Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu:

  • „Wzrost konkurencyjności spółki Top Medical poprzez innowacyjne zmiany produktowe – I etap”
  • „Rozszerzenie zakresu usług ultrasonograficznych poprzez zakup nowych środków trwałych oraz oprogramowania”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Punkty Informacyjne RPO:


Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b
20-151 Lublin
Punkt informacyjny tel.: 81 44 16 738
http://www.rpo.lubelskie.pl

Bezpłatna infolinia: 0 800 888 776

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9 a
20-704 Lublin
e-mail: lawp@lubelskie.pl
http://www.lawp.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny LAWP: tel.: 81 462 38 31, 81 462 38 12