A A A

chirurg dziecięcy Lublin Top Medical, urolog dziecięcy Lublin Top Medical        Rejestracja telefoniczna wizyt: 81 524 34 06, 81 452 00 00

 

Specjalizacje: chirurgia dziecięca, urologia dziecięca

Miejsce pracy:
Uniwersytet  Medyczny w Lublinie
Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy przy ul. Profesora Antoniego Gębali 6 w Lublinie

Zakres porad udzielanych w Top Medical:

  • porady specjalistyczne z zakresu: chirurgii dziecięcej, traumatologii dziecięcej, urologii dziecięcej

W Top Medical przyjmuje:

  • dzieci w wieku 0-18 r. ż.
  • pacjentów anglojęzycznych
  • lekarz przyjmuje w przychodni przy ul. Zana 29
  • lekarz nie wypisuje recept refundowanych

 

DODATKOWE INFORMACJE O LEKARZU

Zainteresowania zawodowe:

urologia dziecięca
traumatologia dziecięca
chirurgia noworodka
medycyna ratunkowa

Dr n. med. P. Osemlak jest autorem 165 publikacji, w tym prac pełnotekstowych anglojęzycznych - 10,  polskojęzycznych -59, monografii (rozdziały) - 17, streszczeń zjazdowych -71, tłumaczeń podręcznika - 7 rozdziałów, rozprawa doktorska - 1.