prof. dr hab. n. med. Tomasz Zapolski

prof. dr hab. n. med. Tomasz Zapolski

Internista, kardiolog
Miejsce pracy: Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie (SPSK Nr 4).
Numer telefonu :
81 524 34 06, 81 452 00 00
Adres :
Lublin, ul Tomasza Zana 29

Miejsce pracy:

Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie (SPSK Nr 4).

Zakres porad udzielanych w Top Medical:

 • porady specjalistyczne z zakresu kardiologii

Zakres badań wykonywanych w Top Medical:

 • Echo serca
 • EKG

W Top Medical przyjmuje:

 • osoby dorosłe
 • lekarz przyjmuje w przychodni przy ul. Zana 29
 • lekarz wypisuje recepty refundowane

DODATKOWE INFORMACJE O LEKARZU

Zainteresowania zawodowe:
kardiologia inwazyjna
przezskórne interwencje wieńcowe
echokardiografia
zabiegi strukturalne serca

Dr n. med. T. Zapolski posiada certyfikat samodzielnego wykonywania koronarografii i przezskórnej angioplastyki wieńcowej wydany przez Sekcję Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wśród jego zainteresowań klinicznych i naukowych szczególne miejsce zajmuje diagnostyka hemodynamiczna oraz przeskórne interwencje wieńcowe i zabiegi strukturalne serca. Ponadto niemal od początku swojej działalności badawczej interesuje się echokardiografią w tym zwłaszcza oceną lewego przedsionka oraz aorty w różnych ujęciach klinicznych. Prowadzi także badania dotyczące migotania przedsionków. Jego dorobek naukowy obejmuje 179 pełnotekstowych publikacji w tym w licznych czasopismach z impact factor oraz 144 streszczeń zjazdowych, prezentowanych w większości na zjazdach międzynarodowych. Wielokrotnie recenzował prace dla wielu uznanych czasopism naukowych z listy filadelfijskiej, w tym m.in: Circulation, Heart, Journal of the American Heart Association, American Heart Journal, Journal of Clinical Medicine, Antioxidants, Biomolecules, American Journal of Nephrology, BMC Nephrology, Peritoneal Dialysis International, Hemodialysis International, Polish Journal of Internal Medicine, Kardiologia Polska i kilkudziesięciu innych. W roku 2018 otrzymał prestiżową „Nagrodę Kardiologii Polskiej” dla autorów najczęściej cytowanych artykułów opublikowanych na łamach najważniejszego polskiego czasopisma kardiologicznego – Kardiologia Polska w latach 2008-2018. Jest promotorem 4 przewodów doktorskich. Pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2017-2019. Od wielu lat jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Kardiologia.

PUBLIKACJE:

  1. The value of ventricular gradient for predicting pulmonary hypertension and mortality in hemodialysis patients.[AUT. KORESP.] A[NDRZEJ] JAROSZYŃSKI, [AUT.] T. T. SCHLEGEL, T[OMASZ] ZABOROWSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, W[OJCIECH] ZAŁUSKA, A. JANION‑SADOWSKA, D. KOZIEŁ, S. GŁUSZEK, W[OJCIECH] DĄBROWSKI.  Rep. [online] 2022 vol. 12 [art. nr] 456, s. 1-9, bibliogr. poz. 41, [przeglądany 10 stycznia 2022]. Dostępny w: https://www.nature.com/articles/s41598-021-04186-8. DOI: 10.1038/s41598-021-04186-8
  2. Molecular epidemiology and variation of the BK polyomavirus in the population of Central and Eastern Europe based on theexample of Poland.[AUT.] JACEK FURMAGA, [AUT. KORESP.] MAREK KOWALCZYK, [AUT.] OLGA FURMAGA, CHRISTOS A. ROKOS, TOMASZ ZAPOLSKI, LESZEK KRAKOWSKI, [AUT. KORESP.] ANDRZEJ JAKUBCZAK, [AUT.] SŁAWOMIR RUDZKI. Viruses [online] 2022 vol. 14 nr 2 [art. nr] 209, s. 1-16, bibliogr. poz. 50, [przeglądany 28 lutego 2022]. Dostępny w: https://www.mdpi.com/1999-4915/14/2/209. DOI: 10.3390/v14020209
  3. Genotypes and variants of BKPyV in organ donors after brain death.[AUT.] JACEK FURMAGA, [AUT. KORESP.] MAREK KOWALCZYK, [AUT.] OLGA FURMAGA-ROKOU, CHRISTOS A. ROKOS, TOMASZ ZAPOLSKI, LESZEK KRAKOWSKI, [AUT. KORESP.] ANDRZEJ JAKUBCZAK, [AUT.] SŁAWOMIR RUDZKI.  J. Mol. Sci. [online] 2022 vol. 23 nr 16 [art. nr] 9173, s. 1-14, bibliogr. poz. 48, [przeglądany 23 sierpnia 2022]. Dostępny w: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/16/9173. DOI: 10.3390/ijms23169173
  4. Idiopathic left ventricular subendocardial dissecting hematoma.[AUT. KORESP.] AGNIESZKA WOJTKOWSKA, [AUT.] ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, ANNA JANKOWSKA, ANDRZEJ P. WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Arch. Med. Wewn. [online] 2022 vol. 132 nr 10 s. 1-3, bibliogr, [przeglądany 2 września 2022]. Dostępny w: https://www.mp.pl/paim/issue/article/16299/. DOI: 10.20452/pamw.16299
  5. Simultaneous pulmonary embolization and myocardial infarction with ST-segment elevation related to paradoxical embolization: significance of patent foramen ovale.[AUT.] JANUSZ KUDLICKI, [AUT. KORESP.] JACEK ZAWIŚLAK, [AUT.] KLAUDIA ARTYKIEWICZ, AGNIESZKA STYCZEŃ, SYLWIA TARGOŃSKA, JAROSŁAW WÓJCIK, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Pol. 2022 vol. 80 nr 10 s. 1053-1055, bibliogr. DOI: 10.33963/KP.a2022.0201
  6. Surgical removal of a guidewire entrapped during the recanalization of chronic total occlusion (CTO) of the right coronary artery.[AUT. KORESP.] JACEK ZAWIŚLAK, [AUT.] KLAUDIA ARTYKIEWICZ, AGNIESZKA STYCZEŃ, JAKUB DROZD, SYLWIA TARGOŃSKA, JANUSZ STĄŻKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Pol. [online] 2022 s. 1-6, bibliogr, [przeglądany 18 listopada 2022]. Dostępny w: https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/KP.a2022.0252. DOI: 10.33963/KP.a2022.0252
  7. Odrębności patofizjologiczne, kliniczne oraz terapeutyczne choroby niedokrwiennej serca u kobiet.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: Czy płeć ma znaczenie? : problemy kardiologiczne kobiet. Red. nauk. Andrzej Wysokiński Warszawa 2022, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s. 30-66, bibliogr. poz. 163, 978-83-01-22508-7.
  8. „Być Kobietą…” – płeć żeńska to atut czy słaby punkt układu sercowo-naczyniowego?.[AUT.] AGNIESZKA STYCZEŃ, KATARZYNA WYSOKIŃSKA-POLAŃCZYK, TOMASZ ZAPOLSKI, BARBARA WYSOKIŃSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: Czy płeć ma znaczenie? : problemy kardiologiczne kobiet. Red. nauk. Andrzej Wysokiński Warszawa 2022, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s. 11-29, bibliogr. poz. 101, 978-83-01-22508-7.
  9. An analysis of anxiety and selected aspects of personality in women with ischemic heart disease according to P.T. Costa and R. R. McCrae theory – The role of psychosocial factors in ischemic heart disease.[AUT.] ALICJA NASIŁOWSKA-BARUD, [AUT. KORESP.] TOMASZ ZAPOLSKI, [AUT.] MAŁGORZATA BARUD, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Agric. Environ. Med. [online] 2021 vol. 28 nr 1 s. 107-113, bibliogr. poz. 46, [przeglądany 5 października 2020]. Dostępny w: https://doi.org/10.26444/aaem/118430. DOI: 10.26444/aaem/118430
  10. Profile and treatment of chronic coronary syndromes in European Society of Cardiology member countries: The ESC EORP CICD-LT registry.Michel Komajda, Francesco Cosentino, Roberto Ferrari, Mathieu Kerneis, Elena Kosmachova, Cecile Laroche, Aldo P. Maggioni, Harald Rittger, Philippe G. Steg, Hanna Szwed, Luigi Tavazzi, Marco Valgimigli, Chris P. Gale, on behalf of the CICD investigators group [m.in.] [AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, A. KANIA, T. SAŁACKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI.  J. Prev. Cardiol. [online] 2021 vol. 28 nr 4 s. 432-445, bibliogr, [przeglądany 16 października 2020]. Dostępny w: https://academic.oup.com/eurjpc/article/28/4/432/6272726. DOI: 10.1177/2047487320912491
  11. The inflammation link between periodontal disease and coronary atherosclerosis in patients with acute coronary syndromes: case-control study.[AUT. KORESP.] AGNIESZKA WOJTKOWSKA, [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI~, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, ANDRZEJ P. WYSOKIŃSKI. BMC Oral Health [online] 2021 vol. 21 [art. nr] 5, s. 1-17, bibliogr. poz. 50, [przeglądany 8 stycznia 2021]. Dostępny w: https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-020-01356-4. DOI: 10.1186/s12903-020-01356-4
  12. Atypical cardiac location of melanoma of unknown origin.[AUT.] AGNIESZKA STYCZEŃ, MARIUSZ KOZAK, MARTA KARAŚ-GŁODEK, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, [AUT. KORESP.] TOMASZ ZAPOLSKI.  Lith. [online] 2021 vol. 57 nr 2 [art. nr] 107, s. 1-9, bibliogr. poz. 36, [przeglądany 26 stycznia 2021]. Dostępny w: https://www.mdpi.com/1648-9144/57/2/107. DOI: 10.3390/medicina57020107
  13. Heat shock protein 27 is an emerging predictor of contrast-induced acute kidney injury on patients subjected to percutaneous coronary interventions.[AUT. KORESP.] ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, [AUT.] TOMASZ ZABOROWSKI, STANISŁAW GŁUSZEK, TOMASZ ZAPOLSKI, MARCIN SADOWSKI, WOJCIECH ZAŁUSKA, ANNA CEDRO, TERESA MAŁECKA-MASSALSKA, WOJCIECH DĄBROWSKI. Cells [online] 2021 vol. 10 nr 3 [art. nr] 684, s. 1-8, bibliogr. poz. 30, [przeglądany 22 marca 2021]. Dostępny w: https://www.mdpi.com/2073-4409/10/3/684. DOI: 10.3390/cells10030684
  14. BK polyomavirus – biology, genomic variation and diagnosis.[AUT.] JACEK FURMAGA, [AUT. KORESP.] MAREK KOWALCZYK, [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, OLGA FURMAGA, LESZEK KRAKOWSKI, GRZEGORZ RUDZKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, [AUT. KORESP.] ANDRZEJ JAKUBCZAK. Viruses [online] 2021 vol. 13 nr 8 [art. nr] 1502, s. 1-17, bibliogr. poz. 114, [przeglądany 13 sierpnia 2021]. Dostępny w: https://www.mdpi.com/1999-4915/13/8/1502. DOI: 10.3390/v13081502
  15. Stenoza aortalna u osób w starszym wieku, czyli czy można zapobiec efektowi kuli śnieżnej w starzejącej się w zawrotnym tempie populacji ludzkiej?.[AUT.] AGNIESZKA STYCZEŃ, TOMASZ ZAPOLSKI, KATARZYNA WYSOKIŃSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: Gerontokardiologia : starzejące się serce cz. 2. Rad. nauk. Andrzej Wysokiński Warszawa 2021, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 26-67, bibliogr. poz. 182, W Gabinecie Lekarza Specjalisty : kardiologia ; 2021/1, 978-83-200-6286-1.
  16. Rehabilitacja kardiologiczna w starszym wieku.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI. W: Gerontokardiologia : starzejące się serce cz. 2. Rad. nauk. Andrzej Wysokiński Warszawa 2021, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 105-138, bibliogr. poz. 67, W Gabinecie Lekarza Specjalisty : kardiologia ; 2021/1, 978-83-200-6286-1.
  17. Znaczenie echokardiografii w arytmologii.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: Nowości w elektrofizjologii i elektroterapii. Zasady postępowania. Cz. 1. Red. nauk. Andrzej Wysokiński Warszawa 2021, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 101-128, bibliogr. poz. 78, W Gabinecie Lekarza Specjalisty : kardiologia ; 2021/2, 978-83-200-6287-8.
  18. Aortic stiffness – Is kynurenic acid a novel marker? Cross-sectional study in patients with persistent atrial fibrillation.[AUT. KORESP.] TOMASZ ZAPOLSKI, [AUT.] ANNA KAMIŃSKA, TOMASZ KOCKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, EWA M. URBAŃSKA. PLoS One [online] 2020 vol. 15 nr 7 [art. nr] e0236413, s. 1-19, bibliogr. poz. 63, [przeglądany 13 sierpnia 2020]. Dostępny w: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236413. DOI: 10.1371/journal.pone.0236413
  19. Neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) reflects myocardial inhomogeneities in hemodialyzed patients.[AUT.] KAMILA BOŁTUĆ, ARKADIUSZ BOCIEK, ROBERT DZIUGIEŁ, MARTYNA BOCIEK, TOMASZ ZAPOLSKI, WOJCIECH DĄBROWSKI, [AUT. KORESP.] ANDRZEJ JAROSZYŃSKI. Mediators Inflamm. [online] 2020 vol. 2020 art. ID 6027405, s. 1-6, bibliogr. poz. 50, [przeglądany 7 września 2020]. Dostępny w: https://www.hindawi.com/journals/mi/2020/6027405/. DOI: 10.1155/2020/6027405
  20. Co internista powinien wiedzieć o infekcyjnym zapaleniu wsierdzia? (What should general practitioners know about infective endocarditis?).[AUT.] PAWEŁ BINKO, [AUT. KORESP.] TOMASZ ZAPOLSKI, [AUT.] MARTA KARAŚ-GŁODEK, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Dypl. 2020 vol. 29 nr 6 s. 38-50, 55, bibliogr. poz. 25.
  21. Septic cerebral stroke associated with infective endocarditis after the MitraClip procedure.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI*, AGNIESZKA STYCZEŃ, MARIUSZ KOZAK, MARTA KARAŚ-GŁODEK, WOJCIECH BRZOZOWSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2020 vol. 78 nr 9 s. 943-944, bibliogr. DOI: 10.33963/KP.15481
  22. Zamykanie uszka lewego przedsionka.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: Kardiologia zabiegowa : współczesne spojrzenie. Red. nauk. Andrzej Wysokiński Warszawa 2020, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 59-84, bibliogr. poz. 47, W Gabinecie Lekarza Specjalisty : kardiologia 2020/1, 978-83-200-5971-7.
  23. Zespół kruchości w chorobach układu sercowo-naczyniowego.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: Gerontokardiologia : starzejące się serce. Cz. 1. Red. nauk. Andrzej Wysokiński Warszawa 2020, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 12-37, bibliogr. poz. 76, W Gabinecie Lekarza Specjalisty: kardiologia ; 2020/2, 978-83-200-6160-4.
  24. Patofizjologia chorób układu krążenia w starszym wieku.[AUT.] AGNIESZKA STYCZEŃ, TOMASZ ZAPOLSKI, MARTA KARAŚ-GŁODEK, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: Gerontokardiologia : starzejące się serce. Cz. 1. Red. nauk. Andrzej Wysokiński Warszawa 2020, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 38-63, bibliogr. poz. 146, W Gabinecie Lekarza Specjalisty: kardiologia ; 2020/2, 978-83-200-6160-4.
  25. Migotanie przedsionków w starszym wieku.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, MARTA KARAŚ-GŁODEK, AGNIESZKA STYCZEŃ, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: Gerontokardiologia : starzejące się serce. Cz. 1. Red. nauk. Andrzej Wysokiński Warszawa 2020, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 89-121, bibliogr. poz. 98, W Gabinecie Lekarza Specjalisty: kardiologia ; 2020/2, 978-83-200-6160-4.
  26. Zasady leczenia doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi – postępowanie w przypadku zabiegów operacyjnych oraz powikłań krwotocznych. (Guidelines of treatment with oral anticoagulants. The use of anticoagulants in the perioperative period and management of bleeding complications.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI*, MANSUR RAHNAMA-HEZAVAH.  Stomatol. 2019 t. 29 nr 3 s. 24-33, bibliogr. sum.
  27. Paraoxonase 1 activity, polymorphism and atherosclerosis risk factors in patients undergoing coronary artery surgery.[AUT.] ANNA WYSOCKA, MAREK CYBULSKI, ANDRZEJ P. WYSOKIŃSKI, HENRYK BERBEĆ, JANUSZ STĄŻKA, TOMASZ ZAPOLSKI.  Clin. Med. [online] 2019 vol. 8 nr 4 [art. nr] 441, s. 1-12, bibliogr. 49, [przeglądany 3 kwietnia 2019]. Dostępny w: https://www.mdpi.com/2077-0383/8/4/441. DOI: 10.3390/jcm8040441
  28. Zasady leczenia doustnymi lekami przeciwpłytkowymi. Postępowanie w przypadku planowych zabiegów operacyjnych. (Principles of treatment with oral antiplatelet drugs. The management in planned surgical procedures.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI*, MANSUR RAHNAMA.  Stomatol. 2019 t. 29 nr 4 s. 40-44, bibliogr. [na str. wydaw.], sum.
  29. Badanie echokardiograficzne w diagnostyce ostrej zatorowości płucnej. (The role of echocardiography in acute pulmonary embolism.).[AUT. KORESP.] TOMASZ ZAPOLSKI, [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Dypl. 2019 t. 18 nr 2 s. 56-72, bibliogr. poz. 46. sum.
  30. The atrial uremic cardiomyopathy regression in patients after kidney transplantation – the prospective echocardiographic study.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI*, JACEK FURMAGA, ANDRZEJ P. WYSOKIŃSKI, ANNA WYSOCKA, SŁAWOMIR RUDZKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI. BMC Nephrol. [online] 2019 vol. 20 nr 1 [art. nr] 152 s. 1-15, bibliogr. poz. 40, [przeglądany 6 maja 2019]. Dostępny w: https://bmcnephrol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12882-019-1333-y. DOI: 10.1186/s12882-019-1333-y
  31. The improvement of QRS-T angle as a manifestation of reverse electrical remodeling following renal transplantation in end-stage kidney disease patients on haemodialysis.[AUT. KORESP.] ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, [AUT.] JACEK FURMAGA, TOMASZ ZAPOLSKI, TOMASZ ZABOROWSKI, SŁAWOMIR RUDZKI, WOJCIECH DĄBROWSKI. BMC Nephrol. [online] 2019 vol. 20 nr 1 [art. nr] 441, s. 1-8, bibliogr. poz. 37, [przeglądany 5 grudnia 2019]. Dostępny w: https://bmcnephrol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12882-019-1624-3. DOI: 10.1186/s12882-019-1624-3
  32. Cohort profile: the ESC-EORP Chronic Ischaemic Cardiovascular Disease Long Term (CICD LT) registry.[AUT. KORESP.] MICHEL KOMAJDA, [AUT.] FRANCESCO COSENTINO, ROBERTO FERRARI, CÉCILE LAROCHE, ALDO MAGGIONI, PHILIPPE GABRIEL STEG, LUIGI TAVAZZI, MATHIEU KERNEIS, MARCO VALGIMIGLI, CHRIS P. GALE, CICD INVESTIGATORS GROUP, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, A[NNA] KANIA, A[NDRZEJ] SAŁACKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI.  Heart J. Qual. Care Clin. Outcomes [online] 2019 [art. nr] qcz057, bibliogr, [przeglądany 3 lutego 2020]. Dostępny w: https://academic.oup.com/ehjqcco/advance-article-abstract/doi/10.1093/ehjqcco/qcz057/5586214?redirectedFrom=fulltext. DOI: 10.1093/ehjqcco/qcz057
  33. Atypical, cardiac location of melanoma.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, MARIUSZ KOZAK, AGNIESZKA STYCZEŃ, MARTA KARAŚ-GŁODEK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB. W: EuroEcho 2019. Vienna, 4-7 December 2019 [online]. Abstr [b. pag.], [przeglądany 31 stycznia 2020]. Dostępny w: https://esc365.escardio.org/Congress/EuroEcho-2019/Echocardiography-masses-and-sources-of-emboli/202775-atypical-cardiac-location-of-melanoma#abstract.
  34. W centrum uwagi echokardiografia.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Alma Mater 2018 R. 28 nr 1 s. 14-15.
  35. Serum heat shock protein 27 levels predict cardiac mortality in hemodialysis patients.[AUT. KORESP.] ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, [AUT.] ANNA JAROSZYŃSKA, TOMASZ ZABOROWSKI, ANNA DRELICH-ZBROJA, TOMASZ ZAPOLSKI, WOJCIECH DĄBROWSKI. BMC Nephrol. [online] 2018 vol. 19 nr 1 [art. nr] 359, s. 1-9, bibliogr. poz. 45, [przeglądany 19 grudnia 2018]. Dostępny w: https://bmcnephrol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12882-018-1157-1. DOI: 10.1186/s12882-018-1157-1
  36. Migotanie przedsionków – najczęstsza arytmia w starszym wieku. Odrębności leczenia antykoagulacyjnego. (Atrial fibrillation – the most common arrhythmia in older age. Differences of anticoagulation treatment.).[AUT.] MARTA KARAŚ-GŁODEK, AGNIESZKA STYCZEŃ, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, [AUT. KORESP.] TOMASZ ZAPOLSKI.  Pol. 2018 t. 26 nr 3 s. 201-208, bibliogr. poz. 32, sum.
  37. Sztywność aorty przyczyną i manifestacją tak zwanej choroby sprzężenia sztywnego serca i naczyń. (Aortic stiffness is the cause and manifestation of the so-called stiff heart artery coupling disease.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANNA KAMIŃSKA, ANDRZEJ SAŁACKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. [online] 2018 t. 76 supl. 1 s. 112-113, XXII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kraków, 13-15 września 2018 [online]. Streszcz. [przeglądany 8 grudnia 2019]. Dostępny w: https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/view/KP.2018.0191/9921. DOI: DOI: 10.5603/KP.2018.0191
  38. The chronic ischaemic cardiovascular disease ESC pilot registry: Results of the six-month follow-up.[AUT. KORESP.] MICHEL KOMAJDA, [AUT.] MATHIEU KERNEIS, LUIGI TAVAZZI, SERBAN BALANESCU, FRANCESCO COSENTINO, ALBERTO CREMONESI, ROBERTO FERRARI, SERGE KOWNATOR, HANNA SZWED, IVETA MINTALE, ZORAN OLIVARI, HARALD RITTGER, EVGENY V. SHLYAKHTO, RIMVYDAS SLAPIKAS, PHILIPPE GABRIEL STEG, MARCO VALGIMIGLI, ERIC VAN BELLE, TSIOUFIS KONSTANTINOS, WOJCIECH MAJDA, CÉCILE LAROCHE, ALDO P. MAGGIONI, ESC-CICD PILOT REGISTRY-INVESTIGATORS [M. IN.], T[OMASZ] ZAPOLSKI, R. ZARCZUK, D[ARIUSZ] ŁUKASIK, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI.  J. Prev. Cardiol. [online] 2018 vol. 25 nr 4 s. 377-387, bibliogr, [przeglądany 8 stycznia 2019]. Dostępny w: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2047487317751955. DOI: 10.1177/2047487317751955
  39. Spontaniczna dysekcja tętnicy wieńcowej. (Spontaneous coronary artery dissection.).[AUT. KORESP.] TOMASZ ZAPOLSKI, [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Dypl. 2018 vol. 27 nr 12 s. 18-26, bibliogr. poz. 30, sum.
  40. Overt and covert anxiety as a toxic factor in ischemic heart disease in women: The link between psychological factors and heart disease.[AUT.] ALICJA NASIŁOWSKA-BARUD, TOMASZ ZAPOLSKI*, MAŁGORZATA BARUD, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Sci. Monit. [online] 2017 vol. 23 s. 751-758, bibliogr. poz. 31, [przeglądany 27 lutego 2017]. Dostępny w: http://www.medscimonit.com/download/index/idArt/902544. DOI: 10.12659/MSM.902544
  41. The reverse remodeling of the aorta in patients after renal transplantation – the value of aortic stiffness index: prospective echocardiographic study.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI*, JACEK FURMAGA, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANNA WYSOCKA, SŁAWOMIR RUDZKI, ANDRZEJ P. WYSOKIŃSKI. BMC Nephrol. [online] 2017 vol. 18 nr 1 [art. nr] 33, s. 1-15, bibliogr. poz. 53, [przeglądany 27 lutego 2017]. Dostępny w: http://bmcnephrol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12882-017-0453-5. DOI: 10.1186/s12882-017-0453-5
  42. Dynamic changes of paraoxonase 1 activity towards paroxon and phenyl acetate during coronary artery surgery.[AUT.] ANNA WYSOCKA, MAREK CYBULSKI, HENRYK BERBEĆ, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JANUSZ STĄŻKA, JADWIGA DANILUK, TOMASZ ZAPOLSKI*. BMC Cardiovasc. Disord. [online] 2017 vol. 17 nr 1 [art. nr] 92, s. 1-10, bibliogr. poz. 55, [przeglądany 10 kwietnia 2017]. Dostępny w: DOI: 10.1186/s12872-017-0528-z. DOI: 10.1186/s12872-017-0528-z
  43. Idarucizumab – a quick and effective antidote administered prior to coronary artery bypass surgery and mitral valve annuloplasty in a patient treated with dabigatran.[AUT.] ANDRZEJ J. SAŁACKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Arch. Med. Wewn. [online] 2017 vol. 127 nr 9 s. 635-638, bibliogr, [przeglądany 29 sierpnia 2017]. Dostępny w: http://pamw.pl/en/issue/article/28724875. DOI: 10.20452/pamw.4063
  44. Remodeling lewego przedsionka a nie zaburzenia strukturalne i czynnościowe lewej komory serca są związane ze spontanicznym echokardiograficznym kontrastowaniem w uszku lewego przedsionka u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków. (Remodeling of the left atrium rather than the structure and function abnormalities of left ventricle cause spontaneous echocardiographic contrast in the left atrial appendage in patients with atrial fibrillation nonvalvular.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANNA KAMIŃSKA, ŁUKASZ KONARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. [online] 2017 t. 75 supl. 4 s. 75-76, XXI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 21-23 września 2017 [online]. Streszcz. [przeglądany 17 października 2017]. Dostępny w: https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/view/11677/9300.
  45. Wsteczny remodeling lewego przedsionka u chorych po rewersji przetrwałego, niezastawkowego migotania przedsionków – znaczenie wskaźnika objętości lewego przedsionka. (The reverse remodeling of left atrium in patients after reversion of persistent nonrheumatic atrial fibrillation to sinus rhythm – the value of left atrium volume index.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ŁUKASZ KONARSKI, ANNA KAMIŃSKA.  Pol. [online] 2017 t. 75 supl. 4 s. 189-190, XXI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 21-23 września 2017 [online]. Streszcz. [przeglądany 17 października 2017]. Dostępny w: https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/view/11677/9300.
  46. Czynność skurczowa lewej komory u chorych po transplantacji nerek – badanie prospektywne. (Left ventricular systolic function in patients after renal transplantation – prospective study.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, JACEK FURMAGA, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, SŁAWOMIR RUDZKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. [online] 2017 t. 75 supl. 4 s. 236-237, XXI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 21-23 września 2017 [online]. Streszcz. [przeglądany 17 października 2017]. Dostępny w: https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/view/11677/9300.
  47. Osteoporoza a choroby układu sercowo-naczyniowego. (The link between osteoporosis and cardiovascular system disease.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI*, WOJCIECH KORNECKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Serca Naczyń 2017 t. 14 nr 5 s. 263-273, bibliogr. poz. 74, sum.
  48. Zastawka trójdzielna.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: Echokardiografia kliniczna: podręcznik Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pod red. Piotra Lipca i Piotra Hoffmana Warszawa 2017, i-medica, s. 139-149, bibliogr, 978-83-942175-9-4.
  49. EURObservational Research Programme: the Chronic Ischaemic Cardiovascular Disease Registry: Pilot phase (CICD-PILOT).[AUT. KORESP.] MICHEL KOMAJDA, [AUT.] FRANZ WEIDINGER, MATHIEU KERNEIS, FRANCESCO COSENTINO, ALBERTO CREMONESI, ROBERTO FERRARI, SERGE KOWNATOR, PHILIPPE STEG, LUIGI TAVAZZI, MARCO VALGIMIGLI, HANNA SZWED, WOJCIECH MAJDA, ZORAN OLIVARI, ERIC VAN BELLE, EVGENY VLADIMIROVICH SHLYAKHTO, IVETA MINTALE, RIMVYDAS SLAPIKAS, HARALD RITTGER, MIGUEL MENDES, CONSTANTINOS TSIOUFIS, SERBAN BALANESCU, CÉCILE LAROCHE, ALDO P. MAGGIONI, INVESTIGATORS [M. IN.], T[OMASZ] ZAPOLSKI, R[ADOSŁAW] ZARCZUK, D[ARIUSZ] ŁUKASIK, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI.  Heart J. 2016 vol. 37 nr 2 s. 152-160, bibliogr. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv437
  50. Eteksylan dabigatranu a idarucizumab – przełomowe rozwiązanie problemów klinicznych związanych z przeciwkrzepliwym działaniem leku. (Dabigatran etexilate and idarucizumab – a breakthrough in clinical problems associated with its anticoagulative action.).[AUT.] AGNIESZKA STYCZEŃ, MARIA FALKIEWICZ, MARTA KARAŚ-GŁODEK, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, [AUT. KORESP.] TOMASZ ZAPOLSKI. Folia Cardiol. 2016 t. 11 nr 4 s. 284-292, bibliogr. poz. 36, sum. DOI: 10.5603/FC.2016.0049
  51. Infekcyjne zapalenie wsierdzia w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2015 – co uległo zmianie od roku 2009? (2015 European Society of Cardiology guidelines for the management of infective endocarditis – what has changed since 2009?).[AUT. KORESP.] TOMASZ ZAPOLSKI, [AUT.] AGNIESZKA STYCZEŃ, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Folia Cardiol. 2016 t. 11 nr 4 s. 293-302, bibliogr. poz. 28, sum. DOI: 10.5603/FC.2016.0050
  52. Aktualne poglądy na wzajemne oddziaływanie leczenia osteoporozy i chorób układu sercowo-naczyniowego. (Current views on the interaction between the treatment of osteoporosis and cardiovascular diseases.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI*, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Lek. 2016 t. 69 nr 4 s. 665-674, bibliogr. poz. 95, sum.
  53. Association of anthropometric measures of obesity and chronic kidney disease in elderly women.[AUT. KORESP.] ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, [AUT.] TADEUSZ DEREZIŃSKI, ANNA JAROSZYŃSKA, TOMASZ ZAPOLSKI, BEATA WĄSIKOWSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ARKADIUSZ JAWIEŃ, WOJCIECH ZAŁUSKA, ANDRZEJ HOROCH.  Agric. Environ. Med. [online] 2016 vol. 23 nr 4 s. 636-640, bibliogr. poz. 25, [przeglądany 12 stycznia 2017]. Dostępny w: http://www.aaem.pl/Association-of-anthropometric-measures-of-obesity-and-chronic-kidney-disease-in-elderly-women,72483,0,2.html. DOI: 10.5604/12321966.1226859
  54. Parametry hemodynamiczne lewego przedsionka jako wskaźniki utrzymania rytmu zatokowego po kardiowersji elektrycznej przetrwałego, niezastawkowego migotania przedsionków – badanie prospektywne. (Hemodynamic indices of the left atrium as predictors of maintenance of sinus rhythm after cardioversion for persistent non-valvular atrial fibrillation – a prospective study.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANNA KAMIŃSKA, ŁUKASZ KONARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. [online] 2016 t. 74 supl. 4 s. 254-255, XX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 15-17 września 2016 [online]. Streszcz. [przeglądany 7 kwietnia 2017]. Dostępny w: https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/download/10873/8832.
  55. Wsteczny remodeling lewej komory serca jako wyraz regresji kardiomiopatii mocznicowej u chorych po transplantacji nerek – obserwacja długoterminowa. (Reverse remodeling of the left ventricle as a sign of regression of uremic cardiomyopathy in patients after renal transplantation – long-term follow-up.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, JACEK FURMAGA, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, SŁAWOMIR RUDZKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. [online] 2016 t. 74 supl. 4 s. 371-372, XX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 15-17 września 2016 [online]. Streszcz. [przeglądany 7 kwietnia 2017]. Dostępny w: https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/download/10873/8832.
  56. Etapowa przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych jako metoda leczenia trójnaczyniowej choroby wieńcowej ze stenozą pnia lewej tętnicy wieńcowej u pacjentki z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. (Staged percutaneous coronary intervention as a treatment of three-vessel coronary disease with left main coronary disease in a patient with congenital glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency.).[AUT.] JAROSŁAW WÓJCIK, MONIKA WÓJCIK, TOMASZ ZAPOLSKI, MAREK JANKIEWICZ.  Pol. [online] 2016 t. 74 supl. 4 s. 485-486, XX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 15-17 września 2016 [online]. Streszcz. [przeglądany 7 kwietnia 2017]. Dostępny w: https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/download/10873/8832.
  57. Leczenie zakażeń wirusa BK. (Treatment of BKV infections.).[AUT.] JACEK FURMAGA, TOMASZ ZAPOLSKI, ANNA STEĆ, MARCIN DZIEDZIC, GRZEGORZ OPIELAK, DOMINIKA MATERA, ANNA IWAN, WOJCIECH CZYŻEWSKI, OLGA FURMAGA, KINGA PIECH, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, SŁAWOMIR RUDZKI. W: IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Innowacje w medycynie i farmakoterapii”. Zakopane, 8-11.03.2016. [Streszcz.] s. 18-19.
  58. Polyomawirusy u biorców przeszczepów. (Polyomaviruses in transplant recipients.).[AUT.] JACEK FURMAGA, TOMASZ ZAPOLSKI, ANNA STEĆ, MARCIN DZIEDZIC, GRZEGORZ OPIELAK, DOMINIKA MATERA, ANNA IWAN, ŁUKASZ SŁOMSKI, OLGA FURMAGA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, SŁAWOMIR RUDZKI. W: IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Innowacje w medycynie i farmakoterapii”. Zakopane, 8-11.03.2016. [Streszcz.] s. 20-21.
  59. Przegląd diagnostyki BKV. (BKV diagnosis – an overview.).[AUT.] JACEK FURMAGA, TOMASZ ZAPOLSKI, ANNA STEĆ, MARCIN DZIEDZIC, GRZEGORZ OPIELAK, MAŁGORZATA TOKARSKA-RODAK, ŁUKASZ SŁOMSKI, OLGA FURMAGA, ALBERT MATERA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, SŁAWOMIR RUDZKI. W: IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Innowacje w medycynie i farmakoterapii”. Zakopane, 8-11.03.2016. [Streszcz.] s. 22-23.
  60. The prognostic value of positive T-wave in lead aVR in hemodialysis patients.[AUT. KORESP.] ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, [AUT.] ANNA JAROSZYŃSKA, JANUSZ SIEBERT, WOJCIECH DĄBROWSKI, JAROSŁAW NIEDZIAŁEK, ANNA BEDNAREK-SKUBLEWSKA, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, WOJCIECH ZAŁUSKA, ANDRZEJ KSIĄŻEK, TODD T. SCHLEGEL.  Exp. Nephrol. 2015 vol. 19 nr 6 s. 1157-1164, bibliogr. poz. 29. DOI: 10.1007/s10157-015-1100-8
  61. Zmiany w EKG u pacjentów hemodializowanych. (Electrocardiographic abnormalities in hemodialysis patients.).[AUT.] ANNA JAROSZYŃSKA, ANDRZEJ GŁOWNIAK, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI.  Serca Naczyń 2015 t. 12 nr 1 s. 35-38, bibliogr. sum, [Mylnie wydr. Electocardiographic].
  62. Znaczenie wskaźnika objętości lewego przedsionka u chorych z niewydolnością nerek. (The value of left atrial volume index in patients with end-stage renal disease.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANNA JAROSZYŃSKA, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI.  Serca Naczyń 2015 t. 12 nr 2 s. 88-95, bibliogr. poz. 51, sum.
  63. Współczesne zasady diagnostyki zapalenia mięśnia sercowego i kardiomiopatii pozapalnej. (Current state of diagnosis of myocarditis and postinflammatory cardiomyopathy.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI*, ANNA HARATYM-ZWOLAK, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Folia Cardiol. 2015 t. 10 nr 4 s. 259-267, bibliogr. poz. 28, sum. DOI: 10.5603/FC.2015.0047
  64. Znaczenie wskaźnika objętości lewego przedsionka w prognozowaniu nawrotu arytmii u chorych z migotaniem przedsionków – badanie prospektywne. (Left atrium volume index as predictor of maintenance of sinus rhythm after cardioversion for atrial fibrillation – a prospective study.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Nauk Med. 2015 t. 28 nr 8 s. 551-561, bibliogr. poz. 35, sum.
  65. Leczenie uzupełniające (upstream therapy)w prewencji pierwotnej i wtórnej migotania przedsionków – obiecująca perspektywa czy fałszywe nadzieje? (Upstream therapy in primary and secondary prevention of atrial fibrillation – a promising prospect or false hopes?). [AUT.] AGNIESZKA STYCZEŃ, TOMASZ ZAPOLSKI*, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Nauk Med. 2015 t. 28 nr 8 s. 588-596, bibliogr. poz. 74, sum.
  66. Transcatheter left atrial appendage occlusion in patients with atrial fibrillation. (Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków.).[AUT.] ANDRZEJ MADEJCZYK*, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI.  Nauk Med. 2015 t. 28 nr 8 s. 597-602, bibliogr. poz. 41, streszcz.
  67. Migotanie przedsionków jako czynnik ryzyka zatorowości systemowej. (Atrial fibrillation as a risk factor of ischemic stroke.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANNA HARATYM-ZWOLAK, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Nauk Med. 2015 t. 28 nr 8B s. 48-57, bibliogr. poz. 69, sum.
  68. Migotanie przedsionków a remodeling lewego przedsionka – patofizjologia i znaczenie rokownicze. (Atrial fibrillation and left atrium remodelling – pathophysiology and prognostic implications.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANNA KAMIŃSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Nauk Med. 2015 t. 28 nr 8B s. 58-67, bibliogr. poz. 70, sum.
  69. Miejsce kardiowersji w terapii migotania przedsionków. (Cardioversion of atrial fibrillation proceedings.).[AUT.] ANNA KAMIŃSKA, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Nauk Med. 2015 t. 28 nr 8B s. 68-74, bibliogr. poz. 30, sum.
  70. Kwas kynureninowy – nowy marker sztywności aorty. (Kynurenic acid – a new marker of the aortic stiffness.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, EWA URBAŃSKA, ANNA KAMIŃSKA, ŁUKASZ KONARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2015 t. 73 supl. 4 s. 59-60, XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 1-3 października 2015. Streszcz. [CD-ROM].
  71. Kwas kynureninowy – nowy biomarker nasilenia spontanicznego echokardiograficznego kontrastowania u chorych z migotaniem przedsionków. (Kynurenic acid – a new biomarker of the intensity of spontaneous echocardiographic contrast in patients with atrial fibrillation.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, EWA URBAŃSKA, ANNA KAMIŃSKA, ŁUKASZ KONARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2015 t. 73 supl. 4 s. 231-232, XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 1-3 października 2015. Streszcz. [CD-ROM].
  72. Wskaźnik objętości lewego przedsionka a intensywność spontanicznego echokardiograficznego kontrastowania u chorych z migotaniem przedsionków. (The association between left atrial volume index and the intensity of spontaneous echocardiographic contrast in patients with atrial fibrillation.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANNA KAMIŃSKA, ŁUKASZ KONARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2015 t. 73 supl. 4 s. 243-244, XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 1-3 października 2015. Streszcz. [CD-ROM].
  73. Wsteczny remodeling lewego przedsionka przez zmniejszenie nasilenia spontanicznego echokardiograficznego kontrastowania redukuje ryzyko zatorowości mózgowej u chorych z migotaniem przedsionków. (Reverse remodeling of the left atrium reduces the risk of cerebral embolism in patients with atrial fibrillation by reducing the severity of spontaneous echocardiographic contrast.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANNA KAMIŃSKA, ŁUKASZ KONARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2015 t. 73 supl. 4 s. 245-246, XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 1-3 października 2015. Streszcz. [CD-ROM].
  74. Remodeling i wsteczny remodeling lewego przedsionka u chorych z niewydolnością nerek. (The remodeling and reverse remodeling of left atrium in patients with end-stage renal disease.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, JACEK FURMAGA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANNA JAROSZYŃSKA, ANDRZEJ J. JAROSZYŃSKI.  Serca Naczyń 2015 t. 12 nr 5 s. 307-314, bibliogr. poz. 28, sum.
  75. Wsteczny remodeling aorty u chorych po transplantacji nerki – znaczenie wskaźnika sztywności aorty.[AUT.] JACEK FURMAGA, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANNA STEĆ, JACEK BICKI, MARIUSZ MATUSZEK, JACEK PIŁAT, JANUSZ GIERYNG, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, SŁAWOMIR RUDZKI. W: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Gdańska, 3-5 września 2015 [b. pag.], http://www.kongresptt.viamedica.pl/12.2015/pl/Program_szczegolowy,48.html.
  76. Regresja przedsionkowej kardiomiopatii mocznicowej u chorych po transplantacji nerek – znaczenie wskaźnika objętości lewego przedsionka.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, JACEK FURMAGA, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANNA STEĆ, SŁAWOMIR RUDZKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Gdańska, 3-5 września 2015 [b. pag.], http://www.kongresptt.viamedica.pl/12.2015/pl/Program_szczegolowy,48.html.
  77. Ocena wpływu krętków Borrelia burgdorferi sensu stricto na generowanie wczesnej odpowiedzi immunologicznej u osób po przeszczepie nerki w modelu in vitro.[AUT.] JACEK FURMAGA, MAŁGORZATA TOKARSKA-RODAK, TOMASZ ZAPOLSKI, DOROTA PLEWIK, MAŁGORZATA KOZIOŁ, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, SŁAWOMIR RUDZKI. W: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Gdańska, 3-5 września 2015 [b. pag.], http://www.kongresptt.viamedica.pl/12.2015/pl/Program_szczegolowy,48.html.
  78. Zakażenia BKV wśród pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego i nerki.[AUT.] JACEK FURMAGA, AGNIESZKA ZAUCHA-PRAŻMO, TOMASZ ZAPOLSKI, AGNIESZKA STEC, MAŁGORZATA POLZ-DACEWICZ, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JERZY KOWALCZYK, SŁAWOMIR RUDZKI. W: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Gdańska, 3-5 września 2015 [b. pag.], http://www.kongresptt.viamedica.pl/12.2015/pl/Program_szczegolowy,48.html.
  79. The reverse remodeling of left atrium in patients after renal transplantation – the value of left atrium volume index.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[ACEK] FURMAGA, A[NDRZEJ] JAROSZYŃSKI, S[ŁAWOMIR] RUDZKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI. W: ESC Congress 2015. London, 29 August – 2 September 2015. Abstr [b. pag.] P5653, [przeglądany 15 stycznia 2016].
  80. Prognostic value of paraoxonase 1 in patients undergoing coronary artery bypass grafting surgery.[AUT.] ANNA WYSOCKA, MAREK CYBULSKI, HENRYK BERBEĆ, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JANUSZ STĄŻKA, TOMASZ ZAPOLSKI*.  Sci. Monit. [online] 2014 vol. 20 s. 594-600, bibliogr. poz. 21, [przeglądany 18 lipca 2014]. Dostępny w: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3989945/. DOI: 10.12659/MSM.890025
  81. Agreement between manual and automated measurements of simple QRS/T angle.[AUT.] ANDRZEJ J. JAROSZYŃSKI, ANNA JAROSZYŃSKA, ANNA SZCZEŚNIAK, AGNIESZKA SZYMCZYK, TOMASZ ZABOROWSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, WOJCIECH ZAŁUSKA.  Eur. J. Med. 2014 vol. 9 nr 6 s. 737-740, bibliogr. DOI: 10.2478/s11536-013-0342-7
  82. Zależność pomiędzy ryzykiem udaru wg skali CHA2DS2VASc a nasileniem spontanicznego echokardiograficznego kontrastowania u chorych z migotaniem przedsionków. (The relationship between the risk of stroke estimated according to the CHA2DS2VASc score and intensity of spontaneous echocardiographic contrast in patients with atrial fibrillation.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ŁUKASZ KONARSKI, ANNA KAMIŃSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2014 t. 72 supl. 3 s. 289-290, XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 18-20 września 2014. Streszcz.
  83. Aortic stiffness and left atrial volume index in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis: Role of endothelial dysfunction.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK, ANDRZEJ J. JAROSZYŃSKI.  J. Cardiol. 2013 vol. 162 nr 3 s. 253-256, bibliogr. DOI: 10.1016/j.ijcard.2012.06.111
  84. Left atrium volume index is influenced by aortic stiffness and central pulse pressure in type 2 diabetes mellitus patients: A hemodynamic and echocardiographic study.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Sci. Monit. [online] 2013 vol. 19 nr 4 s. 135-164, bibliogr. poz. 33, [przeglądany 8 marca 2013]. Dostępny w: http://www.medscimonit.com/download/index/idArt/883818. DOI: 10.12659/MSM.883818
  85. Wskaźnik objętości lewego przedsionka: echokardiograficzny biomarker remodelingu lewego przedsionka – metody oznaczania i znaczenie prognostyczne. (The left atrium volume index: a biomarker of left atrium remodelling – methods of assessment and predictive value.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI*, ANNA KAMIŃSKA, ŁUKASZ KONARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2013 t. 71 nr 2 s. 191-197, bibliogr. poz. 50.
  86. Cardiac hemodynamics and proinflammatory cytokines during biatrial and right atrial appendage pacing in patients with interatrial block.[AUT.] ANDRZEJ RUBAJ, PIOTR RUCIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, ALICJA DĄBROWSKA-KUGACKA, KRZYSZTOF OLESZCZAK, BARBARA ZIMOŃ, MICHAŁ TROJNAR, TOMASZ ZAPOLSKI, JAKUB DROZD, ADAM TARKOWSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Interv. Card. Electrophysiol. 2013 vol. 37 nr 2 s. 147-154, bibliogr. poz. 45. DOI: 10.1007/s10840-013-9792-8
  87. Remodeling lewego przedsionka – patofizjologia i znaczenie rokownicze. (Left atrium remodelling – pathophysiology and prognostic implications.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ŁUKASZ KONARSKI, ANNA KAMIŃSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Prz. Kardiol. 2013 t. 15 nr 2 s. 111-119, bibliogr. poz. 63, sum.
  88. Nefropatia związana z przyjmowaniem warfaryny – nowa jednostka chorobowa? (Warfarin-related nephropathy – a new disease entity?).[AUT.] ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANNA JAROSZYŃSKA, TOMASZ ZAPOLSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, WOJCIECH ZAŁUSKA.  Serca Naczyń 2013 t. 10 nr 5 s. 257-259, bibliogr. sum.
  89. Pain-coping strategies in women with ischemic heart disease.[AUT.] ALICJA NASIŁOWSKA-BARUD, VALENTINA FEDOROVICH, TOMASZ ZAPOLSKI*, MAŁGORZATA SIKORSKA-JAROSZYŃSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Agric. Environ. Med. 2013 vol. 20 nr 4 s. 767-772, bibliogr. poz. 35.
  90. Blaski i cienie leczenia osteoporozy u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. (Safety of pharmacotherapy of osteoporosis in cardiological patients.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANNA KAMIŃSKA, ŁUKASZ KONARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Szpit. w Polsce i na Świecie 2013 nr 3/4 s. 16-29, bibliogr. poz. 82.
  91. Wsteczny remodeling układu sercowo-naczyniowego. Znaczenie wskaźnika objętości lewego przedsionka oraz wskaźnika sztywności aorty. (Reverse remodeling of cardio-vascular system. The value of Left Atrium Volume Index and Aortic Stiffness Index.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI. Lublin 2013, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ss. 362, bibliogr. poz. 408, sum, 978-83-62606-41-2.
  92. INVANZ zastosowanie w leczeniu zakażenia układu moczowego u pacjentów po przeszczepie nerki. (INVANZ application in urinary tract infections treatment in renal transplant patients.).[AUT.] J[ACEK] FURMAGA, A[NNA] STEĆ, T[OMASZ] ZAPOLSKI, G[RZEGORZ] OPIELAK, Ł. SŁOMSKI, O. FURMAGA, A. STYCZEŃ, S[ŁAWOMIR] RUDZKI. W: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w medycynie i farmakoterapii”. Materiały konferencyjne. Karpacz, 10-13 grudnia 2013. [Streszcz.] s. 24-25.
  93. Gruźlica układu moczowego wśród pacjentów po przeszczepie nerki. (Urinary tract tuberculosis in patients after kidney transplantation.).[AUT.] J[ACEK] FURMAGA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NNA] STEĆ, G[RZEGORZ] OPIELAK, AGNIESZKA SIKORA, JOLANTA PALUCH-OLEŚ, Ł. SŁOMSKI, O. FURMAGA, MARIA KOZIOŁ-MONTEWKA, S[ŁAWOMIR] RUDZKI. W: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w medycynie i farmakoterapii”. Materiały konferencyjne. Karpacz, 10-13 grudnia 2013. [Streszcz.] s. 26-27.
  94. Leczenie gruźlicy układu moczowego wśród pacjentów po przeszczepie nerki – doświadczenie jednego ośrodka. (Treatment of the urinary tract tuberculosis in patients after kidney transplantation – a single center experience.).[AUT.] J[ACEK] FURMAGA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NNA] STEĆ, G[RZEGORZ] OPIELAK, AGNIESZKA SIKORA, JOLANTA PALUCH-OLEŚ, Ł. SŁOMSKI, O. FURMAGA, MARIA KOZIOŁ-MONTEWKA, S[ŁAWOMIR] RUDZKI. W: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w medycynie i farmakoterapii”. Materiały konferencyjne. Karpacz, 10-13 grudnia 2013. [Streszcz.] s. 28-29.
  95. Skuteczność zabiegów fizjoterapeutycznych w ocenie własnej osób rehabilitowanych z powodu zawału serca. (Efficacy of physiotherapeutic procedures in own opinion of subjects rehabilitated from myocardial infarction.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, MAŁGORZATA KUCHARSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ALICJA NASIŁOWSKA-BARUD. Kardioprofil 2012 vol. 10 nr 1 s. 36-47, bibliogr. sum.
  96. Aortic stiffness, left ventricle hypertrophy, and homogeneity of ventricle repolarization in adult dialyzed patients.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANNA DRELICH-ZBROJA, ANNA WYSOCKA, JACEK FURMAGA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK, MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA, SŁAWOMIR RUDZKI.  World J. [online] 2012 vol. 2012 art. ID 947907, s. 1-10, bibliogr. poz. 24, [przeglądany 11 kwietnia 2012]. Dostępny w: DOI: 10.1100/2012/947907.
  97. Left atrial volume index as a predictor of ventricle repolarization abnormalities in adult dialyzed patients.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANNA DRELICH-ZBROJA, JACEK FURMAGA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK, MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA, SŁAWOMIR RUDZKI.  Int. 2012 vol. 16 nr 2 s. 220-232, bibliogr. poz. 27.
  98. “Cavity spilling” perforation during recanalisation of the right coronary artery – reocclusion of the recanalised artery as a method of emergency treatment. (Perforacja typu cavity spillingw trakcie rekanalizacji prawej tętnicy wieńcowej – ponowne zamknięcie rekanalizowanej tętnicy jako metoda postępowania ratunkowego.). [AUT.] MAREK KURIANOWICZ, TOMASZ ZAPOLSKI, ROBERT WRÓBEL, JAKUB DROZD.  Kardiol. Interw. 2012 vol. 8 nr 1 s. 51-56, bibliogr. streszcz.
  99. Four in one – the unusual manifestation of coarctation syndrome in young adult person.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, ROBERT SABINIEWICZ.  J. Cardiol. 2012 vol. 161 nr 3 s. e52-e54, bibliogr.
  100. Krążenie wieńcowe – anatomia, obrazowanie i definicje angiograficzne. (Coronary circulation – anatomy, imaging and angiographic definitions.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, JOANNA JASIŃSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Kardioprofil 2012 vol. 10 nr 2 s. 113-124, bibliogr. sum.
  101. Sztywność aorty u chorych na cukrzycę wpływa zarówno na budowę, jak i czynność lewej komory.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANNA KAMIŃSKA, ŁUKASZ KONARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] UO29, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Streszcz. [CD-ROM].
  102. Wskaźnik objętości lewego przedsionka jako biomarker przedsionkowej kardiomiopatii cukrzycowej.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANNA KAMIŃSKA, ŁUKASZ KONARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] PO33, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Streszcz. [CD-ROM].
  103. Wskaźnik objętości lewego przedsionka a wskaźnik sztywności aorty u chorych z cukrzycą typu 2 – zależność pomiędzy ciśnieniem a podatnością.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ŁUKASZ KONARSKI, ANNA KAMIŃSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] PO26, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 20-22 września 2012. Streszcz. [CD-ROM].
  104. Ocena odwracalności remodelingu przeciążeniowego lewego przedsionka za pomocą wskaźnika objętości lewego przedsionka u chorych po transplantacji nerek.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, JACEK FURMAGA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, SŁAWOMIR RUDZKI.  Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] UO32, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Streszcz. [CD-ROM].
  105. Left atrial volume index and aortic stiffness index in adult hemodialysed patients – link between compliance and pressure mediated by endothelium dysfunction, a cross-sectional study.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI. BMC Cardiovasc. Disord. [online] 2012 vol. 12 s. 1-22, bibliogr. poz. 34, [przeglądany 28 listopada 2012]. Dostępny w: doi: 10.1186/1471-2261-12-100.
  106. Serce w trzech wymiarach.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Alma Mater 2012 R. 22 nr 3 s. 72-75.
  107. Terapia Certicanem u pacjentów z nowotworami po przeszczepach nerek (TxN).[AUT.] J[ACEK] FURMAGA, A[NNA] STEĆ, T[OMASZ] ZAPOLSKI, G[RZEGORZ] OPIELAK, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, S[ŁAWOMIR] RUDZKI. W: II Konferencja Naukowa „Farmakologiczne i środowiskowe aspekty racjonalnej terapii”. Materiały konferencyjne. Krynica Górska, 11-14 grudnia 2012. [Streszcz.] s. 14.
  108. Zapobieganie przewlekłej dysfunkcji przeszczepu nerkowego.[AUT.] J[ACEK] FURMAGA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NNA] STEĆ, G[RZEGORZ] OPIELAK, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, S[ŁAWOMIR] RUDZKI. W: II Konferencja Naukowa „Farmakologiczne i środowiskowe aspekty racjonalnej terapii”. Materiały konferencyjne. Krynica Górska, 11-14 grudnia 2012. [Streszcz.] s. 13.
  109. Terapia ratunkowa – późna konwersja na Everolimus.[AUT.] J[ACEK] FURMAGA, A[NNA] STEĆ, T[OMASZ] ZAPOLSKI, G[RZEGORZ] OPIELAK, M[ARIUSZ] MATUSZEK, J[ACEK] BICKI, J[ACEK] PIŁAT, J[ANUSZ] GIERYNG, Ł. SŁOMSKI, W. CZYŻEWSKI, O. FURMAGA, M. PILECKA, A. MICHALCZYK, S[ŁAWOMIR] RUDZKI. W: II Konferencja Naukowa „Farmakologiczne i środowiskowe aspekty racjonalnej terapii”. Materiały konferencyjne. Krynica Górska, 11-14 grudnia 2012. [Streszcz.] s. 12.
  110. Indeks objętości lewego przedsionka jako czynnik predykcyjny zaburzeń repolaryzacji mięśnia sercowego u pacjentów dializowanych.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, PAWEŁ KICIŃSKI, ANNA JAROSZYŃSKA, GRAŻYNA ORŁOWSKA-KOWALIK, JACEK FURMAGA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, SŁAWOMIR RUDZKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI. W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Olsztyn, 14 – 16 czerwca 2012. Streszcz s. 40, [CD-ROM].
  111. Związek pomiędzy sztywnością aorty i przerostem lewej komory serca a zaburzeniami homogenności potencjału czynnościowego mięśnia serca u pacjentów przewlekle dializowanych.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, PAWEŁ KICIŃSKI, ANNA JAROSZYŃSKA, IWONA BARANOWICZ-GĄSZCZYK, AGNIESZKA M. GRZEBALSKA, JACEK FURMAGA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, SŁAWOMIR RUDZKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI. W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Olsztyn, 14 – 16 czerwca 2012. Streszcz s. 41, [CD-ROM].
  112. Przypadek współistnienia zwyrodnieniowego zwężenia zastawki aortalnej, miażdżycy tętnic wieńcowych i mnogich tętniaków tętnic wieńcowych: różna manifestacja anatomiczna wspólnego podłoża patogenetycznego. (Degenerative aortic valvular stenosis, coronary atherosclerosis, and coronary artery aneurysms: different anatomical manifestations of the same disease.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, MAGDALENA NIEDŹWIEDŹ, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2011 t. 69 nr 3 s. 261-264, bibliogr. sum.
  113. Uric acid as a link between renal dysfunction and both pro-inflammatory and prothrombotic state in patients with metabolic syndrome and coronary artery disease. (Kwas moczowy jako ogniwo łączące upośledzenie czynności nerek i stan zapalny oraz stan prozakrzepowy u osób z zespołem metabolicznym i chorobą niedokrwienną serca.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, PIOTR WACIŃSKI, BARTOSZ KONDRACKI, ELŻBIETA RYCHTA, MONIKA J. BURACZYŃSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2011 t. 69 nr 4 s. 319-326, bibliogr. poz. 32, streszcz.
  114. Rehabilitacja kardiologiczna u chorych po przebytym zawale serca. (Rehabilitation after acute myocardial infarction.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, MAŁGORZATA KUCHARSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ALICJA NASIŁOWSKA-BARUD.  Prakt. 2011 vol. 5 nr 2 s. 76-87, bibliogr. poz. 24, sum.
  115. Zaciskające zapalenie osierdzia u pacjentki z zespołem Silver-Russella, pierwotną nadczynnością przytarczyc i wywiadem onkologicznym: przypadkowa koincydencja czy sekwencja patogenetyczna? (The concomitance of pericarditis constrictiva in patient with Silver-Russell syndrome, primary hyperparathyroidism and oncologic history: causal coincidence or pathogenetic sequence?).[AUT.] MONIKA BANACH, TOMASZ ZAPOLSKI, JAKUB DROZD, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2011 t. 69 nr 11 s. 1174-1176, bibliogr. sum.
  116. Leki przeciwpłytkowe w leczeniu choroby niedokrwiennej serca – mechanizm działania, zastosowanie, interakcje. (Antiplatelets drugs in treatment of ischemic heart disease – actions, indications and interacions.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, AGATA FRANIA-BARYLUK, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Aptek. 2011 t. 18 nr 12 s. 33-46, bibliogr. poz. 65, sum.
  117. Aortic stiffness and left atrial volume index in adult dialyzed patients: dependence – compliance and pressure.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] JAROSZYŃSKI, A. DRELICH-ZBROJA, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, A[NDRZEJ] KSIĄŻEK, M[AŁGORZATA] SZCZERBO-TROJANOWSKA.  Heart J. 2011 vol. 32 suppl. 1 s. 781, ESC Congress 2011. Paris, 27–31 August 2011. Abstr.
  118. Zakażenie wirusem grypy A H1N1v (świńskiej grypy) u pacjentki po przeszczepie allogenicznym nerki.[AUT.] JACEK FURMAGA, MARIUSZ MATUSZEK, ANNA STEĆ, JACEK PIŁAT, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ANNA IWAN, DOMINIKA STAWECKA, OLGA FURMAGA, PRZEMYSŁAW MARTAS, ADAM JAMROŻ, TADEUSZ DRYKA, SŁAWOMIR RUDZKI. W: X Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Rawa Mazowiecka, 9 -11.06.2011. Streszcz s. 185.
  119. Aortic stiffness and left atrial volume index in adult dialyzed patients: dependence – compliance and pressure.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] JAROSZYŃSKI, A. DRELICH-ZBROJA, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, M[AŁGORZATA] SZCZERBO-TROJANOWSKA. W: ESC Congress 2011. Paris, 27-31 August 2011. Abstr [b. pag.] P4384.
  120. Kwas moczowy jako ogniwo łączące upośledzenie czynności nerek i stan zapalny w zespole metabolicznym u osób z chorobą niedokrwienną serca.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, PIOTR WACIŃSKI, BARTOSZ KONDRACKI, ELŻBIETA RYCHTA, MONIKA J. BURACZYŃSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Kardiodiabetol. 2010 vol. 5 nr 1 s. 66-67, III Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego : Kardiodiabetologia XXI wieku. Warszawa, 10-12 czerwca 2010. Streszcz.
  121. Stan zapalny a czynniki prozakrzepowe u osób z chorobą niedokrwienną serca oraz cukrzycą i zespołem metabolicznym.[AUT.] PIOTR WACIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, BARTOSZ KONDRACKI, ELŻBIETA RYCHTA, MONIKA J. BURACZYŃSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Kardiodiabetol. 2010 vol. 5 nr 1 s. 67, III Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego : Kardiodiabetologia XXI wieku. Warszawa, 10-12 czerwca 2010. Streszcz.
  122. Wpływ analogu hormonu inkretynowego (eksenatydu) na biochemiczne parametry zespołu metabolicznego u chorych na cukrzycę typu 2 – obserwacje wstępne.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, MARIUSZ KOWALCZYK, BEATA MATUSZEK, BARBARA WDOWIAK-BARTON, ANDRZEJ NOWAKOWSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Kardiodiabetol. 2010 vol. 5 nr 1 s. 74, III Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego : Kardiodiabetologia XXI wieku. Warszawa, 10-12 czerwca 2010. Streszcz.
  123. Analog hormonu inkretynowego (eksenatyd) w leczeniu otyłości u chorych z zespołem metabolicznym i cukrzycą typu 2 – doniesienie wstępne.[AUT.] MARIUSZ KOWALCZYK, TOMASZ ZAPOLSKI, BEATA MATUSZEK, BARBARA WDOWIAK-BARTON, ANDRZEJ NOWAKOWSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Kardiodiabetol. 2010 vol. 5 nr 1 s. 74-75, III Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego : Kardiodiabetologia XXI wieku. Warszawa, 10-12 czerwca 2010. Streszcz.
  124. Acute coronary syndrome – a frequent clinical manifestation of bare metal in-stent restenosis. (Ostry zespół wieńcowy jako częsty objaw restenozy po implantacji stentu klasycznego.).[AUT.] JAKUB DROZD, JAROSŁAW WÓJCIK, ROBERT MAŁEK, BEATA KORONA, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2010 t. 68 nr 6 s. 637-645, bibliogr. poz. 34, streszcz.
  125. Znaczenie migotania przedsionków w powstawaniu zatorowości systemowej. (Importance of atrial fibrillation as a cause of thromboembolism.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Prz. Kardiol. 2010 t. 12 nr 1 s. 45-54, bibliogr. poz. 52, sum.
  126. Safety of pharmacotherapy of osteoporosis in cardiology patients.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI.  J. 2010 vol. 17 nr 4 s. 335-343.
  127. Zawał mięśnia sercowego u 20-letniego mężczyzny powikłany migotaniem komór po zażyciu metylenodioksymetamfetaminy (ecstasy) – opis przypadku. (Ecstasy induced myocardial infarction complicated by ventricular fibrillation in 20-year-old man – a case report.).[AUT.] ROBERT WRÓBEL, MAREK KURIANOWICZ, JAKUB DROZD, TOMASZ ZAPOLSKI.  Kardiol. Interw. 2010 vol. 6 nr 1 s. 47-51, bibliogr.
  128. Malnutrition-inflammation complex syndrome: link between end-stage renal disease, atherosclerosis and valvular calcification.[KOM.] TOMASZ ZAPOLSKI.  Res. 2010 vol. 33 nr 6 s. 541-543.
  129. Zależność między parametrami objętościowymi a czynnością mechaniczną lewego przedsionka chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych w programie ciągłych dializ otrzewnowych.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK. Kardioprofil 2010 vol. 8 nr 3 s. 183-184, XII Konferencja Naukowa Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Lublin, 7-8.05.2010. Streszcz.
  130. Sztywność aorty a wskaźnik objętości lewego przedsionka u chorych z cukrzycą typu 2.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MAGDALENA NIEDŹWIEDŹ. Kardioprofil 2010 vol. 8 nr 3 s. 182-183, XII Konferencja Naukowa Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Lublin, 7-8.05.2010. Streszcz.
  131. Związek pomiędzy przestrzennym kątem QRS-T a wybranymi wskaźnikami echokardiograficznymi u dializowanych chorych bez jawnej klinicznie choroby serca.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANNA DRELICH-ZBROJA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK.  Pol. 2010 t. 68 supl. 3 s. S 267-S 268, XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 23-25 września 2010. Streszcz.
  132. Czynność lewego przedsionka u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek bez klinicznie jawnej choroby serca. Prognostyczna wartość wskaźnika objętości lewego przedsionka.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANNA DRELICH-ZBROJA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK.  Pol. 2010 t. 68 supl. 3 s. S 277, XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 23-25 września 2010. Streszcz.
  133. Ocena ukladu adrenergicznego serca u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.[AUT.] BEATA E. CHRAPKO, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANNA BEDNAREK-SKUBLEWSKA, IWONA J. BARANOWICZ-GĄSZCZYK, ANDRZEJ GŁOWNIAK, BOGUSŁAW STEFANIAK, RENATA GOŁĘBIEWSKA, TOMASZ ZAPOLSKI, WOJCIECH ZAŁUSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK.  Med. Nukl. 2010 t. 24 s. 34-35, XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Wrocław, 8-11 września 2010. Streszcz.
  134. Iodine-123 meta-iodo-benzylguanidine myocardial imaging in asymptomatic patients, with chronic kidney disease.[AUT.] B[EATA] E. CHRAPKO, A[NDRZEJ] JAROSZYŃSKI, I[WONA] BARANOWICZ-GĄSZCZYK, A[NNA] BEDNAREK-SKUBLEWSKA, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, B[OGUSŁAW] STEFANIAK, R[ENATA] GOŁĘBIEWSKA, P[IOTR] MAJ, T[OMASZ] ZAPOLSKI, W[OJCIECH] ZAŁUSKA, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, A[NDRZEJ] KSIĄŻEK.  J. Nucl. Med. Mol. Imaging 2010 vol. 37 suppl. 2 s. S271-S272, Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine. Vienna, October 9-13, 2010. [Abstr.].
  135. Zależność pomiędzy parametrami objętościowymi a czynnością mechaniczną lewego przedsionka chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych w programie ciągłych dializ otrzewnowych.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK. W: XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Lublin, 7-8 maja 2010. Streszcz [b. pag.].
  136. Sztywność aorty a wskaźnik objętości lewego przedsionka u chorych z cukrzycą typu 2.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MAGDALENA NIEDŹWIEDŹ. W: XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Lublin, 7-8 maja 2010. Streszcz [b. pag.].
  137. Spatial QRS-T angle in peritoneal dialysis patients: association with carotid artery atherosclerosis, coronary artery calcification and troponin T.[AUT.] ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, ANNA DRELICH-ZBROJA, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK.  Dial. Transplant. 2009 vol. 24 nr 3 s. 1003-1008, bibliogr. poz. 36.
  138. Wartość echokardiografii przezprzełykowej w diagnostyce udaru niedokrwiennego mózgu. (Value of transoesophageal echocardiography in diagnosis of ischaemic stroke.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Kardioprofil 2009 vol. 7 nr 2 s. 44-63, bibliogr. poz. 66, sum.
  139. Nowy angiokardiograf w Klinice Kardiologii.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Alma Mater 2009 R. 19 nr 3 s. 42-43.
  140. Tętniak pnia lewej tętnicy wieńcowej – opis przypadku. (The left main coronary artery aneurysm – a case report.).[AUT.] ROBERT WRÓBEL, MAREK KURIANOWICZ, JAKUB DROZD, TOMASZ ZAPOLSKI.  Kardiol. Interw. 2009 vol. 5 nr 1 s. 47-49, bibliogr.
  141. Znaczenie migotania przedsionków w powstawaniu zatorowości systemowej. (Importance of atrial fibrillation as a cause of thromboembolism.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANNA WYSOCKA.  Prakt. 2009 vol. 3 nr 4 s. 141-153, bibliogr. poz. 50, sum.
  142. Miażdżyca aorty u osób z chorobą niedokrwienną serca oceniana przy zastosowaniu echokardiografii przezprzełykowej – histopatologia ultrasonograficzna.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2009 t. 67 nr 9 supl. 5 s. S 294, XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 24-26 września 2009. Streszcz.
  143. Wybrane parametry funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory u chorych z niedoczynnością przysadki mózgowej.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, BEATA MATUSZEK, ANDRZEJ NOWAKOWSKI.  Pol. 2009 t. 67 nr 9 supl. 5 s. S 313, XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 24-26 września 2009. Streszcz.
  144. Ocena cichego niedokrwienia mięśnia sercowego u chorych na cukrzycę typu 1.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MARIUSZ KOWALCZYK, BEATA CHRAPKO, ANDRZEJ NOWAKOWSKI.  Pol. 2009 t. 67 nr 9 supl. 5 s. S 314-S 315, XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 24-26 września 2009. Streszcz.
  145. Przestrzenny kąt QRS-T u chorych dializowanych otrzewnowo: związek pomiędzy grubością kompleksu intima-mediatętnicy szyjnej i zwapnieniami tętnic wieńcowych. [AUT.] ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ANNA DRELICH-ZBROJA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA, ANDRZEJ KSIĄŻEK.  Pol. 2009 t. 67 nr 9 supl. 5 s. S 315, XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 24-26 września 2009. Streszcz.
  146. Carcinoid heart disease as a first manifestation of midgut carcinoid tumor in a young woman.[AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, BEATA MATUSZEK, TOMASZ ZAPOLSKI, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, MARIUSZ MATUSZEK, SŁAWOMIR RUDZKI.  J. Case Rep. 2009 vol. 10 s. 193-197, bibliogr.
  147. Miażdżyca aorty u chorych z wapniejącymi zastawkowymi wadami serca oceniana za pomocą echokardiografii przezprzełykowej.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI.  Pol. 2009 t. 67 nr 9 supl. 5 s. S 230, XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 24-26 września 2009. Streszcz.
  148. Migotanie przedsionków – problem nadal aktualny. (Atrial fibrillation – still a current problem.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Terapia 2008 R. 16 nr 2 s. 10-17, bibliogr. poz. 28, sum.
  149. Wybrane zagadnienia rehabilitacji kardiologicznej. (Selected problems in cardiac rehabilitation.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Terapia 2008 R. 16 nr 2 s. 18-22, bibliogr. sum.
  150. Aortic stiffness and valvular calcifications in patients with end-stage renal disease.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, LUCYNA JANICKA, AGNIESZKA GRZEBALSKA, ANDRZEJ KSIĄŻEK.  Arch. Med. Wewn. 2008 t. 118 nr 3 s. 111-118, bibliogr. poz. 31, streszcz.
  151. Czynność lewego przedsionka u chorych z cukrzycą typu 2. (The left atrial function in patients with type 2 diabetes mellitus.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Prz. Kardiol. 2008 t. 10 nr 2 s. 115-121, bibliogr. poz. 34, sum.
  152. Przewlekła niewydolność serca – zadania stojące przed lekarzem rodzinnym. (Chronic heart failure – tasks for the general practitioner.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Terapia 2008 R. 16 nr 9 z. 2 s. 23-33, bibliogr. sum.
  153. Ogłuszenie uszka lewego przedsionka po elektrycznej kardiowersji migotania przedsionków u chorych z cukrzycą typu 2.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2 s. S126, XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 25-27 września 2008. Streszcz.
  154. Restenoza w stencie metalowym – obraz kliniczny i leczenie.[AUT.] JAKUB DROZD, BEATA KORONA, ROBERT MAŁEK, JAROSŁAW WÓJCIK, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ MADEJCZYK, ZBIGNIEW PIJANOWSKI, PIOTR WACIŃSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2 s. S156-S157, XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 25-27 września 2008. Streszcz.
  155. The Genous Bio-engineered R stent in patients with acute coronary syndromes.[AUT.] JAROSŁAW WÓJCIK, ANDRZEJ MADEJCZYK, JAKUB DROZD, MAREK JANKIEWICZ, TOMASZ ZAPOLSKI, PIOTR WACIŃSKI, ZBIGNIEW PIJANOWSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2 s. S157, XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 25-27 września 2008. Streszcz.
  156. NT-proBNP jako wskaźnik zaburzeń czynności lewej komory i lewego przedsionka u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANNA DRELICH-ZBROJA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, LUCYNA JANICKA, MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA, ANDRZEJ KSIĄŻEK.  Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2 s. S228-S229, XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 25-27 września 2008. Streszcz.
  157. Aktywność agregacyjna płytek po zastosowaniu klopidogrelu u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym.[AUT.] JAKUB DROZD, MAREK JANKIEWICZ, MICHAŁ TOMASZEWSKI, JAROSŁAW WÓJCIK, TOMASZ ZAPOLSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2 s. S270, XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 25-27 września 2008. Streszcz.
  158. Analiza czynności autonomicznego układu nerwowego u osób z padaczką idiopatyczną w okresie między napadami w warunkach podstawowych i po prowokacji testem na stole uchylnym.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MAREK PRASAŁ, MARTA TYNECKA-TUROWSKA.  Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2 s. S292, XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 25-27 września 2008. Streszcz.
  159. Zależność między sztywnością aorty oraz miażdżycą tętnic szyjnych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANNA DRELICH-ZBROJA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, LUCYNA JANICKA, MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA, ANDRZEJ KSIĄŻEK.  Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2 s. S292-S293, XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 25-27 września 2008. Streszcz.
  160. Zmiany miażdżycowe w tętnicach szyjnych u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek w korelacji z elastyczną podatnością aorty. (Aortic stiffness and carotic atherosclerosis in patients with end-stage renal disease.).[AUT.] ANNA DRELICH-ZBROJA, A[NDRZEJ] JAROSZYŃSKI, T[OMASZ] Z. ZAPOLSKI, M[AŁGORZATA] SZCZERBO-TROJANOWSKA, A[NDRZEJ] KSIĄŻEK, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI. Ultrasonografia 2008 supl. 1 s. 29, IX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Toruń, 12-15 czerwca 2008. Streszcz.
  161. Aortic atherosclerosis in patients with calcific valvular heart disease assessed by transoesophageal echocardiography.[AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI.  Heart J. 2008 vol. 29 suppl. 1 s. 186, ESC Congress 2008. Munich, 30 August – 3 September 2008. Abstr.
  162. Influence of head-up tilt test provocation on autonomic nervous system in patients suffered from idiopathic epilepsy during interictal period.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, M. PRASAL, M[ARTA] TYNECKA.  Heart J. 2008 vol. 29 suppl. 1 s. 480, ESC Congress 2008. Munich, 30 August – 3 September 2008. Abstr.
  163. The clinical manifestation and treatment of in-stent restenosis after BMS implantation.[AUT.] J[AKUB] DROZD, R. MALEK, B. KORONA, J[AROSŁAW] WÓJCIK, T[OMASZ] ZAPOLSKI, Z[BIGNIEW] PIJANOWSKI, P[IOTR] WACIŃSKI.  Heart J. 2008 vol. 29 suppl. 1 s. 590, ESC Congress 2008. Munich, 30 August – 3 September 2008. Abstr.
  164. Type 1 diabetes mellitus and silent myocardial ischemia.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, M[ARIUSZ] KOWALCZYK, B[EATA] CHRAPKO, A[NDRZEJ] NOWAKOWSKI.  Heart J. 2008 vol. 29 suppl. 1 s. 886, ESC Congress 2008. Munich, 30 August – 3 September 2008. Abstr.
  165. Sztywność aorty oraz zwapnienia zastawek serca u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. (Aortic stiffness and valvular calcifications in patients with end-stage renal disease.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, LUCYNA JANICKA, AGNIESZKA M. GRZEBALSKA, ANDRZEJ KSIĄŻEK. Ultrasonografia 2008 supl. 1 s. 29, IX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Toruń, 12-15 czerwca 2008. Streszcz.
  166. Aortic atherosclerosis in patients with calcific valvular heart disease assessed by transoesophageal echocardiography.[AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI. W: ESC Congress 2008. Munich, 30 August – 3 September 2008. Abstr [b. pag.] P1278.
  167. Influence of head-up tilt test provocation on autonomic nervous system in patients suffered from idiopathic epilepsy during interictal period.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, M[AREK] PRASAŁ, M[ARTA] TYNECKA. W: ESC Congress 2008. Munich, 30 August – 3 September 2008. Abstr [b. pag.] P2904, [dostęp: 8 października 2008].
  168. The clinical manifestation and treatment of in-stent restenosis after BMS implantation.[AUT.] J[AKUB] DROZD, R. MAŁEK, B. KORONA, J[AROSŁAW] WÓJCIK, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] MADEJCZYK, Z[BIGNIEW] PIJANOWSKI, P[IOTR] WACIŃSKI. W: ESC Congress 2008. Munich, 30 August – 3 September 2008. Abstr [b. pag.] P3634.
  169. Type 1 diabetes mellitus and silent myocardial ischemia.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, A[NDRZEJ] NOWAKOWSKI. W: ESC Congress 2008. Munich, 30 August – 3 September 2008. Abstr [b. pag.] P4994.
  170. Ostra niewydolność serca – aktualne standardy diagnostyki i terapii.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 13. Kardiologia, nefrologia, psychologia, pediatria, geriatria. Pod red. Andrzeja Steciwko i Agnieszki Mastalerz-Migas Wrocław 2008, Continuo, s. 23-43, bibliogr, 978-83-89629-93-93-7.
  171. Migotanie przedsionków – rola lekarza rodzinnego.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. W: Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 13. Kardiologia, nefrologia, psychologia, pediatria, geriatria. Pod red. Andrzeja Steciwko i Agnieszki Mastalerz-Migas Wrocław 2008, Continuo, s. 44-60, bibliogr. poz. 23, 978-83-89629-93-93-7.
  172. Zamykanie uszka lewego przedsionka. [Aut.] Mark Reisman.[TŁ.] TOMASZ ZAPOLSKI. W: Kardiologia interwencyjna : zabiegi przezskórne pozawieńcowe. Red. Howard C. Herrmann. Red. nauk. wyd. pol. Andrzej Bochenek, Paweł Buszman s. 161-169. Lublin 2008, Czelej, 978-83-60608-18-0.
  173. Echokardiografia interwencyjna. [Aut.] Frank E. Silvestry.[TŁ.] TOMASZ ZAPOLSKI. W: Kardiologia interwencyjna : zabiegi przezskórne pozawieńcowe. Red. Howard C. Herrmann. Red. nauk. wyd. pol. Andrzej Bochenek, Paweł Buszman s. 311-324. Lublin 2008, Czelej, 978-83-60608-18-0.
  174. Angiografia 3D. [Aut.] Nathan E. Green, S.Y. James Chen, John C. Messenger, John D. Carroll.[TŁ.] TOMASZ ZAPOLSKI. W: Kardiologia interwencyjna : zabiegi przezskórne pozawieńcowe. Red. Howard C. Herrmann. Red. nauk. wyd. pol. Andrzej Bochenek, Paweł Buszman s. 327-335. Lublin 2008, Czelej, 978-83-60608-18-0.
  175. Zapalne choroby serca (2).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI. Służ. Zdr. 2007 nr 1/4 s. 44-47, bibliogr.
  176. Wpływ autonomicznego układu nerwowego na czynność serca w warunkach podstawowych i po prowokacji testem na stole uchylnym u osób z padaczką idiopatyczną w okresie między napadami. (The influence of autonomic nervous system on heart function in patients with idiopathic epilepsy during interictal period assessed at rest and after head-up tilt.).[AUT.] JERZY PRZEGALIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MAREK PRASAŁ, MARTA TYNECKA.  Prz. Kardiol. 2007 t. 9 nr 1 s. 21-26, bibliogr. poz. 39, sum.
  177. The assessment of correlation between left ventricular internal dimension in diastole and concentrations of selected peripheral blood cytokines.[AUT.] A KORYCIŃSKA-DRAGAN, W[OJCIECH] DĄBROWSKI, M[ICHAŁ] DRAGAN, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI.  J. Anaesthesiol. 2007 vol. 24 suppl. 41 s. 33, 22nd Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists. Krakow, June 13-16, 2007. Abstr.
  178. Obserwacja roczna chorej z masywnym zatorem tętnicy płucnej leczonym trombolitycznie w czasie ciąży. (Massive pulmonary embolism treated with thrombolytic drugs during pregnancy.).[AUT.] JERZY PRZEGALIŃSKI, JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ADAM TARKOWSKI, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB.  Prz. Kardiol. 2007 t. 9 nr 4 s. 303-306, bibliogr. sum.
  179. Assessment of the arrhythmia, conduction disturbances, QT dispersion and adrenergic activity of patients suffering from epilepsy during a 24-hours Holter’s method monitoring.[AUT.] J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, M[AREK] PRASAŁ, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, M[ARTA] TYNECKA-TUROWSKA.  J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5C p. 2 s. 517-521, bibliogr. poz. 24, [International Conference „Environmental sources of health hazards”. Kazimierz Dolny, 2007.].
  180. Massive pulmonary embolism treated with thrombolytic drugs during pregnancy.[AUT.] J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, J[ANUSZ] KUDLICKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, A[DAM] TARKOWSKI, E[LŻBIETA] CZEKAJSKA-CHEHAB.  J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5C p. 2 s. 522-525, bibliogr, [International Conference „Environmental sources of health hazards”. Kazimierz Dolny, 2007.].
  181. Left atrium function in patients with type 2 diabetes mellitus.[AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI.  J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5C p. 2 s. 693-698, bibliogr. poz. 34, [International Conference „Environmental sources of health hazards”. Kazimierz Dolny, 2007.].
  182. Influence of reversion of atrial fibrillation on selected Doppler echocardiographic parameters concerning left atrium appendage in patients with type 2 diabetes mellitus.[AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI.  J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5C p. 2 s. 699-705, bibliogr. poz. 32, [International Conference „Environmental sources of health hazards”. Kazimierz Dolny, 2007.].
  183. Echocardiographic predictors for recurrence of atrial fibrillation in patients with type 2 diabetes mellitus.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI.  J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5C p. 2 s. 710-716, bibliogr. poz. 38, [International Conference „Environmental sources of health hazards”. Kazimierz Dolny, 2007.].
  184. Impact of type 1 diabetes mellitus on left ventricle systolic function.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, M[ARIUSZ] KOWALCZYK, A[NDRZEJ] NOWAKOWSKI, B[EATA] CHRAPKO.  J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5C p. 2 s. 717-722, bibliogr. poz. 25, [International Conference „Environmental sources of health hazards”. Kazimierz Dolny, 2007.].
  185. Migotanie przedsionków – przyczyny i następstwa (1).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Służ. Zdr. 2007 nr 80/83 s. 35-39, bibliogr.
  186. Migotanie przedsionków – przyczyny i następstwa (2).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Służ. Zdr. 2007 nr 84/88 s. 46-49, bibliogr.
  187. Massie pulmonary embolism treated with thrombolytic therapy during pregnancy. (Masywny zator tętnicy płucnej leczony trombolitycznie.).[AUT.] J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, J[ANUSZ] KUDLICKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, A[DAM] TARKOWSKI, E[LŻBIETA] CZEKAJSKA-CHEHAB. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 1 s. 430.
  188. The assessment of the arrhythmia, conduction disturbances, QT dispersion and adrenergic activity of patients suffering from epilepsy during a-24-hour Holter’s method monitoring.[AUT.] J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, M[AREK] PRASAŁ, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, M[ARTA] TYNECKA-TUROWSKA. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 1 s. 431.
  189. Carcinoid heart disease as the rare first clinical symptom of midgut localized carcinoid. (Rakowiakowa choroba serca jako rzadki pierwszy objaw kliniczny rakowiaka o lokalizacji midgut.).[AUT.] SŁAWOMIR RUDZKI, MARIUSZ MATUSZEK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, BEATA MATUSZEK. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 1 s. 434.
  190. The left atrium function in patients with type 2 diabetes. (Czynność lewego przedsionka u chorych z cukrzycą typu 2.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 2 s. 698.
  191. The influence of reversion of atrial fibrillation on selected Doppler echocardiographic parameters concerning left atrium appendage in patients with type 2 diabetes mellitus. (Wpływ rewersji migotania przedsionków na wybrane dopplerowskie parametry echokardiograficzne czynności uszka lewego przedsionka u chorych z cukrzycą typu 2.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 2 s. 699.
  192. Impact of type 1 diabetes mellitus on left ventricle systolic function. (Wpływ cukrzycy typu 1 na czynność skurczową lewej komory.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MARIUSZ KOWALCZYK, ANDRZEJ NOWAKOWSKI, BEATA CHRAPKO. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 2 s. 700.
  193. Echocardiographic predictors for recurrence of atrial fibrillation in patients with type 2 diabetes mellitus. (Echokardiograficzne wskaźniki nawrotu migotania przedsionków u chorych z cukrzycą typu 2.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 2 s. 701.
  194. Powikłania koronarografii i koronaroplastyki. Sercowe : zaburzenia rytmu.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, JAROSŁAW WÓJCIK. W: Powikłania koronarografii i koronaroplastyki: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie. Pod red. Macieja Kośmidra i Jarosława Wójcika Poznań 2007, Termedia Wydaw. Med, s. 20-39, bibliogr. poz. 58, 978-83-89825-81-0.
  195. Catalase activity in patients with myocardial infarction and stable angina undergoing percutaneous coronary intervention.[AUT.] A[NDRZEJ] M. KOT, J[AKUB] DROZD, J[AROSŁAW] BOGACZEWICZ, W[ITOLD] JELENIEWICZ, P[RZEMYSŁAW] MITURA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[ACEK] KURZEPA, Z[BIGNIEW] PIJANOWSKI, A[NETA] TYLEC, J[AROSŁAW] WÓJCIK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, M[ARTA] STRYJECKA-ZIMMER.  J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 3A s. 32-35, bibliogr, IXth Scientific Conference for Magnesium Research „Elements – Human – Nature”. Lublin, May 27, 2006.
  196. Serum concentrations of Cu/Zn-superoxide dismutase (Cu/Zn-SOD), blood concentration of zinc and copper in patients with acute myocardial infarction undergoing percutaneous coronary intervention.[AUT.] A[NDRZEJ] M. KOT, J[AKUB] DROZD, J[AROSŁAW] BOGACZEWICZ, W[ITOLD] JELENIEWICZ, J[ACEK] KURZEPA, A[NDRZEJ] KOT, P[RZEMYSŁAW] MITURA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[AROSŁAW] WÓJCIK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, M[ARTA] STRYJECKA-ZIMMER.  J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 3A s. 62-65, bibliogr, IXth Scientific Conference for Magnesium Research „Elements – Human – Nature”. Lublin, May 27, 2006.
  197. Aortic atherosclerosis in patients with coronary artery disease assessed by transoesophageal echocardiography – ultrasound histopathology. (Miażdżyca aorty u chorych z chorobą niedokrwienną serca oceniana przy zastosowaniu echokardiografii przezprzełykowej – ultrasonograficzna histopatologia.).[AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI.  J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 3 s. 921-925, bibliogr.
  198. Cardiac and aortic calcifications in patients with chronic renal failure. (Zwapnienia w sercu i aorcie u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.).[AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, L[UCYNA] JANICKA, P[IOTR] MIERZICKI, A[NDRZEJ] KSIĄŻEK.  J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 3 s. 926-930, bibliogr.
  199. Left ventricle function in patients with hypopituitarism. (Czynność lewej komory serca u chorych z niedoczynnością przysadki mózgowej.).[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, B[EATA] MATUSZEK, A[NDRZEJ] NOWAKOWSKI.  J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 3 s. 931-934, bibliogr, International Nałęczów Scientific Symposium „Environmental sources of health hazards”. Nałęczów, 25-27 may 2006.
  200. Use of transoesophageal echocardiography to assess aortic atherosclerosis in patients with calcific valvular heart disease.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI.  J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 3 s. 935-939, bibliogr.
  201. Echokardiografia przezprzełykowa w diagnostyce sercowopochodnych przyczyn niedokrwiennego udaru mózgu. (Transoesophageal echocardiography as a diagnostic tool in patients with ischaemic stroke.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Ultrasonografia 2006 nr 24 s. 49-55, bibliogr. poz. 26, sum.
  202. Percutaneous angioplasty of chronically occluded coronary arteries: long-term clinical follow-up. (Przezskórna angioplastyka przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych – odległa obserwacja kliniczna.).[AUT.] JAKUB DROZD, JAROSŁAW WÓJCIK, EDYTA OPALIŃSKA, TOMASZ ZAPOLSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  Pol. 2006 t. 64 nr 7 s. 667-673, bibliogr. poz. 21, streszcz.
  203. Relationship between aortic valve calcification and aortic atherosclerosis: a transoesophageal echocardiography study. (Zwapnienia zastawki półksiężycowatej aorty a zmiany miażdżycowe w aorcie oceniane przy zastosowaniu echokardiografii przezprzełykowej.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Pol. 2006 t. 64 nr 7 s. 694-701, bibliogr. poz. 35, streszcz.
  204. Sztywność aorty u chorych z miażdżycą tętnic wieńcowych. (Stiffness of aorta in patients with coronary artery disease.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Prz. Kardiol. 2006 t. 8 nr 3 s. 179-185, bibliogr. poz. 27, sum.
  205. Wpływ wieku chorych na czynność lewego przedsionka w czasie migotania przedsionków. (Influence of age of patients with atrial fibrillation on left atrium function.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Lek. 2006 t. 59 nr 5/6 s. 346-351, bibliogr. poz. 28, sum.
  206. The results of percutaneous coronary interventions (PCI) in chronic total occlusions – the influence of anatomical factoris and technique of recanalization.[AUT.] J[AKUB] DROZD, J[AROSŁAW] WÓJCIK, E. OPALIŃSKA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] MADEJCZYK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 4 s. 1067-1070, bibliogr, International Nałęczów Scientific Symposium „Environmental sources of health hazards”. Nałęczów, 25-27 May 2006.
  207. Serum concentration of selected proapoptotic and proinflammatory particles correlates with left ventricular internal dimension in diastole.[AUT.] A[NNA] KORYCIŃSKA, J[AROSŁAW] WÓJCIK, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[GNIESZKA] BOJARSKA-JUNAK, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, J[ACEK] ROLIŃSKI.  J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 4 s. 1264-1267, bibliogr, International Nałęczów Scientific Symposium „Environmental sources of health hazards”. Nałęczów, 25-27 May 2006.
  208. Odsetek apoptotycznych limfocytów obecnych we krwi obwodowej pacjentów ze stabilną chorobą trzech naczyń wieńcowych koreluje z wielkością i funkcją lewej komory serca.[AUT.] JAROSŁAW WÓJCIK, ANNA KORYCIŃSKA, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, JACEK ROLIŃSKI.  Pol. 2006 t. 64 nr 8 s. 339-340, X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gdynia-Sopot-Gdańsk, 21-23 września 2006. Streszcz.
  209. Rola blokady systemu renina-angiotensyna-aldosteron w chorobach układu krążenia (1).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI. Służ. Zdr. 2006 nr 80/83 s. 43-46.
  210. Rewersja migotania przedsionków a czynność uszka lewego przedsionka u chorych z cukrzycą typu 2.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Dypl. 2006 vol. 15 supl. 12 wyd. spec. s. 74, I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. Łódź, 11-13 maja 2006.
  211. Zaburzenia lipidowe u chorych z cukrzycą typu 1.[AUT.] MARIUSZ KOWALCZYK, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ NOWAKOWSKI.  Dypl. 2006 vol. 15 supl. 12 wyd. spec. s. 82, I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. Łódź, 11-13 maja 2006.
  212. Wpływ cukrzycy typu 1 na czynność skurczową lewej komory.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MARIUSZ KOWALCZYK, ANDRZEJ NOWAKOWSKI, BEATA CHRAPKO.  Dypl. 2006 vol. 15 supl. 12 wyd. spec. s. 84-85, I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. Łódź, 11-13 maja 2006.
  213. Sztywność aorty u chorych z cukrzycą t. 2.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Dypl. 2006 vol. 15 supl. 12 wyd. spec. s. 85, I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. Łódź, 11-13 maja 2006.
  214. Wpływ cukrzycy na czynność lewego przedsionka.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Dypl. 2006 vol. 15 supl. 12 wyd. spec. s. 85, I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. Łódź, 11-13 maja 2006.
  215. Parametry echokardiograficzne w prognozowaniu nawrotu migotania przedsionków u chorych z cukrzycą typu 2.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Dypl. 2006 vol. 15 supl. 12 wyd. spec. s. 85, I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. Łódź, 11-13 maja 2006.
  216. Cukrzyca typu 1 a ciche niedokrwienie mięśnia sercowego.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MARIUSZ KOWALCZYK, ANDRZEJ NOWAKOWSKI, BEATA CHRAPKO.  Dypl. 2006 vol. 15 supl. 12 wyd. spec. s. 86, I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. Łódź, 11-13 maja 2006.
  217. Zwapnienia zastawki półksiężycowatej aorty oraz zmiany miażdżycowe w aorcie u chorych z cukrzycą typu 2.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Dypl. 2006 vol. 15 supl. 12 wyd. spec. s. 91, I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. Łódź, 11-13 maja 2006.
  218. Rola blokady systemu renina-angiotensyna-aldosteron w chorobach układu krążenia (2).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI. Służ. Zdr. 2006 nr 84-87 s. 47-50.
  219. Zapalne choroby serca (1).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI. Służ. Zdr. 2006 nr 96/100 s. 40-44, bibliogr.
  220. Stężenie Cu/Zn dysmutazy ponadtlenkowej oraz miedzi i cynku we krwi u pacjentów z zawałem serca leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową.[AUT.] A[NDRZEJ] M. KOT, J[AKUB] DROZD, J[AROSŁAW] BOGACZEWICZ, W[ITOLD] JELENIEWICZ, J[ACEK] KURZEPA, A[NDRZEJ] KOT, P. MITURA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[AROSŁAW] WÓJCIK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, M[ARTA] STRYJECKA-ZIMMER. W: IX Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna „Pierwiastki – człowiek – natura”. Lublin, 27 maja 2006. [Streszcz.] s. 16.
  221. Aktywność katalazy u chorych z zawałem serca oraz stabilną dusznicą bolesną poddanych przezskórnej angioplastyce wieńcowej.[AUT.] A[NDRZEJ] M. KOT, J[AKUB] DROZD, J[AROSŁAW] BOGACZEWICZ, W[ITOLD] JELENIEWICZ, P. MITURA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[ACEK] KURZEPA, Z[BIGNIEW] PIJANOWSKI, A. TYLEC, J[AROSŁAW] WÓJCIK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, MARTA STRYJECKA-ZIMMER. W: IX Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna „Pierwiastki – człowiek – natura”. Lublin, 27 maja 2006. [Streszcz.] s. 17.
  222. The results of percutaneous coronary interventions (PCI) in chronic total occlusions – the influence of anatomical factoris and technique of recanalization.[AUT.] J[AKUB] DROZD, J[AROSŁAW] WÓJCIK, E. OPALIŃSKA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] MADEJCZYK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: International Nałęczów Scientific Symposium „Environmental sources of health hazards”. Nałęczów, 25-27 May 2006. [Książ. streszcz.] s. 577.
  223. Left ventricle function in patients with hypopituitarism. (Czynność lewej komory serca u chorych z niedoczynnością przysadki mózgowej.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, B[EATA] MATUSZEK, A[NDRZEJ] NOWAKOWSKI. W: International Nałęczów Scientific Symposium „Environmental sources of health hazards”. Nałęczów, 25-27 may 2006. Abstr s. 155.
  224. Use of transoesophageal echocardiography to assess aortic atherosclerosis in patients with calcific valvular heart disease. (Echokardiografia przezprzełykowa w ocenie zmian miażdżycowych u chorych z wapniejącymi zastawkowymi wadami serca.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Nałęczów, 25-27 maja 2006. [Streszcz.] s. 154.
  225. Cardiac and aortic calcifications in patients with chronic renal failure. (Zwapnienia w sercu i aorcie u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, LUCYNA JANICKA, PIOTR MIERZICKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK. W: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Nałęczów, 25-27 maja 2006. [Streszcz.] s. 153.
  226. Aortic atherosclerosis in patients with coronary artery disease assessed by transoesophageal echocardiography – ultrasound histopathology. (Miażdżyca aorty u chorych z chorobą niedokrwienną serca oceniana przy zastosowaniu echokardiografii przezprzełykowej – ultrasonograficzna histopatologia.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. W: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Nałęczów, 25-27 maja 2006. [Streszcz.] s. 152.
  227. Aortic atherosclerosis in patients with coronary artery disease assessed by transoesophageal echocardiography – ultrasound histopathology. (Miażdżyca aorty u chorych z chorobą niedokrwienną serca oceniana przy zastosowaniu echokardiografii przezprzełykowej – ultrasonograficzna histopatologia.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. W: International Nałęczów Scientific Symposium „Environmental sources of health hazards”. Nałęczów, 25-27 may 2006. Abstr s. 152.
  228. Usunięcie stentu z lewej komory serca po nieudanej próbie implantacji do gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej. (Non-surgical retrieval of coronary stent from the left ventricle following failed stent deployment in the left anterior descending coronary artery – a case report.).[AUT.] JAKUB DROZD, TOMASZ ZAPOLSKI, JAROSŁAW WÓJCIK.  Pol. 2005 t. 62 nr 3 s. 250-253, bibliogr. sum.
  229. Zwapnienia w obrębie zwężonego lewego ujścia tętniczego a zmiany miażdżycowe w naczyniach wieńcowych. (Aortic valve calcifications and coronary atherosclerosis.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  Prz. Kardiol. 2005 t. 7 nr 1 s. 21-28, bibliogr. poz. 24, sum.
  230. Percutaneous transluminal coronary angioplasty for chronic total coronary occlusion in patients with stable angina. Relationship between lesion anatomy, procedure technique and efficacy. (Przezskórna rekanalizacja przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej u chorych ze stabilną dusznicą bolesną. Anatomia zamknięcia i technika zabiegu a skuteczność.).[AUT.] JAKUB DROZD, EDYTA OPALIŃSKA, TOMASZ ZAPOLSKI, JAROSŁAW WÓJCIK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  Pol. 2005 t. 62 nr 4 s. 332-342, bibliogr. poz. 26, streszcz.
  231. Wpływ migotania przedsionków na czynność lewej komory u osób starszych. (The influence of atrial fibrillation on left ventricle function in the elderly.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Arch. Med. Wewn. 2005 t. 113 nr 3 s. 223-230, bibliogr. poz. 27, sum.
  232. Współczesne poglądy dotyczące diagnostycznej wartości stężenia troponin u chorych z okołooperacyjnym uszkodzeniem mięśnia sercowego po chirurgicznym pomostowaniu tętnic wieńcowych. (Contemporary opinion on diagnostic value of troponin concentration in patients with perioperative myocardial damage after coronary artery by-pass grafting.).[AUT.] ELŻBIETA KRAWCZYK, WOJCIECH DĄBROWSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JANUSZ STĄŻKA. Folia Cardiol. 2005 t. 12 nr 8 s. 538-542, bibliogr. poz. 27, sum.
  233. Stunning of the left atrium after pharmacological cardioversion of atrial fibrillation. (Ogłuszenie lewego przedsionka po farmakologicznym umiarowieniu migotania przedsionków.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2005 t. 63 nr 3 s. 254-262, bibliogr. streszcz.
  234. Wapniejące nabyte wady zastawkowe a miażdżyca aorty i tętnic obwodowych. (Calcific valvular heart disease in patients with aortic and peripheral atherosclerosis.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, BOGUSŁAW RYMAR.  Arch. Med. Wewn. 2005 t. 114 nr 3 s. 924-929, bibliogr. poz. 35, sum.
  235. Zmiany stężenia troponiny I a frakcja wrzutowa lewej komory u pacjentów po zabiegach pomostowania naczyń wieńcowych.[AUT.] ELŻBIETA KRAWCZYK, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, WOJCIECH DĄBROWSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ADAM STADNIK, JANUSZ STĄŻKA.  Pol. 2005 t. 63 supl. 1 s. S24, IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 22-24 września 2005.
  236. Jednoczasowe i wieloetapowe zabiegi PCI u chorych z ostrym zespołem wieńcowym i chorobą wielonaczyniową.[AUT.] JAROSŁAW WÓJCIK, TOMASZ DAROCHA, ANDRZEJ MADEJCZYK, JAKUB DROZD, TOMASZ ZAPOLSKI, ZBIGNIEW PIJANOWSKI, AGATA SMOLEŃ.  Pol. 2005 t. 63 supl. 1 s. S339, IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 22-24 września 2005.
  237. Przezskórna rekanalizacja przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej – odległa obserwacja kliniczna.[AUT.] EDYTA OPALIŃSKA, JAKUB DROZD, TOMASZ ZAPOLSKI, JAROSŁAW WÓJCIK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  Pol. 2005 t. 63 supl. 1 [b. pag.], IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 22-24 września 2005.
  238. Zwapnienia zastawki aortalnej a zmiany miażdżycowe w aorcie oceniane przy zastosowaniu echokardiografii przezprzełykowej.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 2005 t. 63 supl. 1 s. S 34, IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 22-24 września 2005. [Streszcz.].
  239. Zwapnienia zastawki aortalnej jako wykładnik obecności zmian miażdżycowych w aorcie piersiowej.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce, ich następstwa zdrowotne i społeczne. Definiowanie i nazewnictwo niepełnosprawności. Red. nauk. Irena Dorota Karwat Lublin 2005, Liber, s. 211-218, bibliogr. poz. 24.
  240. Coronary artery disease in patients under 40 years old: analysis of clinical indications for angiography and possibility of PCI intervention.[AUT.] JAROSŁAW WÓJCIK, ANDRZEJ MADEJCZYK, TOMASZ ZAPOLSKI, ZBIGNIEW PIJANOWSKI, AGATA SMOLEŃ, TOMASZ DAROCHA, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: Current health problems in empirical studies. Ed. by N. Gozdek, J. Kotarski, M. Polz-Dacewicz Lublin 2005, Werset, s. 194-198, bibliogr.
  241. Korzystny wpływ przywrócenia rytmu zatokowego na wybrane parametry elektrokardiograficzne u osób w podeszłym wieku z migotaniem przedsionków. (The beneficial effect of the reversion of atrial fibrillation to sinus rhythm on the echocardiographic parameters in the elderly.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Arch. Med. Wewn. 2004 t. 111 nr 2 s. 205-211, bibliogr. poz. 23, sum.
  242. Tachykardiomiopatia – migotanie przedsionków a czynność skurczowa lewej komory serca. (Tachycardiomyopathy – left ventricle function and atrial fibrillation.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Folia Cardiol. 2004 t. 11 nr 3 s. 189-198, bibliogr. poz. 35, sum.
  243. Skąpoobjawowy przebieg śluzaka prawego przedsionka – opis dwóch przypadków. (Oligosymptomatic course of right atrial myxoma – report of two cases.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ZYGMUNT MODRZEWSKI, JANUSZ JENDREJ, ELŻBIETA KRAWCZYK, JANUSZ STĄŻKA. Folia Cardiol. 2004 t. 11 nr 7 s. 529-534, bibliogr. poz. 27, sum.
  244. Wapniejące nabyte wady zastawkowe a miażdżyca tętnic wieńcowych. (Calcifying valves and coronary atherosclerosis.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  Pol. 2004 t. 61 nr 8 s. 156-160, bibliogr. poz. 30, sum.
  245. Zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego u chorego po chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej. (Coronary-subclavian steal syndrome in a patient after coronary artery bypass grafting using internal mammary artery.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, TOMASZ JARGIEŁŁO, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JAROSŁAW WÓJCIK, JAKUB DROZD, ANDRZEJ MADEJCZYK, ANNA DRELICH-ZBROJA. Folia Cardiol. 2004 t. 11 nr 8 s. 611-617, bibliogr. sum.
  246. Przezskórna angioplastyka przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych – czynniki wpływające na skuteczność zabiegu u 460 chorych ze stabilną dusznicą bolesną.[AUT.] J[AKUB] DROZD, E. OPALIŃSKA, J[AROSŁAW] WÓJCIK, T[OMASZ] ZAPOLSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  Pol. 2004 t. 61 supl. 3 s. III-186, VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 15-18 września 2004. [Streszcz.].
  247. The relationship between mean transvalvular gradient in the aortic valve stenosis measured with echocardiography and the presence of the coronary artery atherosclerosis.[AUT.] J[AROSŁAW] WÓJCIK, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, J[AKUB] DROZD, A[NDRZEJ] MADEJCZYK, Z[BIGNIEW] PIJANOWSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  J. Environ. Stud. 2004 vol. 13 suppl. 2 p. 2 s. 614-617, bibliogr, 4th International Scientific Conference „Hygienic and environmental health determinants”. Nałęczów, 23-25 September 2004.
  248. Aortic valve calcifications as a predictor of thoracic aorta atherosclerosis.[AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  J. Environ. Stud. 2004 vol. 13 suppl. 2 p. 2 s. 618-622, bibliogr. poz. 24, 4th International Scientific Conference „Hygienic and environmental health determinants”. Nałęczów, 23-25 September 2004.
  249. Bóle wieńcowe u chorych ze zwężeniem lewego ujścia tętniczego. (Angina pectoris in patients with aortic valvular stenosis.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, JAROSŁAW WÓJCIK, JAKUB DROZD, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  Arch. Med. Wewn. 2004 t. 112 nr 4 s. 1203-1210, bibliogr. poz. 23, sum.
  250. Coronary atherosclerosis in patients with acquired valvular disease. (Nabyte wady zastawkowe serca a zmiany miażdżycowe w tętnicach wieńcowych.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, JAROSŁAW WÓJCIK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, JAKUB DROZD, ANDRZEJ MADEJCZYK, ZBIGNIEW PIJANOWSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  Pol. 2004 t. 61 nr 12 s. 534-543, bibliogr. poz. 27, [Tekst równol. w jęz. pol.].
  251. Skrzepliny prawego serca jako potencjalny materiał zatorowy o różnym rokowaniu. (Thrombi localized in right side of the heart as a potential thromboembolic material with different prognosis.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ELŻBIETA KRAWCZYK, JANUSZ STĄŻKA. Ultrasonografia 2004 nr 19 s. 32-35, bibliogr. sum.
  252. Migotanie przedsionków w starszym wieku – echokardiograficzna ocena morfologii i czynności lewego przedsionka i jego uszka.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Med. Res. 2004 vol. 2 [b. pag.], [przeglądany 14 lutego 2005]. Dostępny w: http://www.progmedres.com/pdf/vol_2/2137.pdf.
  253. Echokardiografia przezprzełykowa w diagnostyce sercowopochodnych przyczyn niedokrwiennego udaru mózgu.[AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI. Ultrasonografia 2004 nr 17 s. 116, VII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Kielce, 3-6 czerwca 2004. Streszcz.
  254. Śluzaki prawego przedsionka.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, E. KRAWCZYK, Z[YGMUNT] MODRZEWSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, J[ANUSZ] STĄŻKA. Ultrasonografia 2004 nr 17 s. 117, VII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Kielce, 3-6 czerwca 2004. Streszcz.
  255. Stratyfikacja ryzyka u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia ST – implikacje terapeutyczne.[AUT.] A[NDRZEJ] MADEJCZYK, J[AROSŁAW] WÓJCIK, J[ANUSZ] KUDLICKI, J[AKUB] DROZD, T[OMASZ] ZAPOLSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  Intens. Rat. 2004 t. 7 nr 3 supl. s. 22-26, bibliogr, Medycyna Ratunkowa w Europie Środkowo-Wschodniej. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Lublin, 12-15 września 2004.
  256. Acute myocardial infarction treated with primary PCI with stent implantation and abciximab infusion – improvement of coronary flow reserve changes assessed by intracoronary Doppler.[AUT.] J[AROSŁAW] WÓJCIK, A[NDRZEJ] MADEJCZYK, J[AKUB] DROZD, Z[BIGNIEW] PIJANOWSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[GATA] SMOLEŃ, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  Intens. Rat. 2004 t. 7 nr 3 supl. s. 38, Medycyna Ratunkowa w Europie Środkowo-Wschodniej. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Lublin, 12-15 września 2004.
  257. Coronary atherosclerosis in patients with valvular heart disease.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, J[AROSŁAW] WÓJCIK, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, J[AKUB] DROZD, A[NDRZEJ] MADEJCZYK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  Heart J. 2004 vol.25 Suppl. s. 218, E[uropean] S[ociety] of C[ardiology] Congress. Munich, 28 August – 1 September 2004. Abstr.
  258. Aortic valve calcifications and coronary atherosclerosis.[AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  Heart J. 2004 vol.25 Suppl. s. 216, E[uropean] S[ociety] of C[ardiology] Congress. Munich, 28 August – 1 September 2004. Abstr.
  259. Why angina in aortic valvular stenosis?.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, J[AROSŁAW] WÓJCIK, J[AKUB] DROZD.  Heart J. 2004 vol.25 Suppl. s. 217, E[uropean] S[ociety] of C[ardiology] Congress. Munich, 28 August – 1 September 2004. Abstr.
  260. Zmiany rezerwy wieńcowej ocenianej metodą Dopplera wewnątrzwieńcowego u chorych z ostrym zawałem serca leczonych pierwotną PCI z implantacją stentu i podaniem abciximabu. (Acute coronary flow reserve changes in patients with AMI treated with primary PCI with stent implantation and abciximab infusion.).[AUT.] J[AROSŁAW] WÓJCIK, A[NDRZEJ] MADEJCZYK, J[AKUB] DROZD, Z[BIGNIEW] PIJANOWSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[GATA] SMOLEŃ, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  Pol. 2004 t. 61 supl. 3 [b. pag.] O021, VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 15-18 września 2004. [Streszcz.].
  261. Skrzepliny prawego serca jako potencjalny materiał zatorowy o różnym rokowaniu.[AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, E. KRAWCZYK, J[ANUSZ] STĄŻKA. Ultrasonografia 2004 nr 17 s. 118, VII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Kielce, 3-6 czerwca 2004. Streszcz.
  262. Zwapnienia zastawki aortalnej jako wskaźnik obecności zmian miażdżycowych w aorcie piersiowej.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce – ich następstwa zdrowotne i społeczne. Problemy definiowania niepełnosprawności. Puławy, 27-28 maja 2004. [Streszcz.] s. 259.
  263. Parametry napełniania a przerost lewej komory serca oceniane echokardiograficznie.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, MAREK PRASAŁ. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce – ich następstwa zdrowotne i społeczne. Problemy definiowania niepełnosprawności. Puławy, 27-28 maja 2004. [Streszcz.] s. 260.
  264. Wybrane echokardiograficzne parametry określające czynność lewej komory jako wskaźniki nawrotu migotania przedsionków.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MAREK PRASAŁ. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce – ich następstwa zdrowotne i społeczne. Problemy definiowania niepełnosprawności. Puławy, 27-28 maja 2004. [Streszcz.] s. 261.
  265. Wpływ wieku chorych na czynność lewego przedsionka w czasie migotania przedsionków.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce – ich następstwa zdrowotne i społeczne. Problemy definiowania niepełnosprawności. Puławy, 27-28 maja 2004. [Streszcz.] s. 262.
  266. Choroba niedokrwienna serca u chorych poniżej 40 roku życia: analiza klinicznych wskazań do koronarografii i możliwości zastosowania zabiegów interwencyjnych. (Coronary artery disease in patients under 40 years old: analysis of clinical indications for angiography and possibility of PCI intervention.).[AUT.] JAROSŁAW WÓJCIK, ANDRZEJ MADEJCZYK, TOMASZ ZAPOLSKI, ZBIGNIEW PIJANOWSKI, AGATA SMOLEŃ, TOMASZ DAROCHA, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: I Międzynarodowe Forum Promocji Zdrowia (edukacja zdrowotna, profilaktyka, lokalna polityka zdrowotna). Lublin, 8-12 grudnia 2004. Streszcz s. 363-364, [Tekst równol. w jęz. ang.].
  267. Left venricle hypertrophy and diastolic function of left ventricle in hypertension.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, MAREK PRASAŁ. W: Epidemiological analysis of selected medical and social problems connected with non-infectious diseases in Poland. Ed. Irena D. Karwat Lublin 2004, Liber, s. 534-541, bibliogr.
  268. Function of left atrium during atrial fibrillation in the elderly.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI. W: Epidemiological analysis of selected medical and social problems connected with non-infectious diseases in Poland. Ed. Irena D. Karwat Lublin 2004, Liber, s. 542-549, bibliogr. poz. 23.
  269. Selected echocardiographic parameters concerning left ventricle as predictors of atrial fibrillation recurrence.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MAREK PRASAŁ. W: Epidemiological analysis of selected medical and social problems connected with non-infectious diseases in Poland. Ed. Irena D. Karwat Lublin 2004, Liber, s. 550-557, bibliogr. poz. 24.
  270. The relationship between mean transvalvular gradient in the aortic valve stenosis measured with echocardiography and the presence of coronary stenoses.[AUT.] JAROSŁAW WÓJCIK, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, JAKUB DROZD, ANDRZEJ MADEJCZYK, ZBIGNIEW PIJANOWSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: IVth International Scientific Conference „Hygienic and environmental health determinants”. Nałęczów, 23-25 September 2004. [Abstr.] s. 269.
  271. Aortic valve calcifications as a predictor of thoracic aorta atherosclerosis.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: IVth International Scientific Conference „Hygienic and environmental health determinants”. Nałęczów, 23-25 September 2004. [Abstr.] s. 248.
  272. Hemodynamiczne następstwa migotania przedsionków. (Hemodynamic consequences of atrial fibrillation.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Lek. 2003 t. 60 nr 1 s. 30-34, bibliogr. poz. 52, sum.
  273. Niedokrwienie mięśnia serca u osób z cukrzycą t. 1. (Myocardial ischemia in patients with diabetes mellitus t. 1.).[AUT.] MARIUSZ KOWALCZYK, ANNA TARKOWSKA, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ NOWAKOWSKI.  Pol. 2003 vol. 10 nr 1 s. 83, IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Łódź, 22-25 maja 2003. [Tekst równol. w jęz. ang.].
  274. Ocena czynności lewej komory u chorych z niewydolnością nerek przygotowywanych do transplantacji nerek.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, ANDRZEJ KSIĄŻEK.  Med. Rodz. 2003 t. 5 z. 3 s. 596, III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Lublin, 11-13 września 2003. [Streszcz.].
  275. Czynność lewej komory u osób z cukrzycą typu 1 oceniana echokardiograficznie.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, MARIUSZ KOWALCZYK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI.  Med. Rodz. 2003 t. 5 z. 3 s. 597, III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Lublin, 11-13 września 2003. [Streszcz.].
  276. Skuteczność zabiegu przezskórnej rekanalizacji wieńcowej u 332 pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną – anatomia przewlekłego zamknięcia i technika zabiegu.[AUT.] JAKUB DROZD, JAROSŁAW WÓJCIK, EDYTA OPALIŃSKA, TOMASZ ZAPOLSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA.  Pol. 2003 t. 59 supl. 1 s. I-59, VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Trójmiasto, Gdynia – Sopot – Gdańsk, 11-13 września 2003. [Streszcz.].
  277. Analiza przyczyn nieskuteczności zabiegów PCI w ostrych zespołach wieńcowych (ACS).[AUT.] JAROSŁAW WÓJCIK, ANDRZEJ MADEJCZYK, JAKUB DROZD, PIOTR WACIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ZBIGNIEW PIJANOWSKI.  Pol. 2003 t. 59 supl. 1 s. I-65, VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Trójmiasto, Gdynia – Sopot – Gdańsk, 11-13 września 2003. [Streszcz.].
  278. Rodzaj zastosowanego leku a ogłuszenie uszka lewego przedsionka po farmakologicznym umiarowieniu migotania przedsionków.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Pol. 2003 t. 59 supl. 1 s. I-224, VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Trójmiasto, Gdynia – Sopot – Gdańsk, 11-13 września 2003. [Streszcz.].
  279. Zator tętnicy płucnej w trakcie chemioterapii u chorego z nienasieniakowatym nowotworem jądra – opis przypadku. (Pulmonary embolism during chemotherapy in patient with nonseminoma testicular cancer – case report.).[AUT.] BOŻENNA KARCZMAREK-BOROWSKA, EWA ŁADNA, JAROSŁAW WÓJCIK, JAKUB DROZD, TOMASZ ZAPOLSKI.  Pol. 2003 t. 6 nr 3 s. 127-131, bibliogr. sum.
  280. Choroba naczyń wieńcowych a zmiany miażdżycowe w tętnicach szyjnych oceniane metodą biopsji ultradźwiękowej. (Coronary heart disease and carotid atherosclerotic lesions in ultrasound biopsy.).[AUT.] JAKUB DROZD, TOMASZ JARGIEŁŁO, EDYTA OPALIŃSKA, ANNA DRELICH-ZBROJA, TOMASZ ZAPOLSKI, JAROSŁAW WÓJCIK, MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2003 t. 10 nr 6 s. 759-767, bibliogr. poz. 25, sum.
  281. Zabiegi interwencyjne na ektopowo odchodzących tętnicach wieńcowych – opis 6 przypadków. (Percutaneous interventions on coronary arteries with anomalous origin – the report of 6 cases.).[AUT.] JAROSŁAW WÓJCIK, JAKUB DROZD, ANDRZEJ MADEJCZYK, TOMASZ ZAPOLSKI, PIOTR WACIŃSKI. Folia Cardiol. 2003 t. 10 nr 6 s. 829-835, bibliogr. sum.
  282. Carotid artery disease in patients with multiple-vessel coronary heart disease scheduled for coronary surgery.[AUT.] J[AKUB] DROZD, EDYTA OPALIŃSKA, A. DRELICH-ZBROJA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, T. JARGELLO, J[AROSŁAW] WÓJCIK, M[AŁGORZATA] SZCZERBO-TROJANOWSKA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: 15th European Congress of Ultrasound. First Joint Scandinavian Meeting. EUROSON 2003. Copenhagen, 27-30 April 2003. Abstr. book s. 130.
  283. Coronary heart disease and carotid arteries lesions in ultrasound biopsy.[AUT.] J[AKUB] DROZD, T[OMASZ] JARGIEŁŁO, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A. DRELICH-ZBROJA, E. OPALIŃSKA, J[AROSŁAW] WÓJCIK, M[AŁGORZATA] SZCZERBO-TROJANOWSKA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Ultrasonografia 2002 nr 8 supl. s. 64, Abstr. book of 14th Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology and VI Scientific Congress of Polish Ultrasound Society. Warsaw, 4th-7th July 2002. [Mylnie wydr. Jagiełło].
  284. Zamknięcie wielu tętniaków tętnic wieńcowych przy zastosowaniu Graft-Stentów i kompleksowej angioplastyki u chorego z trójnaczyniową chorobą wieńcową i stenozą pnia lewej tętnicy wieńcowej.[AUT.] J[AROSŁAW] WÓJCIK, A[NDRZEJ] MADEJCZYK, J[AKUB] DROZD, T[OMASZ] ZAPOLSKI, P[IOTR] WACIŃSKI.  Pol. 2002 t. 57 supl. 2 s. II-167, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 września 2002. [Streszcz.].
  285. Atrial cardiomyopathy as a consequence of atrial fibrillation.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Acta Cardiol. 2002 vol. 57 r 1 s. 84-86, bibliogr, Brief Communications of the International Society of Non-Invasive Cardiology. 18th European Congress, Sptember 20-22, 2001 – Krakow, Poland.
  286. Czynność uszka lewego przedsionka po kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków do rytmu zatokowego. (Function of left atrial appendage after electrical cardioversion of atrial fibrillation to sinus rhythm.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Lek. 2001 t. 58 nr 1 s. 11-15, bibliogr. sum.
  287. Niedokrwienie mięśnia serca u chorych z cukrzycą T. 1 – doniesienie wstępne (Myocardial ischemia in patients with diabetes mellitus T. 1 – preliminary report).[AUT.] M[ARIUSZ] KOWALCZYK, A[NNA] TARKOWSKA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] NOWAKOWSKI.  Pol. 2001 vol. 8 nr 1 s. 43, VIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Mikołajki, 17-20 maja 2001.
  288. Przydatność wybranych parametrów echokardiograficznych w prognozowaniu nawrotu migotania przedsionków. (Usefulness of selected echocardiographic parameters at prognosing of recurrence of nonrheumatic atrial fibrillation.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Arch. Med. Wewn. 2001 t. 106 nr 6 s. 1153-1161, bibliogr. poz. 21, sum.
  289. Left ventricle function and atrial fibrillation – problem of tachycardiomyopathy.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Lek. 2001 t. 58 supl. 4 s. 44, 18th European Congress of the International Society of Non-Invasiv Cardiology. Kraków, 20-22 September 2001. Progr. and Abstr.
  290. The atrial cardiomyopathy as a consequence of atrial fibrillation.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Lek. 2001 t. 58 supl. 4 s. 44, 18th European Congress of the International Society of Non-Invasiv Cardiology. Kraków, 20-22 September 2001. Progr. and Abstr.
  291. Effects of various methods of conversion of atrial fibrillation to sinus rhythm on systolic and diastolic left ventricular function. (Różne metody kardiowersji migotania przedsionków a funkcja skurczowa i rozkurczowa lewej komory.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Pol. 2001 t. 54 nr 1 s. 25-30, 31-34, bibliogr. poz. 30, [Tekst równol. w jęz. pol.].
  292. Rewersja migotania przedsionków do rytmu zatokowego i jej wpływ na wybrane parametry elektrokardiograficzne u osób w starszym wieku.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. W: Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych i niepełnosprawnych na wsi. Red. nauk. Irena Dorota Karwat, Leon Jabłoński Lublin 2001, Norbertinum, s. 238-242, bibliogr, III Konferencja Naukowa: Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych na wsi. Puławy, 7-9 czerwca 2001.
  293. Wpływ migotania przedsionków na czynność lewej komory u osób starszych.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych i niepełnosprawnych na wsi. Red. nauk. Irena Dorota Karwat, Leon Jabłoński Lublin 2001, Norbertinum, s. 243-248, bibliogr, III Konferencja Naukowa: Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych na wsi. Puławy, 7-9 czerwca 2001.
  294. Atrial fibrillation. Effects of anticoagulation on left atrial appendage thrombus and spontaneous echocardiographic contrast. (Migotanie przedsionków. Skrzepliny i spontaniczny echokardiograficzny kontrast w uszku lewego przedsionka – modyfikacja w toku leczenia przeciwzakrzepowego.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Pol. 2000 t. 52 nr 4 s. 259-266, bibliogr. poz. 24, [Tekst równol. w jęz. pol.].
  295. Migotanie przedsionków. Skrzepliny i spontaniczny echokardiograficzny kontrast w uszku lewego przedsionka – modyfikacja w toku leczenia przeciwzakrzepowego.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Pol. 2000 t. 52 nr 4 s. 264-266.
  296. Wybrane parametry echokardiograficzne w prognozowaniu nawrotu migotania przedsionków.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. W: IV Światowy Kongres Polonii Medycznej. Warszawa, 1-4 czerwca 2000. Streszcz. ref s. 126.
  297. Wpływ rewersji migotania przedsionków na wybrane parametry elektrokardiograficzne.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: IV Światowy Kongres Polonii Medycznej. Warszawa, 1-4 czerwca 2000. Streszcz. ref s. 136.
  298. Effect of long-term sinus rhythm after reversion of atrial fibrillation upon selected echocardiographic parameters of left atrium.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Sci. Monit. 1999 vol. 5 nr 3 s. 462-468, bibliogr. poz. 26.
  299. Left ventricle function after DC shock of atrial fibrillation compared to pharmacological treatment.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Heart J. 1999 vol. 20 suppl. s. 211, XXIst Congress of the European Society of Cardiology. Barcelona, 28 August – 1 September 1999. Abstr.
  300. Wybrane dopplerowskie parametry echokardiograficzne czynności lewego przedsionka po rewersji migotania przedsionków.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 1999 t. 51 supl. 2 s. 226, III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 16-18 września 1999. [Abstr.].
  301. Correlation between the indices of HRV time domain analysis and selected echocardiographic haemodynamic parameters in patients with non-rheumatic atrial fibrillation.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, BOGUSŁAW RYMAR.  Sci. Monit. 1999 vol. 5 nr 6 s. 1106-1109, bibliogr.
  302. Czynność rozkurczowa lewej komory po umiarowieniu migotania przedsionków. (Left ventricle function after reversion of atrial fibrillation.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Arch. Med. Wewn. 1999 t. 102 nr 6 s. 1069-1075, bibliogr. poz. 21, sum.
  303. Importance of reversion atrial fibrillation to sinus rhythm in prevention of left ventricle systolic dysfunction. (Znaczenie rewersji migotania przedsionków do rytmu zatokowego w zapobieganiu powstawania niewydolności skurczowej lewej komory.).[AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI.  Med. 1999 t. 3 nr spec. s. 45-46, Międzynarodowe Sympozjum Kardiologia 1999. Prewencja i rehabilitacja. Kraków, 30.09 – 2.10 1999. Streszcz. [Tekst równol. w jęz. pol.].
  304. Prevention of systemic embolisation by transesophageal echocardiographic monitoring of thrombus resorption in patients with nonrheumatic atrial fibrillation. (Prewencja zatorowości systemowej przy zastosowaniu przezprzełykowego echokardiograficznego monitorowania resorpcji skrzepin u chorych z niereumatycznym migotaniem przedsionków.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Med. 1999 t. 3 nr spec. s. 47, Międzynarodowe Sympozjum Kardiologia 1999. Prewencja i rehabilitacja. Kraków, 30.09 – 2.10. 1999. Streszcz. [Tekst równol. w jęz. pol.].
  305. Wpływ farmakologicznego i elektrycznego sposobu rewersji migotania przedsionków na zjawisko ogłuszenia uszka lewego przedsionka.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Folia Cardiol. 1999 t. 6 supl. 3 s. III-34, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczyrk, 19-22 maja 1999. Abstr.
  306. Porównanie wpływu przezklatkowej kardiowersji elektrycznej i farmakologicznej rewersji migotania przedsionków na wybrane parametry dotyczący funkcji lewej komory serca.[AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Folia Cardiol. 1999 t. 6 supl. 3 s. III-35, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczyrk, 19-22 maja 1999. Abstr.
  307. Left ventricle function after DC shock of atrial fibrillation compared to pharmacological treatment.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI. W: XXI Congress of the European Society of Cardiology. Barcelona, August 28 – September 1, 1999 s. 827-832, bibliogr. Bologna 1999, Monduzzi Editore, International Proceedings Division, 8832308282.
  308. Atrial fibrillation and its complications – a case report (two patients).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Sci. Monit. 1998 vol. 4 nr 4 s. 708-711, bibliogr. poz. 25.
  309. Migotanie przedsionków. Wpływ czasu trwania na wielkość lewego przedsionka i funkcję jego uszka. (Relationship between left atrial enlargement, left atrial appendage size and function, and duration of non-valvular atrial fibrillation.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 1998 t. 49 nr 9 s. 197-202, bibliogr. poz. 21, sum.
  310. Migotanie przedsionków. Ogłuszenie uszka lewego przedsionka w czasie elektrycznej kardiowersji. (Left atrial appendage stunning after electrical conversion of atrial fibrillation to sinus rhythm.).[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Pol. 1998 t. 49 nr 8 s. 100-106, bibliogr. sum.
  311. Wpływ farmakologicznej rewersji migotania przedsionków do rytmu zatokowego na zjawisko ogłuszenia uszka lewego przedsionka.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Stymulacja Serca 1998 t. 5 nr 1 s. 78, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej w Łańcucie. [Streszcz.].
  312. Wpływ różnych metod kardiowersji elektrycznej na wybrane parametry dotyczące funkcji lewej komory serca.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI.  Stymulacja Serca 1998 t. 5 nr 1 s. 78, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej w Łańcucie. [Streszcz.].
  313. Rodzaj kardiowersji elektrycznej stosowanej w celu umiarowienia migotania przedsionków a stopień ogłuszenia uszka lewego przedsionka, oceniane metodą echokardiografii przezprzełykowej.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Stymulacja Serca 1998 t. 5 nr 2 s. 126-132, bibliogr. sum.
  314. Left trial appendage „stunning” after chemical conversion of atrial fibrillation to sinus rhythm demonstrated by transoesophageal echocardiography.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Heart J. 1998 vol. 19 suppl. s. 672, XXth Congress of the European Society of Cardiology. Vienna, 22-26 August 1998. Abstr.
  315. The method of electrical cardioversion of atrial fibrillation and degree of left atrial appendage stunning assessed by transoesophageal echocardiography.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Heart J. 1998 vol. 19 suppl. s. 672, XXth Congress of the European Society of Cardiology. Vienna, 22-26 August 1998. Abstr.
  316. Czynność lewej komory a migotanie przedsionków – problem tachykardiomiopatii.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI.  Stymulacja Serca 1998 t. 5 nr 1 s. 55, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej w Łańcucie. [Streszcz.].
  317. Echokardiograficzna ocena uszka lewego przedsionka po elektrycznej rewersji migotania przedsionków do rytmu zatokowego.[AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK.  Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 138, Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kołobrzeg, 29-31.05.1997.
  318. Ogłuszenie uszka lewego przedsionka – nowe spojrzenie na mechanizm zatorowości po rewersji migotania przedsionków do rytmu zatokowego.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Forum Kardiologów 1997 nr 1/2 s. 14-16, bibliogr.
  319. Zależność między czasem trwania migotania przedsionków wybranymi parametrami lewego przedsionka i jego uszka.[AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI.  Pol. 1997 t. 47 supl. 1 s. S 124, I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 4-6 września 1997. [Streszcz.].
  320. Wpływ wielkości zastosowanej energii oraz rodzaju kardiowersji elektrycznej za zjawisko ogłuszenia uszka lewego przedsionka.[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Pol. 1997 t. 47 supl. 1 s. S 323, I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 4-6 września 1997. [Streszcz.].
  321. Wybrane zagadnienia echokardiograficzne i elektrokardiograficzne dotyczące rewersji migotania przedsionków do rytmu zatokowego : praca doktorska.[AUT.] ZAPOLSKI TOMASZ. Lublin 1997, Akad. Med, ss. 167, Kat. i Klin. Kardiol.
  322. Nieinwazyjna przezskórna stymulacja serca. (Non-invasive transcutaneous cardiac pacing.).[AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI.  Lek. 1996 t. 49 nr 1/6 s. 43-50, bibliogr. sum.

  Echokardiograficzna ocena wpływu rehabilitacji sanatoryjnej na czynność skurczową lewej komory u chorych po zawale serca w okresie 5-letniej obserwacji. [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MARIAN MARKIEWICZ, TOMASZ ZAPOLSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK. Kardiol. Pol. 1996 t. 45 supl. 1 [b. pag.] PO77, 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 5-7 września 1996. [Streszcz.].