A A A

kardiolog Lublin Top Medical                          Rejestracja telefoniczna wizyt: 81 524 34 06, 81 452 00 00

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia

Miejsce pracy:

Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie
Pracownia Hemodynamiki Centrum Kardiologii w Chełmie

Zakres porad udzielanych w Top Medical:

 • porady specjalistyczne z zakresu kardiologii

 

Zakres badań wykonywanych w Top Medical:

 • Echo serca
 • EKG

 

W Top Medical przyjmuje:

 • osoby dorosłe
 • lekarz przyjmuje w przychodni przy ul. Zana 29
 • lekarz wypisuje recepty refundowane

 

 DODATKOWE INFORMACJE O LEKARZU

Zainteresowania zawodowe:

kardiologia inwazyjna
echokardiografia

 

Dr n. med. T. Zapolski posiada certyfikat samodzielnego wykonywania koronarografii i przezskórnej angioplastyki wieńcowej wydany przez Sekcję Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

PUBLIKACJE:

 1. Aortic stiffness and valvular calcifications in patients with end-stage renal disease. (Sztywność aorty oraz zwapnienia zastawek serca u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, LUCYNA JANICKA, AGNIESZKA GRZEBALSKA, ANDRZEJ KSIĄŻEK. Pol. Arch. Med. Wewn. 2008 t. 118 nr 3, s. 111-118, bibliogr. poz. 31, streszcz.
 2. Aortic valve calcifications and coronary atherosclerosis. [AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Eur. Heart J. 2004 vol.25 Suppl., s. 216.
 3. Aortic valve calcifications as a predictor of thoracic aorta atherosclerosis. [AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Pol. J. Environ. Stud. 2004 vol. 13 suppl. 2 p. 2, s. 618-622, bibliogr. poz. 24.
 4. Assessment of the arrhythmia, conduction disturbances, QT dispersion and adrenergic activity of patients suffering from epilepsy during a 24-hours Holter's method monitoring. [AUT.] J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, M[AREK] PRASAŁ, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, M[ARTA] TYNECKA-TUROWSKA. Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5C p. 2, s. 517-521, bibliogr. poz. 24.
 5. Atrial fibrillation and its complications - a case report (two patients) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Med. Sci. Monit. 1998 vol. 4 nr 4, s. 708-711, bibliogr. poz. 25
 6. Atrial fibrillation. Effects of anticoagulation on left atrial appendage thrombus and spontaneous echocardiographic contrast. (Migotanie przedsionków. Skrzepliny i spontaniczny echokardiograficzny kontrast w uszku lewego przedsionka - modyfikacja w toku leczenia przeciwzakrzepowego.) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Kardiol. Pol. 2000 t. 52 nr 4, s. 259-266, bibliogr. poz. 24.
 7. Bóle wieńcowe u chorych ze zwężeniem lewego ujścia tętniczego. (Angina pectoris in patients with aortic valvular stenosis.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, JAROSŁAW WÓJCIK, JAKUB DROZD, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Pol. Arch. Med. Wewn. 2004 t. 112 nr 4, s. 1203-1210, bibliogr. poz. 23, sum.
 8. Carcinoid heart disease as a first manifestation of midgut carcinoid tumor in a young woman. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, BEATA MATUSZEK, TOMASZ ZAPOLSKI, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, MARIUSZ MATUSZEK, SŁAWOMIR RUDZKI. Am. J. Case Rep. 2009 vol. 10, s. 193-197, bibliogr.
 9. Carcinoid heart disease as the rare first clinical symptom of midgut localized carcinoid. (Rakowiakowa choroba serca jako rzadki pierwszy objaw kliniczny rakowiaka o lokalizacji midgut.) [AUT.] SŁAWOMIR RUDZKI, MARIUSZ MATUSZEK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, BEATA MATUSZEK. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 1, s. 434.
 10. Cardiac and aortic calcifications in patients with chronic renal failure. (Zwapnienia w sercu i aorcie u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek) [AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, L[UCYNA] JANICKA, P[IOTR] MIERZICKI, A[NDRZEJ] KSIĄŻEK. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 3, s. 926-930, bibliogr. sum.
 11. Carotid artery disease in patients with multiple-vessel coronary heart disease scheduled for coronary surgery. [AUT.] J[AKUB] DROZD, EDYTA OPALIŃSKA, A. DRELICH-ZBROJA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, T. JARGELLO, J[AROSŁAW] WÓJCIK, M[AŁGORZATA] SZCZERBO-TROJANOWSKA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: 15th European Congress of Ultrasound. First Joint Scandinavian Meeting. EUROSON 2003. Copenhagen, 27-30 April 2003. Abstr. book, s. 130.
 12. Catalase activity in patients with myocardial infarction and stable angina undergoing percutaneous coronary intervention. [AUT.] A[NDRZEJ] M. KOT, J[AKUB] DROZD, J[AROSŁAW] BOGACZEWICZ, W[ITOLD] JELENIEWICZ, P[RZEMYSŁAW] MITURA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[ACEK] KURZEPA, Z[BIGNIEW] PIJANOWSKI, A[NETA] TYLEC, J[AROSŁAW] WÓJCIK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, M[ARTA] STRYJECKA-ZIMMER. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 3A, s. 32-35, bibliogr.
 13. Choroba naczyń wieńcowych a zmiany miażdżycowe w tętnicach szyjnych oceniane metodą biopsji ultradźwiękowej. (Coronary heart disease and carotid atherosclerotic lesions in ultrasound biopsy.) [AUT.] JAKUB DROZD, TOMASZ JARGIEŁŁO, EDYTA OPALIŃSKA, ANNA DRELICH-ZBROJA, TOMASZ ZAPOLSKI, JAROSŁAW WÓJCIK, MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2003 t. 10 nr 6, s. 759-767, bibliogr. poz. 25, sum.
 14. Choroba niedokrwienna serca u chorych poniżej 40 roku życia: analiza klinicznych wskazań do koronarografii i możliwości zastosowania zabiegów interwencyjnych. (Coronary artery disease in patients under 40 years old: analysis of clinical indications for angiography and possibility of PCI intervention.) [AUT.] JAROSŁAW WÓJCIK, ANDRZEJ MADEJCZYK, TOMASZ ZAPOLSKI, ZBIGNIEW PIJANOWSKI, AGATA SMOLEŃ, TOMASZ DAROCHA, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: I Międzynarodowe Forum Promocji Zdrowia (edukacja zdrowotna, profilaktyka, lokalna polityka zdrowotna). Lublin, 8-12 grudnia 2004. Streszcz, s. 363-364.
 15. Coronary artery disease in patients under 40 years old: analysis of clinical indications for angiography and possibility of PCI intervention. [AUT.] JAROSŁAW WÓJCIK, ANDRZEJ MADEJCZYK, TOMASZ ZAPOLSKI, ZBIGNIEW PIJANOWSKI, AGATA SMOLEŃ, TOMASZ DAROCHA, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: Current health problems in empirical studies. Ed. by N. Gozdek, J. Kotarski, M. Polz-Dacewicz, Lublin 2005, Werset, s. 194-198, bibliogr.
 16. Coronary atherosclerosis in patients with acquired valvular disease. (Nabyte wady zastawkowe serca a zmiany miażdżycowe w tętnicach wieńcowych.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, JAROSŁAW WÓJCIK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, JAKUB DROZD, ANDRZEJ MADEJCZYK, ZBIGNIEW PIJANOWSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2004 t. 61 nr 12, s. 534-543, bibliogr. poz. 27.
 17. Acute coronary syndrome - a frequent clinical manifestation of bare metal in-stent restenosis. (Ostry zespół wieńcowy jako częsty objaw restenozy po implantacji stentu klasycznego.) [AUT.] JAKUB DROZD, JAROSŁAW WÓJCIK, ROBERT MAŁEK, BEATA KORONA, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Kardiol. Pol. 2010 t. 68 nr 6, s. 637-645, bibliogr. poz. 34, streszcz.
 18. Acute myocardial infarction treated with primary PCI with stent implantation and abciximab infusion - improvement of coronary flow reserve changes assessed by intracoronary Doppler. [AUT.] J[AROSŁAW] WÓJCIK, A[NDRZEJ] MADEJCZYK, J[AKUB] DROZD, Z[BIGNIEW] PIJANOWSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[GATA] SMOLEŃ, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Med. Intens. Rat. 2004 t. 7 nr 3 supl., s. 38.
 19. Aktywność agregacyjna płytek po zastosowaniu klopidogrelu u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym. [AUT.] JAKUB DROZD, MAREK JANKIEWICZ, MICHAŁ TOMASZEWSKI, JAROSŁAW WÓJCIK, TOMASZ ZAPOLSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2, s. S270.
 20. Aktywność katalazy u chorych z zawałem serca oraz stabilną dusznicą bolesną poddanych przezskórnej angioplastyce wieńcowej. [AUT.] A[NDRZEJ] M. KOT, J[AKUB] DROZD, J[AROSŁAW] BOGACZEWICZ, W[ITOLD] JELENIEWICZ, P. MITURA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[ACEK] KURZEPA, Z[BIGNIEW] PIJANOWSKI, A. TYLEC, J[AROSŁAW] WÓJCIK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, MARTA STRYJECKA-ZIMMER. W: IX Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna "Pierwiastki - człowiek - natura". Lublin, 27 maja 2006. [Streszcz.], s. 17.
 21. Analiza czynności autonomicznego układu nerwowego u osób z padaczką idiopatyczną w okresie między napadami w warunkach podstawowych i po prowokacji testem na stole uchylnym. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MAREK PRASAŁ, MARTA TYNECKA-TUROWSKA. Kardiol. Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2, s. S292.
 22. Analiza przyczyn nieskuteczności zabiegów PCI w ostrych zespołach wieńcowych (ACS). [AUT.] JAROSŁAW WÓJCIK, ANDRZEJ MADEJCZYK, JAKUB DROZD, PIOTR WACIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ZBIGNIEW PIJANOWSKI. Kardiol. Pol. 2003 t. 59 supl. 1, s. I-65.
 23. Analog hormonu inkretynowego (eksenatyd) w leczeniu otyłości u chorych z zespołem metabolicznym i cukrzycą typu 2 - doniesienie wstępne. [AUT.] MARIUSZ KOWALCZYK, TOMASZ ZAPOLSKI, BEATA MATUSZEK, BARBARA WDOWIAK-BARTON, ANDRZEJ NOWAKOWSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Prz. Kardiodiabetol. 2010 vol. 5 nr 1, s. 74-75.
 24. Aortic atherosclerosis in patients with calcific valvular heart disease assessed by transoesophageal echocardiography. [AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI. W: ESC Congress 2008. Munich, 30 August - 3 September 2008. Abstr, [b. pag.] P1278.
 25. Aortic atherosclerosis in patients with coronary artery disease assessed by transoesophageal echocardiography - ultrasound histopathology. (Miażdżyca aorty u chorych z chorobą niedokrwienną serca oceniana przy zastosowaniu echokardiografii przezprzełykowej - ultrasonograficzna histopatologia) [AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 3, s. 921-925, bibliogr. sum.
 26. Coronary atherosclerosis in patients with valvular heart disease. [AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, J[AROSŁAW] WÓJCIK, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, J[AKUB] DROZD, A[NDRZEJ] MADEJCZYK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Eur. Heart J. 2004 vol.25 Suppl., s. 218.
 27. Coronary heart disease and carotid arteries lesions in ultrasound biopsy. [AUT.] J[AKUB] DROZD, T[OMASZ] JARGIEŁŁO, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A. DRELICH-ZBROJA, E. OPALIŃSKA, J[AROSŁAW] WÓJCIK, M[AŁGORZATA] SZCZERBO-TROJANOWSKA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Ultrasonografia 2002 nr 8 supl., s. 64.
 28. Correlation between the indices of HRV time domain analysis and selected echocardiographic haemodynamic parameters in patients with non-rheumatic atrial fibrillation. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, BOGUSŁAW RYMAR. Med. Sci. Monit. 1999 vol. 5 nr 6, s. 1106-1109, bibliogr.
 29. Cukrzyca typu 1 a ciche niedokrwienie mięśnia sercowego. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MARIUSZ KOWALCZYK, ANDRZEJ NOWAKOWSKI, BEATA CHRAPKO. Med. Dypl. 2006 vol. 15 supl. 12 wyd. spec., s. 86.
 30. Czynność lewego przedsionka u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek bez klinicznie jawnej choroby serca. Prognostyczna wartość wskaźnika objętości lewego przedsionka. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANNA DRELICH-ZBROJA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK. Kardiol. Pol. 2010 t. 68 supl. 3, s. S 277.
 31. Czynność lewego przedsionka u chorych z cukrzycą typu 2. (The left atrial function in patients with type 2 diabetes mellitus.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Pol. Prz. Kardiol. 2008 t. 10 nr 2, s. 115-121, bibliogr. poz. 34, sum.
 32. Czynność lewej komory u osób z cukrzycą typu 1 oceniana echokardiograficznie. [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, MARIUSZ KOWALCZYK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Pol. Med. Rodz. 2003 t. 5 z. 3, s. 597.
 33. Czynność rozkurczowa lewej komory po umiarowieniu migotania przedsionków (Left ventricle function after reversion of atrial fibrillation) [AUT.] ANTONI WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Pol. Arch. Med. Wewn. 1999 t. 102 nr 6, s. 1069-1075, bibliogr. poz. 21, sum.
 34. Czynność uszka lewego przedsionka po kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków do rytmu zatokowego. (Function of left atrial appendage after electrical cardioversion of atrial fibrillation to sinus rhythm.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Prz. Lek. 2001 t. 58 nr 1, s. 11-15, bibliogr., sum.
 35. Echocardiographic predictors for recurrence of atrial fibrillation in patients with type 2 diabetes mellitus. (Echokardiograficzne wskaźniki nawrotu migotania przedsionków u chorych z cukrzycą typu 2.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 2, s. 701.
 36. Echocardiographic predictors for recurrence of atrial fibrillation in patients with type 2 diabetes mellitus. [AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI. Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5C p. 2, s. 710-716, bibliogr. poz. 38.
 37. Echokardiografia przezprzełykowa w diagnostyce sercowopochodnych przyczyn niedokrwiennego udaru mózgu. [AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI. Ultrasonografia 2004 nr 17, s. 116.
 38. Echokardiografia przezprzełykowa w diagnostyce sercowopochodnych przyczyn niedokrwiennego udaru mózgu. (Transoesophageal echocardiography as a diagnostic tool in patients with ischaemic stroke.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Ultrasonografia 2006 nr 24, s. 49-55, bibliogr. poz. 26, sum.
 39. Echokardiograficzna ocena uszka lewego przedsionka po elektrycznej rewersji migotania przedsionków do rytmu zatokowego. [AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2, s. 138
 40. Effect of long-term sinus rhythm after reversion of atrial fibrillation upon selected echocardiographic parameters of left atrium. [AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI. Med. Sci. Monit. 1999 vol. 5 nr 3, s. 462-468
 41. Function of left atrium during atrial fibrillation in the elderly [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI. W: Epidemiological analysis of selected medical and social problems connected with non-infectious diseases in Poland. Ed. Irena D. Karwat, Lublin 2004, Liber, s. 542-549, bibliogr. poz. 23
 42. Hemodynamiczne następstwa migotania przedsionków. (Hemodynamic consequences of atrial fibrillation.) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Prz. Lek. 2003 t. 60 nr 1, s. 30-34, bibliogr. poz. 52, sum.
 43. Impact of type 1 diabetes mellitus on left ventricle systolic function. (Wpływ cukrzycy typu 1 na czynność skurczową lewej komory.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MARIUSZ KOWALCZYK, ANDRZEJ NOWAKOWSKI, BEATA CHRAPKO. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 2, s. 700.
 44. Impact of type 1 diabetes mellitus on left ventricle systolic function. [AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, M[ARIUSZ] KOWALCZYK, A[NDRZEJ] NOWAKOWSKI, B[EATA] CHRAPKO. Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5C p. 2, s. 717-722, bibliogr. poz. 25.
 45. Importance of reversion atrial fibrillation to sinus rhythm in prevention of left ventricle systolic dysfunction (Znaczenie rewersji migotania przedsionków do rytmu zatokowego w zapobieganiu powstawania niewydolności skurczowej lewej komory.) [AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI. Rehabil. Med. 1999 t. 3 nr spec., s. 45-46.
 46. Influence of head-up tilt test provocation on autonomic nervous system in patients suffered from idiopathic epilepsy during interictal period. [AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, M[AREK] PRASAŁ, M[ARTA] TYNECKA. W: ESC Congress 2008. Munich, 30 August - 3 September 2008. Abstr, [b. pag.] P2904.
 47. Influence of reversion of atrial fibrillation on selected Doppler echocardiographic parameters concerning left atrium appendage in patients with type 2 diabetes mellitus. [AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI. Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5C p. 2, s. 699-705, bibliogr. poz. 32.
 48. Iodine-123 meta-iodo-benzylguanidine myocardial imaging in asymptomatic patients, with chronic kidney disease. [AUT.] B[EATA] E. CHRAPKO, A[NDRZEJ] JAROSZYŃSKI, I[WONA] BARANOWICZ-GĄSZCZYK, A[NNA] BEDNAREK-SKUBLEWSKA, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, B[OGUSŁAW] STEFANIAK, R[ENATA] GOŁĘBIEWSKA, P[IOTR] MAJ, T[OMASZ] ZAPOLSKI, W[OJCIECH] ZAŁUSKA, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, A[NDRZEJ] KSIĄŻEK. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 2010 vol. 37 suppl. 2, s. S271-S272.
 49. Jednoczasowe i wieloetapowe zabiegi PCI u chorych z ostrym zespołem wieńcowym i chorobą wielonaczyniową. [AUT.] JAROSŁAW WÓJCIK, TOMASZ DAROCHA, ANDRZEJ MADEJCZYK, JAKUB DROZD, TOMASZ ZAPOLSKI, ZBIGNIEW PIJANOWSKI, AGATA SMOLEŃ. Kardiol. Pol. 2005 t. 63 supl. 1, s. S339.
 50. Korzystny wpływ przywrócenia rytmu zatokowego na wybrane parametry elektrokardiograficzne u osób w podeszłym wieku z migotaniem przedsionków. (The beneficial effect of the reversion of atrial fibrillation to sinus rhythm on the echocardiographic parameters in the elderly.) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Pol. Arch. Med. Wewn. 2004 t. 111 nr 2, s. 205-211, bibliogr. poz. 23, sum.
 51. Kwas moczowy jako ogniwo łączące upośledzenie czynności nerek i stan zapalny w zespole metabolicznym u osób z chorobą niedokrwienną serca. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, PIOTR WACIŃSKI, BARTOSZ KONDRACKI, ELŻBIETA RYCHTA, MONIKA J. BURACZYŃSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Prz. Kardiodiabetol. 2010 vol. 5 nr 1, s. 66-67.
 52. Left atrium function in patients with type 2 diabetes mellitus. [AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI. Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5C p. 2, s. 693-698, bibliogr. poz. 34.
 53. Left trial appendage "stunning" after chemical conversion of atrial fibrillation to sinus rhythm demonstrated by transoesophageal echocardiography. [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Eur. Heart J. 1998 vol. 19 suppl., s. 672
 54. Left venricle hypertrophy and diastolic function of left ventricle in hypertension [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, MAREK PRASAŁ. W: Epidemiological analysis of selected medical and social problems connected with non-infectious diseases in Poland. Ed. Irena D. Karwat, Lublin 2004, Liber, s. 534-541, bibliogr.
 55. Left ventricle function after dc shock of atrial fibrillation compared to pharmacological treatment. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Eur. Heart J. 1999 vol. 20 suppl., s. 211
 56. Left ventricle function and atrial fibrillation - problem of tachycardiomyopathy. [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Prz. Lek. 2001 t. 58 supl. 4, s. 44
 57. Left ventricle function in patients with hypopituitarism. (Czynność lewej komory serca u chorych z niedoczynnością przysadki mózgowej.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, B[EATA] MATUSZEK, A[NDRZEJ] NOWAKOWSKI. W: International Nałęczów Scientific Symposium "Environmental sources of health hazards". Nałęczów, 25-27 may 2006. Abstr, s. 155.
 58. Left ventricle function in patients with hypopituitarism. (Czynność lewej komory serca u chorych z niedoczynnością przysadki mózgowej) [AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, B[EATA] MATUSZEK, A[NDRZEJ] NOWAKOWSKI. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 3, s. 931-934, bibliogr.
 59. Leki przeciwpłytkowe w leczeniu choroby niedokrwiennej serca - mechanizm działania, zastosowanie, interakcje. (Antiplatelets drugs in treatment of ischemic heart disease - actions, indications and interacions.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, AGATA FRANIA-BARYLUK, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Czas. Aptek. 2011 t. 18 nr 12, s. 33-46, bibliogr. poz. 65, sum.
 60. Malnutrition-inflammation complex syndrome: link between end-stage renal disease, atherosclerosis and valvular calcification. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI. Hypertens. Res. 2010 vol. 33 nr 6, s. 541-543.
 61. Massie pulmonary embolism treated with thrombolytic therapy during pregnancy. (Masywny zator tętnicy płucnej leczony trombolitycznie.) [AUT.] J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, J[ANUSZ] KUDLICKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, A[DAM] TARKOWSKI, E[LŻBIETA] CZEKAJSKA-CHEHAB. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 1, s. 430.
 62. Massive pulmonary embolism treated with thrombolytic drugs during pregnancy. [AUT.] J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, J[ANUSZ] KUDLICKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, A[DAM] TARKOWSKI, E[LŻBIETA] CZEKAJSKA-CHEHAB. Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5C p. 2, s. 522-525, bibliogr.
 63. Miażdżyca aorty u chorych z wapniejącymi zastawkowymi wadami serca oceniana za pomocą echokardiografii przezprzełykowej. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI. Kardiol. Pol. 2009 t. 67 nr 9 supl. 5, s. S 230.
 64. Miażdżyca aorty u osób z chorobą niedokrwienną serca oceniana przy zastosowaniu echokardiografii przezprzełykowej - histopatologia ultrasonograficzna. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Kardiol. Pol. 2009 t. 67 nr 9 supl. 5, s. S 294.
 65. Migotanie przedsionków. Ogłuszenie uszka lewego przedsionka w czasie elektrycznej kardiowersji. ((Left atrial appendage stunning after electrical conversion of atrial fibrillation to sinus rhythm.)) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Kardiol. Pol. 1998 t. 49 nr 8, s. 100-106, bibliogr. sum.
 66. Migotanie przedsionków. Skrzepliny i spontaniczny echokardiograficzny kontrast w uszku lewego przedsionka - modyfikacja w toku leczenia przeciwzakrzepowego. [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Kardiol. Pol. 2000 t. 52 nr 4, s. 264-266.
 67. Migotanie przedsionków. Wpływ czasu trwania na wielkość lewego przedsionka i funkcję jego uszka. (Relationship between left atrial enlargement, left atrial appendage size and function, and duration of non-valvular atrial fibrillation.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Kardiol. Pol. 1998 t. 49 nr 9, s. 197-202, bibliogr. sum.
 68. Migotanie przedsionków w starszym wieku - echokardiograficzna ocena morfologii i czynności lewego przedsionka i jego uszka [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Progr. Med. Res. 2004 vol. 2
 69. Migotanie przedsionków - problem nadal aktualny. (Atrial fibrillation - still a current problem.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Terapia 2008 R. 16 nr 2, s. 10-17, bibliogr. poz. 28, sum.
 70. Migotanie przedsionków - przyczyny i następstwa (1). [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Służ. Zdr. 2007 nr 80/83, s. 35-39, bibliogr.
 71. Migotanie przedsionków - przyczyny i następstwa (2). [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Służ. Zdr. 2007 nr 84/88, s. 46-49, bibliogr.
 72. Migotanie przedsionków - rola lekarza rodzinnego. [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. W: Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 13. Kardiologia, nefrologia, psychologia, pediatria, geriatria. Pod red. Andrzeja Steciwko i Agnieszki Mastalerz-Migas, Wrocław 2008, Continuo, s. 44-60, bibliogr. poz. 23.
 73. Niedokrwienie mięśnia serca u chorych z cukrzycą T. 1 - doniesienie wstępne (Myocardial ischemia in patients with diabetes mellitus T. 1 - preliminary report) [AUT.] M[ARIUSZ] KOWALCZYK, A[NNA] TARKOWSKA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] NOWAKOWSKI. Diabetol. Pol. 2001 vol. 8 nr 1, s. 43.
 74. Niedokrwienie mięśnia serca u osób z cukrzycą t. 1. (Myocardial ischemia in patients with diabetes mellitus t. 1.) [AUT.] MARIUSZ KOWALCZYK, ANNA TARKOWSKA, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Diabetol. Pol. 2003 vol. 10 nr 1, s. 83.
 75. Nieinwazyjna przezskórna stymulacja serca. (Non-invasive transcutaneous cardiac pacing.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Wiad. Lek. 1996 t. 49 nr 1/6, s. 43-50, bibliogr. sum.
 76. Nowy angiokardiograf w Klinice Kardiologii. [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Alma Mater 2009 R. 19 nr 3, s. 42-43.
 77. NT-proBNP jako wskaźnik zaburzeń czynności lewej komory i lewego przedsionka u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANNA DRELICH-ZBROJA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, LUCYNA JANICKA, MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA, ANDRZEJ KSIĄŻEK. Kardiol. Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2, s. S228-S229.
 78. Obserwacja roczna chorej z masywnym zatorem tętnicy płucnej leczonym trombolitycznie w czasie ciąży. (Massive pulmonary embolism treated with thrombolytic drugs during pregnancy.) [AUT.] JERZY PRZEGALIŃSKI, JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ADAM TARKOWSKI, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB. Pol. Prz. Kardiol. 2007 t. 9 nr 4, s. 303-306, bibliogr. sum.
 79. Ocena cichego niedokrwienia mięśnia sercowego u chorych na cukrzycę typu 1. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MARIUSZ KOWALCZYK, BEATA CHRAPKO, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Kardiol. Pol. 2009 t. 67 nr 9 supl. 5, s. S 314- S 315.
 80. Ocena czynności lewej komory u chorych z niewydolnością nerek przygotowywanych do transplantacji nerek. [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, ANDRZEJ KSIĄŻEK. Pol. Med. Rodz. 2003 t. 5 z. 3, s. 596.
 81. Ocena ukladu adrenergicznego serca u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. [AUT.] BEATA E. CHRAPKO, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANNA BEDNAREK-SKUBLEWSKA, IWONA J. BARANOWICZ-GĄSZCZYK, ANDRZEJ GŁOWNIAK, BOGUSŁAW STEFANIAK, RENATA GOŁĘBIEWSKA, TOMASZ ZAPOLSKI, WOJCIECH ZAŁUSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK. Probl. Med. Nukl. 2010 t. 24, s. 34-35.
 82. Odsetek apoptotycznych limfocytów obecnych we krwi obwodowej pacjentów ze stabilną chorobą trzech naczyń wieńcowych koreluje z wielkością i funkcją lewej komory serca. [AUT.] JAROSŁAW WÓJCIK, ANNA KORYCIŃSKA, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, JACEK ROLIŃSKI. Kardiol. Pol. 2006 t. 64 nr 8, s. 339-340.
 83. Ogłuszenie uszka lewego przedsionka po elektrycznej kardiowersji migotania przedsionków u chorych z cukrzycą typu 2. [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Kardiol. Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2, s. S126.
 84. Ostra niewydolność serca - aktualne standardy diagnostyki i terapii. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 13. Kardiologia, nefrologia, psychologia, pediatria, geriatria. Pod red. Andrzeja Steciwko i Agnieszki Mastalerz-Migas, Wrocław 2008, Continuo, s. 23-43, bibliogr.
 85. Parametry echokardiograficzne w prognozowaniu nawrotu migotania przedsionków u chorych z cukrzycą typu 2. [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Med. Dypl. 2006 vol. 15 supl. 12 wyd. spec., s. 85.
 86. Parametry napełniania a przerost lewej komory serca oceniane echokardiograficznie. [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, MAREK PRASAŁ. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce - ich następstwa zdrowotne i społeczne. Problemy definiowania niepełnosprawności. Puławy, 27-28 maja 2004. [Streszcz.], s. 260.
 87. Percutaneous angioplasty of chronically occluded coronary arteries: long-term clinical follow-up. (Przezskórna angioplastyka przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych - odległa obserwacja kliniczna.) [AUT.] JAKUB DROZD, JAROSŁAW WÓJCIK, EDYTA OPALIŃSKA, TOMASZ ZAPOLSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2006 t. 64 nr 7, s. 667-673, bibliogr. poz. 21, streszcz.
 88. Percutaneous transluminal coronary angioplasty for chronic total coronary occlusion in patients with stable angina. Relationship between lesion anatomy, procedure technique and efficacy. (Przezskórna rekanalizacja przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej u chorych ze stabilną dusznicą bolesną. Anatomia zamknięcia i technika zabiegu a skuteczność.) [AUT.] JAKUB DROZD, EDYTA OPALIŃSKA, TOMASZ ZAPOLSKI, JAROSŁAW WÓJCIK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2005 t. 62 nr 4, s. 332-342, bibliogr. poz. 26, streszcz.
 89. Porównanie wpływu przezklatkowej kardiowersji elektrycznej i farmakologicznej rewersji migotania przedsionków na wybrane parametry dotyczący funkcji lewej komory serca [AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Folia Cardiol. 1999 t. 6 supl. 3, s. III-35
 90. Powikłania koronarografii i koronaroplastyki. Sercowe : zaburzenia rytmu. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, JAROSŁAW WÓJCIK. W: Powikłania koronarografii i koronaroplastyki: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie. Pod red. Macieja Kośmidra i Jarosława Wójcika, Poznań 2007, Termedia Wydaw. Med., s. 20-39, bibliogr. poz. 58.
 91. Prevention of systemic embolisation by transesophageal echocardiographic monitoring of thrombus resorption in patients with nonrheumatic atrial fibrillation (Prewencja zatorowości systemowej przy zastosowaniu przezprzełykowego echokardiograficznego monitorowania resorpcji skrzepin u chorych z niereumatycznym migotaniem przedsionków.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Rehabil. Med. 1999 t. 3 nr spec., s. 47.
 92. Przestrzenny kąt QRS-T u chorych dializowanych otrzewnowo: związek pomiędzy grubością kompleksu intima-media tętnicy szyjnej i zwapnieniami tętnic wieńcowych. [AUT.] ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ANNA DRELICH-ZBROJA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA, ANDRZEJ KSIĄŻEK. Kardiol. Pol. 2009 t. 67 nr 9 supl. 5, s. S 315.
 93. Przewlekła niewydolność serca - zadania stojące przed lekarzem rodzinnym. (Chronic heart failure - tasks for the general practitioner.) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Terapia 2008 R. 16 nr 9 z. 2, s. 23-33, bibliogr. sum.
 94. Przezskórna angioplastyka przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych - czynniki wpływające na skuteczność zabiegu u 460 chorych ze stabilną dusznicą bolesną. [AUT.] J[AKUB] DROZD, E. OPALIŃSKA, J[AROSŁAW] WÓJCIK, T[OMASZ] ZAPOLSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2004 t. 61 supl. 3, s. III-186.
 95. Przezskórna rekanalizacja przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej - odległa obserwacja kliniczna. [AUT.] EDYTA OPALIŃSKA, JAKUB DROZD, TOMASZ ZAPOLSKI, JAROSŁAW WÓJCIK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2005 t. 63 supl. 1, [b. pag.]
 96. Przydatność wybranych parametrów echokardiograficznych w prognozowaniu nawrotu migotania przedsionków. (Usefulness of selected echocardiographic parameters at prognosing of recurrence of nonrheumatic atrial fibrillation ) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Pol. Arch. Med. Wewn. 2001 t. 106 nr 6, s. 1153-1161, bibliogr. sum.
 97. Przypadek współistnienia zwyrodnieniowego zwężenia zastawki aortalnej, miażdżycy tętnic wieńcowych i mnogich tętniaków tętnic wieńcowych: różna manifestacja anatomiczna wspólnego podłoża patogenetycznego. (Degenerative aortic valvular stenosis, coronary atherosclerosis, and coronary artery aneurysms: different anatomical manifestations of the same disease.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, MAGDALENA NIEDŹWIEDŹ, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Kardiol. Pol. 2011 t. 69 nr 3, s. 261-264, bibliogr. sum.
 98. Rehabilitacja kardiologiczna u chorych po przebytym zawale serca. (Rehabilitation after acute myocardial infarction.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, MAŁGORZATA KUCHARSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ALICJA NASIŁOWSKA-BARUD. Kardiol. Prakt. 2011 vol. 5 nr 2, s. 76-87, bibliogr. poz. 24, sum.
 99. Relationship between aortic valve calcification and aortic atherosclerosis: a transoesophageal echocardiography study. (Zwapnienia zastawki półksiężycowatej aorty a zmiany miażdżycowe w aorcie oceniane przy zastosowaniu echokardiografii przezprzełykowej.) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Kardiol. Pol. 2006 t. 64 nr 7, s. 694-701, bibliogr. poz. 35, streszcz.
 100. Restenoza w stencie metalowym - obraz kliniczny i leczenie. [AUT.] JAKUB DROZD, BEATA KORONA, ROBERT MAŁEK, JAROSŁAW WÓJCIK, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ MADEJCZYK, ZBIGNIEW PIJANOWSKI, PIOTR WACIŃSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Kardiol. Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2, s. S156-S157.
 101. Rewersja migotania przedsionków a czynność uszka lewego przedsionka u chorych z cukrzycą typu 2. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Med. Dypl. 2006 vol. 15 supl. 12 wyd. spec., s. 74.
 102. Rewersja migotania przedsionków do rytmu zatokowego i jej wpływ na wybrane parametry elektrokardiograficzne u osób w starszym wieku [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. W: Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych i niepełnosprawnych na wsi. Red. Irena Dorota Karwat i Leon Jabłoński, Lublin 2001, Norbertinum, s. 238-242, bibliogr.
 103. Rodzaj kardiowersji elektrycznej stosowanej w celu umiarowienia migotania przedsionków a stopień ogłuszenia uszka lewego przedsionka, oceniane metodą echokardiografii przezprzełykowej. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1998 t. 5 nr 2, s. 126-132, bibliogr. sum.
 104. Rodzaj zastosowanego leku a ogłuszenie uszka lewego przedsionka po farmakologicznym umiarowieniu migotania przedsionków. [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Kardiol. Pol. 2003 t. 59 supl. 1, s. I-224.
 105. Rola blokady systemu renina-angiotensyna-aldosteron w chorobach układu krążenia (1). [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI. Służ. Zdr. 2006 nr 80/83, s. 43-46.
 106. Rola blokady systemu renina-angiotensyna-aldosteron w chorobach układu krążenia (2). [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI. Służ. Zdr. 2006 nr 84-87, s. 47-50.
 107. Safety of pharmacotherapy of osteoporosis in cardiology patients [AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI. Cardiol. J. 2010 vol. 17 nr 4, s. 335-343
 108. Selected echocardiographic parameters concerning left ventricle as predictors of atrial fibrillation recurrence [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MAREK PRASAŁ. W: Epidemiological analysis of selected medical and social problems connected with non-infectious diseases in Poland. Ed. Irena D. Karwat, Lublin 2004, Liber, s. 550-557, bibliogr. poz. 24
 109. Serum concentrations of Cu/Zn-superoxide dismutase (Cu/Zn-SOD), blood concentration of zinc and copper in patients with acute myocardial infarction undergoing percutaneous coronary intervention. [AUT.] A[NDRZEJ] M. KOT, J[AKUB] DROZD, J[AROSŁAW] BOGACZEWICZ, W[ITOLD] JELENIEWICZ, J[ACEK] KURZEPA, A[NDRZEJ] KOT, P[RZEMYSŁAW] MITURA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[AROSŁAW] WÓJCIK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, M[ARTA] STRYJECKA-ZIMMER. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 3A, s. 62-65, bibliogr.
 110. Serum concentration of selected proapoptotic and proinflammatory particles correlates with left ventricular internal dimension in diastole. [AUT.] A[NNA] KORYCIŃSKA, J[AROSŁAW] WÓJCIK, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[GNIESZKA] BOJARSKA-JUNAK, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, J[ACEK] ROLIŃSKI. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 4, s. 1264-1267, bibliogr.
 111. Skąpoobjawowy przebieg śluzaka prawego przedsionka - opis dwóch przypadków. (Oligosymptomatic course of right atrial myxoma - report of two cases.) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ZYGMUNT MODRZEWSKI, JANUSZ JENDREJ, ELŻBIETA KRAWCZYK, JANUSZ STĄŻKA. Folia Cardiol. 2004 t. 11 nr 7, s. 529-534, bibliogr. poz. 27, sum.
 112. Skrzepliny prawego serca jako potencjalny materiał zatorowy o różnym rokowaniu. (Thrombi localized in right side of the heart as a potential thromboembolic material with different prognosis.) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ELŻBIETA KRAWCZYK, JANUSZ STĄŻKA. Ultrasonografia 2004 nr 19, s. 32-35, bibliogr. sum.
 113. Skuteczność zabiegu przezskórnej rekanalizacji wieńcowej u 332 pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną - anatomia przewlekłego zamknięcia i technika zabiegu. [AUT.] JAKUB DROZD, JAROSŁAW WÓJCIK, EDYTA OPALIŃSKA, TOMASZ ZAPOLSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2003 t. 59 supl. 1, s. I-59.
 114. Spatial QRS-T angle in peritoneal dialysis patients: association with carotid artery atherosclerosis, coronary artery calcification and troponin T. [AUT.] ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, ANNA DRELICH-ZBROJA, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK. Nephrol. Dial. Transplant. 2009 vol. 24 nr 3, s. 1003-1008, bibliogr. poz. 36.
 115. Stan zapalny a czynniki prozakrzepowe u osób z chorobą niedokrwienną serca oraz cukrzycą i zespołem metabolicznym. [AUT.] PIOTR WACIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, BARTOSZ KONDRACKI, ELŻBIETA RYCHTA, MONIKA J. BURACZYŃSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Prz. Kardiodiabetol. 2010 vol. 5 nr 1, s. 67.
 116. Stężenie Cu/Zn dysmutazy ponadtlenkowej oraz miedzi i cynku we krwi u pacjentów z zawałem serca leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową. [AUT.] A[NDRZEJ] M. KOT, J[AKUB] DROZD, J[AROSŁAW] BOGACZEWICZ, W[ITOLD] JELENIEWICZ, J[ACEK] KURZEPA, A[NDRZEJ] KOT, P. MITURA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, J[AROSŁAW] WÓJCIK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, M[ARTA] STRYJECKA-ZIMMER. W: IX Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna "Pierwiastki - człowiek - natura". Lublin, 27 maja 2006. [Streszcz.], s. 16.
 117. Stratyfikacja ryzyka u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia ST - implikacje terapeutyczne. [AUT.] A[NDRZEJ] MADEJCZYK, J[AROSŁAW] WÓJCIK, J[ANUSZ] KUDLICKI, J[AKUB] DROZD, T[OMASZ] ZAPOLSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Med. Intens. Rat. 2004 t. 7 nr 3 supl., s. 22-26, bibliogr.
 118. Stunning of the left atrium after pharmacological cardioversion of atrial fibrillation. (Ogłuszenie lewego przedsionka po farmakologicznym umiarowieniu migotania przedsionków.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Kardiol. Pol. 2005 t. 63 nr 3, s. 254-262, bibliogr. streszcz.
 119. Sztywność aorty a wskaźnik objętości lewego przedsionka u chorych z cukrzycą typu 2. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MAGDALENA NIEDŹWIEDŹ. Kardioprofil 2010 vol. 8 nr 3, s. 182-183.
 120. Sztywność aorty a wskaźnik objętości lewego przedsionka u chorych z cukrzycą typu 2. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MAGDALENA NIEDŹWIEDŹ. W: XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Lublin, 7-8 maja 2010. Streszcz, [b. pag.]
 121. Sztywność aorty u chorych z cukrzycą t. 2. [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Med. Dypl. 2006 vol. 15 supl. 12 wyd. spec., s. 85.
 122. Sztywność aorty u chorych z miażdżycą tętnic wieńcowych. (Stiffness of aorta in patients with coronary artery disease.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Pol. Prz. Kardiol. 2005 t. 8 nr 3, s. 179-185, bibliogr. poz. 27, sum.
 123. Śluzaki prawego przedsionka. [AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, E. KRAWCZYK, Z[YGMUNT] MODRZEWSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, J[ANUSZ] STĄŻKA. Ultrasonografia 2004 nr 17, s. 117.
 124. Tachykardiomiopatia - migotanie przedsionków a czynność skurczowa lewej komory serca. (Tachycardiomyopathy - left ventricle function and atrial fibrillation.) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Folia Cardiol. 2004 t. 11 nr 3, s. 189-198, bibliogr. poz. 35, sum.
 125. Tętniak pnia lewej tętnicy wieńcowej - opis przypadku. (The left main coronary artery aneurysm - a case report.) [AUT.] ROBERT WRÓBEL, MAREK KURIANOWICZ, JAKUB DROZD, TOMASZ ZAPOLSKI. Post. Kardiol. Interw. 2009 vol. 5 nr 1, s. 47-49, bibliogr.
 126. The assessment of correlation between left ventricular internal dimension in diastole and concentrations of selected peripheral blood cytokines. [AUT.] A KORYCIŃSKA-DRAGAN, W[OJCIECH] DĄBROWSKI, M[ICHAŁ] DRAGAN, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI. Eur. J. Anaesthesiol. 2007 vol. 24 suppl. 41, s. 33.
 127. The assessment of the arrhythmia, conduction disturbances, QT dispersion and adrenergic activity of patients suffering from epilepsy during a-24-hour Holter's method monitoring. [AUT.] J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, M[AREK] PRASAŁ, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, M[ARTA] TYNECKA-TUROWSKA. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 1, s. 431.
 128. The atrial cardiomyopathy as a consequence of atrial fibrillation. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Prz. Lek. 2001 t. 58 supl. 4, s. 44
 129. The clinical manifestation and treatment of in-stent restenosis after BMS implantation. [AUT.] J[AKUB] DROZD, R. MAŁEK, B. KORONA, J[AROSŁAW] WÓJCIK, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] MADEJCZYK, Z[BIGNIEW] PIJANOWSKI, P[IOTR] WACIŃSKI. W: ESC Congress 2008. Munich, 30 August - 3 September 2008. Abstr, [b. pag.] P3634.
 130. The Genous Bio-engineered R stent in patients with acute coronary syndromes. [AUT.] JAROSŁAW WÓJCIK, ANDRZEJ MADEJCZYK, JAKUB DROZD, MAREK JANKIEWICZ, TOMASZ ZAPOLSKI, PIOTR WACIŃSKI, ZBIGNIEW PIJANOWSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Kardiol. Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2, s. S157.
 131. The influence of reversion of atrial fibrillation on selected Doppler echocardiographic parameters concerning left atrium appendage in patients with type 2 diabetes mellitus. (Wpływ rewersji migotania przedsionków na wybrane dopplerowskie parametry echokardiograficzne czynności uszka lewego przedsionka u chorych z cukrzycą typu 2.) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 2, s. 699.
 132. The left atrium function in patients with type 2 diabetes. (Czynność lewego przedsionka u chorych z cukrzycą typu 2.) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 2, s. 698.
 133. The method of electrical cardioversion of atrial fibrillation and degree of left atrial appendage stunning assessed by transoesophageal echocardiography. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Eur. Heart J. 1998 vol. 19 suppl., s. 672
 134. The relationship between mean transvalvular gradient in the aortic valve stenosis measured with echocardiography and the presence of coronary stenoses. [AUT.] JAROSŁAW WÓJCIK, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, JAKUB DROZD, ANDRZEJ MADEJCZYK, ZBIGNIEW PIJANOWSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: IVth International Scientific Conference "Hygienic and environmental health determinants". Nałęczów, 23-25 September 2004. [Abstr.], s. 269.
 135. The relationship between mean transvalvular gradient in the aortic valve stenosis measured with echocardiography and the presence of the coronary artery atherosclerosis. [AUT.] J[AROSŁAW] WÓJCIK, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, J[AKUB] DROZD, A[NDRZEJ] MADEJCZYK, Z[BIGNIEW] PIJANOWSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Pol. J. Environ. Stud. 2004 vol. 13 suppl. 2 p. 2, s. 614-617, bibliogr.
 136. The results of percutaneous coronary interventions (PCI) in chronic total occlusions - the influence of anatomical factoris and technique of recanalization. [AUT.] J[AKUB] DROZD, J[AROSŁAW] WÓJCIK, E. OPALIŃSKA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] MADEJCZYK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: International Nałęczów Scientific Symposium "Environmental sources of health hazards". Nałęczów, 25-27 May 2006. [Książ. streszcz.], s. 577.
 137. The results of percutaneous coronary interventions (PCI) in chronic total occlusions - the influence of anatomical factoris and technique of recanalization. [AUT.] J[AKUB] DROZD, J[AROSŁAW] WÓJCIK, E. OPALIŃSKA, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] MADEJCZYK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 4, s. 1067-1070, bibliogr.
 138. Type 1 diabetes mellitus and silent myocardial ischemia. [AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, A[NDRZEJ] NOWAKOWSKI. W: ESC Congress 2008. Munich, 30 August - 3 September 2008. Abstr, [b. pag.] P4994.
 139. Uric acid as a link between renal dysfunction and both pro-inflammatory and prothrombotic state in patients with metabolic syndrome and coronary artery disease. (Kwas moczowy jako ogniwo łączące upośledzenie czynności nerek i stan zapalny oraz stan prozakrzepowy u osób z zespołem metabolicznym i chorobą niedokrwienną serca.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, PIOTR WACIŃSKI, BARTOSZ KONDRACKI, ELŻBIETA RYCHTA, MONIKA J. BURACZYŃSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Kardiol. Pol. 2011 t. 69 nr 4, s. 319-326, bibliogr. poz. 32, streszcz.
 140. Use of transoesophageal echocardiography to assess aortic atherosclerosis in patients with calcific valvular heart disease. [AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 3, s. 935-939, bibliogr. sum.
 141. Usunięcie stentu z lewej komory serca po nieudanej próbie implantacji do gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej. (Non-surgical retrieval of coronary stent from the left ventricle following failed stent deployment in the left anterior descending coronary artery - a case report.) [AUT.] JAKUB DROZD, TOMASZ ZAPOLSKI, JAROSŁAW WÓJCIK. Kardiol. Pol. 2005 t. 62 nr 3, s. 250-253, bibliogr. sum.
 142. Wapniejące nabyte wady zastawkowe a miażdżyca aorty i tętnic obwodowych. (Calcific valvular heart disease in patients with aortic and peripheral atherosclerosis.) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, BOGUSŁAW RYMAR. Pol. Arch. Med. Wewn. 2005 t. 114 nr 3, s. 924-929, bibliogr. poz. 35, sum.
 143. Wapniejące nabyte wady zastawkowe a miażdżyca tętnic wieńcowych. (Calcifying valves and coronary atherosclerosis.) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2004 t. 61 nr 8, s. 156-160, bibliogr. poz. 30, sum.
 144. Wartość echokardiografii przezprzełykowej w diagnostyce udaru niedokrwiennego mózgu. (Value of transoesophageal echocardiography in diagnosis of ischaemic stroke.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Kardioprofil 2009 vol. 7 nr 2, s. 44-63, bibliogr. poz. 66, sum.
 145. Why angina in aortic valvular stenosis? [AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, J[AROSŁAW] WÓJCIK, J[AKUB] DROZD. Eur. Heart J. 2004 vol.25 Suppl., s. 217.
 146. Wpływ analogu hormonu inkretynowego (eksenatydu) na biochemiczne parametry zespołu metabolicznego u chorych na cukrzycę typu 2 - obserwacje wstępne. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, MARIUSZ KOWALCZYK, BEATA MATUSZEK, BARBARA WDOWIAK-BARTON, ANDRZEJ NOWAKOWSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Prz. Kardiodiabetol. 2010 vol. 5 nr 1, s. 74.
 147. Wpływ autonomicznego układu nerwowego na czynność serca w warunkach podstawowych i po prowokacji testem na stole uchylnym u osób z padaczką idiopatyczną w okresie między napadami. (The influence of autonomic nervous system on heart function in patients with idiopathic epilepsy during interictal period assessed at rest and after head-up tilt.) [AUT.] JERZY PRZEGALIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MAREK PRASAŁ, MARTA TYNECKA. Pol. Prz. Kardiol. 2007 t. 9 nr 1, s. 21-26, bibliogr. poz. 39, sum.
 148. Wpływ cukrzycy na czynność lewego przedsionka. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Med. Dypl. 2006 vol. 15 supl. 12 wyd. spec., s. 85.
 149. Wpływ cukrzycy typu 1 na czynność skurczową lewej komory. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MARIUSZ KOWALCZYK, ANDRZEJ NOWAKOWSKI, BEATA CHRAPKO. Med. Dypl. 2006 vol. 15 supl. 12 wyd. spec., s. 84-85.
 150. Wpływ farmakologicznego i elektrycznego sposobu rewersji migotania przedsionków na zjawisko ogłuszenia uszka lewego przedsionka [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Folia Cardiol. 1999 t. 6 supl. 3, s. III-34
 151. Wpływ farmakologicznej rewersji migotania przedsionków do rytmu zatokowego na zjawisko ogłoszenia uszka lewego przedsionka. [AUT.] A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1998 t. 5 nr 1, s. 78
 152. Wpływ migotania przedsionków na czynność lewej komory u osób starszych [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych i niepełnosprawnych na wsi. Red. Irena Dorota Karwat i Leon Jabłoński, Lublin 2001, Norbertinum, s. 243-248, bibliogr.
 153. Wpływ migotania przedsionków na czynność lewej komory u osób starszych. (The influence of atrial fibrillation on left ventricle function in the elderly.) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Pol. Arch. Med. Wewn. 2005 t. 113 nr 3, s. 223-230, bibliogr. poz. 27, sum.
 154. Wpływ rewersji migotania przedsionków na wybrane parametry elektrokardiograficzne. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. W: IV Światowy Kongres Polonii Medycznej. Warszawa, 1-4 czerwca 2000. Streszcz. ref, s. 136
 155. Wpływ różnych metod kardiowersji elektrycznej na wybrane parametry dotyczące funkcji lewej komory serca. [AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1998 t. 5 nr 1, s. 78
 156. Wpływ wieku chorych na czynność lewego przedsionka w czasie migotania przedsionków. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce - ich następstwa zdrowotne i społeczne. Problemy definiowania niepełnosprawności. Puławy, 27-28 maja 2004. [Streszcz.], s. 262.
 157. Wpływ wieku chorych na czynność lewego przedsionka w czasie migotania przedsionków. (Influence of age of patients with atrial fibrillation on left atrium function.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Wiad. Lek. 2006 t. 59 nr 5/6, s. 346-351, bibliogr. poz. 28, sum.
 158. Współczesne poglądy dotyczące diagnostycznej wartości stężenia troponin u chorych z okołooperacyjnym uszkodzeniem mięśnia sercowego po chirurgicznym pomostowaniu tętnic wieńcowych. (Contemporary opinion on diagnostic value of troponin concentration in patients with perioperative myocardial damage after coronary artery by-pass grafting.) [AUT.] ELŻBIETA KRAWCZYK, WOJCIECH DĄBROWSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JANUSZ STĄŻKA. Folia Cardiol. 2005 t. 12 nr 8, s. 538-542, bibliogr. poz. 27, sum.
 159. Wybrane dopplerowskie parametry echokardiograficzne czynności lewego przedsionka po rewersji migotania przedsionków. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Kardiol. Pol. 1999 t. 51 supl. 2, s. 226
 160. Wybrane echokardiograficzne parametry określające czynność lewej komory jako wskaźniki nawrotu migotania przedsionków. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, MAREK PRASAŁ. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce - ich następstwa zdrowotne i społeczne. Problemy definiowania niepełnosprawności. Puławy, 27-28 maja 2004. [Streszcz.], s. 261.
 161. Wybrane parametry echokardiograficzne w prognozowaniu nawrotu migotania przedsionków. [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. W: IV Światowy Kongres Polonii Medycznej. Warszawa, 1-4 czerwca 2000. Streszcz. ref, s. 126.
 162. Wybrane parametry funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory u chorych z niedoczynnością przysadki mózgowej. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, BEATA MATUSZEK, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Kardiol. Pol. 2009 t. 67 nr 9 supl. 5, s. S 313.
 163. Wybrane zagadnienia echokardiograficzne i elektrokardiograficzne dotyczące rewersji migotania przedsionków do rytmu zatokowego : praca doktorska. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI. , ss. 167., Lublin 1997, Akad. Med.
 164. Wybrane zagadnienia rehabilitacji kardiologicznej. (Selected problems in cardiac rehabilitation.) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI. Terapia 2008 R. 16 nr 2, s. 18-22, bibliogr. sum.
 165. Zabiegi interwencyjne na ektopowo odchodzących tętnicach wieńcowych - opis 6 przypadków. (Percutaneous interventions on coronary arteries with anomalous origin - the report of 6 cases.) [AUT.] JAROSŁAW WÓJCIK, JAKUB DROZD, ANDRZEJ MADEJCZYK, TOMASZ ZAPOLSKI, PIOTR WACIŃSKI. Folia Cardiol. 2003 t. 10 nr 6, s. 829-835, bibliogr. sum.
 166. Zaburzenia lipidowe u chorych z cukrzycą typu 1. [AUT.] MARIUSZ KOWALCZYK, TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Med. Dypl. 2006 vol. 15 supl. 12 wyd. spec., s. 82.
 167. Zaciskające zapalenie osierdzia u pacjentki z zespołem Silver-Russella, pierwotną nadczynnością przytarczyc i wywiadem onkologicznym: przypadkowa koincydencja czy sekwencja patogenetyczna? (The concomitance of pericarditis constrictiva in patient with Silver-Russell syndrome, primary hyperparathyroidism and oncologic history: causal coincidence or pathogenetic sequence?) [AUT.] MONIKA BANACH, TOMASZ ZAPOLSKI, JAKUB DROZD, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Kardiol. Pol. 2011 t. 69 nr 11, s. 1174-1176, bibliogr. sum.
 168. Zakażenie wirusem grypy A H1N1v (świńskiej grypy) u pacjentki po przeszczepie allogenicznym nerki. [AUT.] JACEK FURMAGA, MARIUSZ MATUSZEK, ANNA STEĆ, JACEK PIŁAT, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ANNA IWAN, DOMINIKA STAWECKA, OLGA FURMAGA, PRZEMYSŁAW MARTAS, ADAM JAMROŻ, TADEUSZ DRYKA, SŁAWOMIR RUDZKI. W: X Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Rawa Mazowiecka, 9 -11.06.2011. Streszcz, s. 185.
 169. Zależność między parametrami objętościowymi a czynnością mechaniczną lewego przedsionka chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych w programie ciągłych dializ otrzewnowych. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK. Kardioprofil 2010 vol. 8 nr 3, s. 183-184.
 170. Zależność między sztywnością aorty oraz miażdżycą tętnic szyjnych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANNA DRELICH-ZBROJA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, LUCYNA JANICKA, MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA, ANDRZEJ KSIĄŻEK. Kardiol. Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2, s. S292-S293.
 171. Zależność pomiędzy parametrami objętościowymi a czynnością mechaniczną lewego przedsionka chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych w programie ciągłych dializ otrzewnowych. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK. W: XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Lublin, 7-8 maja 2010. Streszcz, [b. pag.]
 172. Zamknięcie wielu tętniaków tętnic wieńcowych przy zastosowaniu Graft-Stentów i kompleksowej angioplastyki u chorego z trójnaczyniową chorobą wieńcową i stenozą pnia lewej tętnicy wieńcowej. [AUT.] J[AROSŁAW] WÓJCIK, A[NDRZEJ] MADEJCZYK, J[AKUB] DROZD, T[OMASZ] ZAPOLSKI, P[IOTR] WACIŃSKI. Kardiol. Pol. 2002 t. 57 supl. 2, s. II-167.
 173. Zapalne choroby serca (1). [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI. Służ. Zdr. 2006 nr 96/100, s. 40-44, bibliogr.
 174. Zapalne choroby serca (2). [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI. Służ. Zdr. 2007 nr 1/4, s. 44-47, bibliogr.
 175. Zator tętnicy płucnej w trakcie chemioterapii u chorego z nienasieniakowatym nowotworem jądra - opis przypadku. (Pulmonary embolism during chemotherapy in patient with nonseminoma testicular cancer - case report.) [AUT.] BOŻENNA KARCZMAREK-BOROWSKA, EWA ŁADNA, JAROSŁAW WÓJCIK, JAKUB DROZD, TOMASZ ZAPOLSKI. Onkol. Pol. 2003 t. 6 nr 3, s. 127-131, bibliogr. sum.
 176. Zawał mięśnia sercowego u 20-letniego mężczyzny powikłany migotaniem komór po zażyciu metylenodioksymetamfetaminy (ecstasy) - opis przypadku. (Ecstasy induced myocardial infarction complicated by ventricular fibrillation in 20-year-old man - a case report.) [AUT.] ROBERT WRÓBEL, MAREK KURIANOWICZ, JAKUB DROZD, TOMASZ ZAPOLSKI. Post. Kardiol. Interw. 2010 vol. 6 nr 1, s. 47-51, bibliogr.
 177. Zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego u chorego po chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej. (Coronary-subclavian steal syndrome in a patient after coronary artery bypass grafting using internal mammary artery.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, TOMASZ JARGIEŁŁO, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JAROSŁAW WÓJCIK, JAKUB DROZD, ANDRZEJ MADEJCZYK, ANNA DRELICH-ZBROJA. Folia Cardiol. 2004 t. 11 nr 8, s. 611-617, bibliogr. sum.
 178. Zmiany miażdżycowe w tętnicach szyjnych u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek w korelacji z elastyczną podatnością aorty. (Aortic stiffness and carotic atherosclerosis in patients with end-stage renal disease.) [AUT.] ANNA DRELICH-ZBROJA, A[NDRZEJ] JAROSZYŃSKI, T[OMASZ] Z. ZAPOLSKI, M[AŁGORZATA] SZCZERBO-TROJANOWSKA, A[NDRZEJ] KSIĄŻEK, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI. Ultrasonografia 2008 supl. 1, s. 29.
 179. Zmiany rezerwy wieńcowej ocenianej metodą Dopplera wewnątrzwieńcowego u chorych z ostrym zawałem serca leczonych pierwotną PCI z implantacją stentu i podaniem abciximabu. (Acute coronary flow reserve changes in patients with AMI treated with primary PCI with stent implantation and abciximab infusion.) [AUT.] J[AROSŁAW] WÓJCIK, A[NDRZEJ] MADEJCZYK, J[AKUB] DROZD, Z[BIGNIEW] PIJANOWSKI, T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[GATA] SMOLEŃ, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2004 t. 61 supl. 3, [b. pag.] O021.
 180. Zmiany stężenia troponiny I a frakcja wrzutowa lewej komory u pacjentów po zabiegach pomostowania naczyń wieńcowych. [AUT.] ELŻBIETA KRAWCZYK, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, WOJCIECH DĄBROWSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, ADAM STADNIK, JANUSZ STĄŻKA. Kardiol. Pol. 2005 t. 63 supl. 1, s. S24.
 181. Znaczenie migotania przedsionków w powstawaniu zatorowości systemowej. (Importance of atrial fibrillation as a cause of thromboembolism.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANNA WYSOCKA. Kardiol. Prakt. 2009 vol. 3 nr 4, s. 141-153, bibliogr. poz. 50, sum.
 182. Znaczenie migotania przedsionków w powstawaniu zatorowości systemowej. (Importance of atrial fibrillation as a cause of thromboembolism.) [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Pol. Prz. Kardiol. 2010 t. 12 nr 1, s. 45-54, bibliogr. poz. 52, sum.
 183. Zwapnienia w obrębie zwężonego lewego ujścia tętniczego a zmiany miażdżycowe w naczyniach wieńcowych. (Aortic valve calcifications and coronary atherosclerosis.) [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Pol. Prz. Kardiol. 2005 t. 7 nr 1, s. 21-28, bibliogr. poz. 24, sum.
 184. Zwapnienia zastawki aortalnej jako wskaźnik obecności zmian miażdżycowych w aorcie piersiowej. [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce - ich następstwa zdrowotne i społeczne. Problemy definiowania niepełnosprawności. Puławy, 27-28 maja 2004. [Streszcz.], s. 259.
 185. Zwapnienia zastawki aortalnej jako wykładnik obecności zmian miażdżycowych w aorcie piersiowej. [AUT.] ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, TOMASZ ZAPOLSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce, ich następstwa zdrowotne i społeczne. Definiowanie i nazewnictwo niepełnosprawności. Red. nauk. Irena Dorota Karwat, Lublin 2005, Liber, s. 211-218, bibliogr. poz. 24
 186. Zwapnienia zastawki półksiężycowatej aorty oraz zmiany miażdżycowe w aorcie u chorych z cukrzycą typu 2. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Med. Dypl. 2006 vol. 15 supl. 12 wyd. spec., s. 91.
 187. Związek pomiędzy przestrzennym kątem QRS-T a wybranymi wskaźnikami echokardiograficznymi u dializowanych chorych bez jawnej klinicznie choroby serca. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANNA DRELICH-ZBROJA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK. Kardiol. Pol. 2010 t. 68 supl. 3, s. S 267-S 268.