A A A

 Rejestracja telefoniczna: 81 524 34 06; 81 452 00 00

 

Holter EKG czyli całodobowy zapis aktywności elektrycznej serca umożliwia zdiagnozowanie zaburzeń rytmu serca, czyli kołatania, przyspieszonego
i nierównego bicia serca, których nie udaje się wykryć spoczynkowym (zwykłym) badaniem EKG. Badanie zleca się, by wyjaśnić wykluczyć lub potwierdzić przyczyny kardiologiczne częstych omdleń, zasłabnięć, utraty przytomności.

Wskazaniem do badania metodą Holtera jest choroba niedokrwienna serca, jak i ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem.

 

Podczas badania pacjent nie powinien ograniczać codziennej aktywności fizycznej, gdyż tylko wtedy wyniki będą miarodajne. W badaniu chodzi o to, by zarejestrować czynność serca podczas aktywności pacjenta w pracy, domu, podczas wypoczynku, snu.

 

Osobie badanej na klatkę piersiową przykleja się specjalne jednorazowe elektrody. Zapis EKG jest rejestrowany w sposób ciągły.

 

Badanie opisuje: lek. med. Anna Radoniewicz-Tchórz, lek. med. Kamil Zaleski.

 

Holter ciśnieniowy czyli całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego. Badanie umożliwia ocenę ciśnienia tętniczego zarówno w godzinach aktywności np. w pracy, jak i podczas nocnego odpoczynku. Ten sposób monitorowania pozwala na lepsze rozpoznanie nadciśnienia tętniczego. Pacjent podczas badania nosi nałożony specjalny mankiet i niewielki aparat, który automatycznie zapisuje pomiary ciśnienia.

 

Badanie opisuje: lek. med. Tomasz Chromiński.