Kardiolog

Kardiolog zajmuje się diagnostyką, leczeniem i zapobieganiem chorób serca i układu krwionośnego. Są to między innymi choroby serca takie jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, zawał serca. Wykonuje badania EKG, Echo serca, USG dopplerowskie, 24 godzinne badanie EKG metodą Holtera, 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego ( posiadamy nowoczesny Holter ciśnieniowy), próby wysiłkowe. W poradni pacjentów przyjmują lekarze specjaliści:

lek. med. Tomasz Chromiński

lek. med. Dariusz Dunia

dr. n. med. Sylwia Goliszek

dr n. med. Marek Modrzewski

dr hab. n. med. Piotr Waciński

prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

dr hab. n. med. Tomasz Zapolski