Rozszerzenie zakresu badań diagnostycznych

Rozszerzenie zakresu badań diagnostycznych

Top Medical Sp. z o. o. realizuje projekt: Rozszerzenie zakresu badań diagnostycznych o obrazowanie przestrzenne w mammografii cyfrowej z tomosyntezą i USG3D/4D w chorobach piersi u kobiet.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013