Psychiatra

Psychiatra zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości odczuwanych jako dyskomfort i cierpienie psychiczne. Mogą one występować w różnym natężeniu i przybierać różne formy, od odczuwania silnego smutku, przygnębienia, niezdolności do przeżywania radości i przyjemności, problemów z pamięcią i bezsennością po rozdrażnienie, nerwowość, wrogie nastawienie do świata i innych ludzi, czy też doświadczanie silnych leków, urojeń lub omamów. Przyczyną tych problemów mogą być różne czynniki: biologiczne (np. genetyczne), indywidualne (silne doświadczenia osobiste), rodzinne i społeczne (np. brak wsparcia społecznego), ekonomiczne i środowiskowe (warunki życia).
Dane statystyczne wskazują, że zaburzenia psychiczne ma prawie 25 proc. ludzi, zaburzenia lękowe o różnym nasileniu 15 proc. a depresję blisko 10 proc. W związku ze starzeniem się społeczeństwa przybywa też osób starszych cierpiących na zespoły otępienne, zaburzenia pamięci.
Lekarz psychiatra pomaga uporać się z tymi problemami.

W naszej poradni pacjentów przyjmuje specjalista psychiatrii: