EMG

Elektromiografia (EMG) bada czynność mięśni szkieletowych przy pomocy aparatu -elektromiografu, który rejestruje aktywność elektryczną mięśni szkieletowych. Potencjały są rejestrowane poprzez igły – elektrody wprowadzone do mięśni przezskórnie, dlatego w dniu badania należy wstrzymać się od używania maści, kremów, balsamów.

Warto też wiedzieć, że w trakcie badania pacjent może odczuwać pieczenie w momencie iniekcji, a miejsce wkłucia może być przez kilka dni zaczerwienione.