Gastroskopia

Do badania gastroskopii wymagane jest przygotowanie. Należy co najmniej 6 godzin przed badaniem wstrzymać się od przyjmowania pokarmów, jak również nie przyjmować żadnych leków, gdyż rozpuszczone tabletki utrudniają dokładną ocenę błony śluzowej.

W trakcie gastroskopii może zajść potrzeba pobrania wycinków do dalszych badań. Zatem pacjenci, którzy przyjmują leki przeciwzakrzepowe powinni przed planowanym badaniem poinformować o tym lekarza.

Przeciwwskazaniem do wykonania gastroskopii są: świeży zawał serca, ostra niewydolność wieńcowa, niewydolność oddechowa i krążeniowa, ciężkie zaburzenia rytmu, tętniak aorty, przebyta niedawno operacja jamy brzusznej.