber, s. 147-151, bibliogr. sum.

53.Borelioza z Lyme jako problem dermatologiczny. (Lyme borreliosis as a dermatological problem.) [AUT.] MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DOROTA WOJNOWSKA, GRAŻYNA CHODOROWSKA, JANUSZ URBAN. W: Stawonogi. Różnorodność form i oddziaływań. Pod. red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka, Lublin 2005, Koliber, s. 159-169, bibliogr.

54.Chemokiny i ich rola w zapalnych chorobach skóry. (Chemokines and their role in inflammatory dermatoses.) MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DOROTA WOJNOWSKA, GRAŻYNA CHODOROWSKA. Prz. Derm. 2005 t. 92 nr 2, s. 161-166, bibliogr. poz. 29, sum.

55.Dermatoskopia i inne metody diagnostyki świerzbu u ludzi. (Dermatoscopy and other methods of human scabies diagnosis.) DOROTA WOJNOWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, JANUSZ URBAN, GRAŻYNA CHODOROWSKA, ALDONA PIETRZAK. W: Stawonogi. Różnorodność form i oddziaływań. Pod. red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka, Lublin 2005, Koliber, s. 331-338, bibliogr.

56.Head lice infestation (Pediculosis capitis) - contemporary epidemiological problems. [AUT.] GRAŻYNA CHODOROWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DOROTA WOJNOWSKA, JANUSZ URBAN. W: VII Międzynarodowe Sympozjum: Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne. Kazimierz Dolny, 17-20 maja 2005, s. 78.

57.Miejscowe zastosowanie 5-fluorouracylu w dermatologii. (Topical 5-fluorouracil treatment in dermatology.)  ANETA URBAŃSKA, DOROTA WOJNOWSKA. Nowa Med. 2005 R. 12 nr 2, s. 75-78, bibliogr. sum.


58.Plasma level of vascular endothelial growth factor (VEGF) in the patients suffering from psoriaris. (Osoczowe stężenia naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) u chorych na łuszczycę.) GRAŻYNA CHODOROWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DOROTA WOJNOWSKA, IWONA JAZIENICKA. Ann. UMCS Sect. D 2005 vol. 60 nr 1, s. 301-304, bibliogr. streszcz.


59.Profil cytokin w najczęstszych T-komórkowych chłoniakach pierwotnie skórnych - ziarniniaku grzybiastym i zespole Sézary'ego. (The cytokine pattern of the most frequent primary cutaneous T-cell lymphomas: mycosis fungoides and Sézary syndrome.) DOROTA WOJNOWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, GRAŻYNA CHODOROWSKA, JANUSZ URBAN. Prz. Derm. 2005 t. 92 nr 2, s. 151-159, bibliogr. poz. 31, sum.

60.Rzadko występujące złośliwe rozrosty nowotworowe skóry wywodzące się z gruczołów potowych. (Uncommon cutaneous malignancies of the sweat gland.) ANNA BRONIKOWSKA-KOLASA, LESZEK WDOWIAK, DOROTA WOJNOWSKA. Nowa Med. 2005 R. 12 nr 2, s. 45-50, bibliogr. poz. 25, sum.

61.Wody siarczkowo-siarkowodorowe słone ze źródeł mineralnych uzdrowiska Busko-Solec w leczeniu łuszczycy skóry owłosionej głowy i łojotokowego zapalenia skóry głowy. (Salty mineral sulphide-hydrogen sulphide water from Busko-Solec SPA in the treatment of psoriasis and seborrheic dermatitis of the scalp.)  MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, GRAŻYNA CHODOROWSKA, DOROTA WOJNOWSKA. Balneol. Pol. 2005 t. 47 z. 3/4, s. 84-87, bibliogr. sum.

62.Wszawica głowowa - współczesne problemy epidemiologiczne. (Head lice infestation (Pediculos capitis) - contemporary epidemiological problems.) GRAŻYNA CHODOROWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DOROTA WOJNOWSKA, JANUSZ URBAN. W: Stawonogi. Różnorodność form i oddziaływań. Pod. red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka, Lublin 2005, Koliber, s. 171-176, bibliogr.

63.Charakterystyka zmian paznokciowych w łuszczycy pospolitej. (Characteristics of psoriatic nail changes.) [AUT.] ANNA MICHALAK-STOMA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DOROTA WOJNOWSKA. Nowa Med. 2006 R. 13 nr 1, s. 2-5, bibliogr. sum.

64.Clinical peculiarities of scabies and pediculosis, including the unusual manifestations.  MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DOROTA WOJNOWSKA, GRAŻYNA CHODOROWSKA, JANUSZ URBAN. W: VIII Międzynarodowe Sympozjum: Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne. Kazimierz Dolny, 16-19 maja 2006, s. 75.


65.Hormonalna terapia zastępcza a skóra. (Hormone replacement therapy and the skin.) [AUT.] DOROTA WOJNOWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, GRAŻYNA CHODOROWSKA, DOROTA CZELEJ. Nowa Med. 2006 R. 13 nr 4, s. 62-65, bibliogr. poz. 21, sum.

66.Leczenie wszawicy głowy - przyczyny niepowodzeń terapeutycznych. (Treatment of the head lice infestation - the failures of conventional therapy.) [AUT.] GRAŻYNA CHODOROWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DOROTA WOJNOWSKA. W: Stawonogi. Znaczenie epidemiologiczne. Pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka, Lublin 2006, Koliber, s. 325-331, bibliogr. sum.

67.Łuszczyca błony śluzowej jamy ustnej i narządów płciowych. (Oral and genital psoriasis.) ANNA BRONIKOWSKA-KOLASA, DOROTA WOJNOWSKA, ADAM BORZĘCKI, LESZEK WDOWIAK, GRAŻYNA CHODOROWSKA, JANUSZ URBAN, EWA KROCHMALSKA. Nowa Med. 2006 R. 13 nr 1, s. 6-13, bibliogr. poz. 34, sum.

68.Mastocytozy u dzieci i dorosłych - rozpoznawanie i postępowanie. (Mastocytosis in children and adults - diagnosis and management.) DOROTA CZELEJ, JANUSZ URBAN, DOROTA WOJNOWSKA, ALDONA PIETRZAK, GRAŻYNA CHODOROWSKA, BARTŁOMIEJ WAWRZYCKI, JOANNA BARTOSIŃSKA. Nowa Med. 2006 R. 13 nr 4, s. 83-87, bibliogr. sum.

69.Osobliwości kliniczne świerzbu i wszawicy z uwzględnieniem postaci o nietypowym przebiegu. (Clinical peculiarities of scabies and pediculosis, including the unusual manifestations.)  MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DOROTA WOJNOWSKA, GRAŻYNA CHODOROWSKA, JANUSZ URBAN. W: Stawonogi. Znaczenie epidemiologiczne. Pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka, Lublin 2006, Koliber, s. 295-307, bibliogr. poz. 34, sum.

70.Postępowanie w świerzbie u niemowląt oraz u kobiet w ciąży i karmiących piersią. (Treatment of scabies in infants and pregnant and nursing women.) [AUT.] DOROTA WOJNOWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, GRAŻYNA CHODOROWSKA, JANUSZ URBAN. W: Stawonogi. Znaczenie epidemiologiczne. Pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka, Lublin 2006, Koliber, s. 315-324, bibliogr. sum.

71.Serum levels of basic Fibroblast Growth Factor in patients with chronic plaque psoriasis. (Stężenia zasadowego czynnika wzrostu fibroblastów w surowicy krwi chorych na łuszczycę.) GRAŻYNA CHODOROWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, DOROTA WOJNOWSKA, BARTŁOMIEJ WAWRZYCKI. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 nr 2, s. 742-747, bibliogr. streszcz.

72.Treatment of scabies in infants and pregnant and nursing women.  DOROTA WOJNOWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, GRAŻYNA CHODOROWSKA, JANUSZ URBAN. W: VIII Międzynarodowe Sympozjum: Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne. Kazimierz Dolny, 16-19 maja 2006, s. 88.

73.Assessment of depression and anxiety disorders in patients with psoriasis. ANNA BRONIKOWSKA-KOLASA, GRAŻYNA CHODOROWSKA, ANDRZEJ BORZĘCKI, GRZEGORZ OPIELAK, DOROTA WOJNOWSKA, IWONA] JAZIENICKA, LESZEK WDOWIAK. Derm. Klin. 2007 t. 9 supl. 1, s. 46.

74.Dermatology Life Quality Index in the assessment of quality of life in psoriaris. (Wskaźnik wpływu dolegliwości skórnych na jakość życia - Dermatology Life Quality Index w ocenie jakości życia w łuszczycy.)  ANNA BRONIKOWSKA-KOLASA, DOROTA WOJNOWSKA, LESZEK WDOWIAK, GRAŻYNA CHODOROWSKA, IWONA BOJAR, ADAM BORZĘCKI, JOANNA BARTOSIŃSKA, MAŁGORZATA DĄBROWSKA-CZŁONKA, ANDRZEJ PRYSTUPA. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 2, s. 482.

75.Dermatology Life Quality Index in the assessment of quality of life in psoriasis. A. BRONIKOWSKA-KOLASA, DOROTA WOJNOWSKA, GRAŻYNA CHODOROWSKA, A. BORZĘCKI, IWONA BOJAR, L. WDOWIAK, JOANNA BARTOSIŃSKA, MAŁGORZATA DĄBROWSKA-CZŁONKA, ANDRZEJ PRYSTUPA. Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5C p. 1, s. 73-75, bibliogr.


76.Involvement of immunological factors in the pathogenesis of vitiligo. (Udział czynników immunologicznych w patogenezie bielactwa nabytego.) GRAŻYNA CHODOROWSKA, JOANNA BARTOSIŃSKA, MAŁGORZATA DĄBROWSKA-CZŁONKA, BARTŁOMIEJ WAWRZYCKI, DOROTA WOJNOWSKA. Ann. UMCS Sect. D 2007 vol. 62 nr 1, s. 182-187, bibliogr. streszcz.

77.Problemy dermatologiczne u kobiet w okresie menopauzy. (Dermatologic problems of menopausal women.) DOROTA WOJNOWSKA, GRAŻYNA CHODOROWSKA, DOROTA KRASOWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC. Derm. Estet. 2007 vol. 9 nr 6, s. 418-419.

78.Trombidiosis - a case report.  DOROTA KRASOWSKA, MAGDALENA SZYMANEK, DOROTA WOJNOWSKA. W: Stawonogi. Środowisko, patogeny i żywiciele. Pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka, Lublin 2007, Koliber, s. 239-242, bibliogr.

79.Wpływ diety na przebieg i leczenie łuszczycy. (Influence of diet on the course and treatment of psoriasis.) DOROTA CZELEJ, GRAŻYNA CHODOROWSKA, DOROTA WOJNOWSKA. Prz. Derm. 2007 t. 94 nr 6, s. 701-705, bibliogr. poz. 34, sum.

80.Najczęstsze problemy dermatologiczne w okresie menopauzy. Cz. 1. DOROTA WOJNOWSKA, GRZEGORZ JAKIEL. Anti Aging Mag. 2008 nr 2, s. 17-25, bibliogr. poz. 33, sum.

81.Polymorphous cutaneous and chronic multisystem sarcoidosis.  DOROTA KRASOWSKA, R.A. SCHWARTZ, DOROTA WOJNOWSKA, B. MAC?KIEWICZ, DOROTA CZELEJ. Acta Dermatovenerol. Alp. Panonica Adriat. 2008 vol. 17 nr 1, s. 26-30, bibliogr. poz. 21.

82.Trądzik pospolity w praktyce lekarza ginekologa. (Acne in gynecological practice.) MAŁGORZATA SOBSTYL, DOROTA ROBAK-CHOŁUBEK, JOANNA TKACZUK-WŁACH, DOROTA WOJNOWSKA, GRZEGORZ JAKIEL. Prz. Menopauz. 2008 R. 7 nr 6, s. 341-344, bibliogr. poz. 25.

83.Najczęstsze problemy dermatologiczne w okresie menopauzy cz.2. DOROTA WOJNOWSKA, GRZEGORZ JAKIEL, DOROTA CZELEJ wysłane i przyjęte do druku w Anti Aging Mag.

84.Choroby zapalne sromu i pochwy u kobiet menopauzalnych. DOROTA WOJNOWSKA. I Lubelskie Sympozjum Dermatologiczne, Nałęczów 9-12.10.2008.

85.Cechy mikroskopowe wybranych procesów patologicznych w skórze. Mikrostruktura skóry: pierwszy krok w rozumieniu dermatoz i podstaw leczenia. DOROTA WOJNOWSKA.  Przegl.Dermatol. 2008. 2 wyd.specjalne; str.242.

86. Cutaneous Blastic Plasmacytoid Dendritic Cell Neoplasm Associated with Anaemia and Thrombocytopaenia; Andrzej Prystupa, Dorota Wojnowska, Danuta Skomra, Maria Borowiec, Andrzej Puźniak, Patrycja Lachowska-Kotowska, Chagin Ozankaya, Anisa Mayar, Jerzy Mosiewicz and Grażyna Chodorowska.Acta Derm Wenorol 2009, 89 (6): 646-8. (http://adv.medicaljournals.se/article/abstract/10.2340/00015555-0714 )

87. Wojnowska D., Juszkiewicz-Borowiec M., Chodorowska G., Krasowska D.: Pyoderma faciale (rosacea fulminans) - opis trzech przypadków. Dermatologia Estetyczna, 2010, Vol.12, 3, 145-150.

88. Dorota Wojnowska - Kosmeceutyki w pielęgnacji skóry kobiet w okresie menopauzalnym. Przegląd Menopauzalny 2011; 4: 338-342 .