USG Odbytu

Ocena całego obwodu oglądanego odbytu lub odbytnicy. Rotacyjna trójwymiarowa głowica posiada wirujący kryształ i daje obraz 360 stopni, w przeciwieństwie do innych głowic, umożliwiających zobrazowanie tylko wycinka oglądanego fragmentu odbytu. Uzyskanie obrazu całego obwodu odbytu i odbytnicy daje możliwość porównania ścian jelita, a co za tym idzie, pozwala na dokładne określenie odnalezionych zmian.

PRZYGOTOWANIE:

  • w przeddzień badania tylko zupa na obiad, po 2 – 3 h należy zażyć 3 tabletki Bisakodylu (bez recepty w aptece).
  • na kolację tylko płyny
  • rano po wypróżnieniu Enema — lewatywa (bez recepty w aptece)
  • w dniu badania dieta płynna.