A A A

Rejestracja telefoniczna: 81 524 34 06; 81 452 00 00

 

Badanie urodynamiczne pozwala ocenić funkcjonowanie pęcherza moczowego i dolnego odcinka dróg moczowych. Wykorzystywane jest w diagnostyce m.in. nietrzymania moczu, zaburzeniach w opróżnianiu pęcherza moczowego, częstomoczu, parciach naglących i pęcherzu neurogennym niereagującym na standardowe leczenie farmakologiczne, a także w przypadku zaburzeń statyki pochwy przed zabiegami korygującymi ten defekt. Badanie ma kilka etapów.

W trakcie pierwszego, (uroflometrii) mierzona jest ilość oddawanego moczu, czas jego oddawania, przepływ moczu przez cewkę moczową oraz zaleganie moczu w pęcherzu po mikcji. Podczas uroflometrii pacjent oddaje mocz do specjalnego urządzenia (uroflowmetru), który dokonuje tych wszystkich pomiarów.

W drugim etapie badania do pęcherza wprowadzany jest cienki (średnica 7 Fr) cewnik, który służy do wypełniania pęcherza wodą destylowaną, ciągłego pomiaru panującego w nim ciśnienia oraz oceny "czucia" pęcherza moczowego, tzn. przy jakim wypełnieniu pacjent odczuwa normalną potrzebę oddania moczu, silne parcie na mocz oraz maksymalną pojemność pęcherza moczowego.

Trzeci etap badania służy do oceny parametrów cewki moczowej i wydolności mięśnia zwieracza zewnętrznego cewki moczowej.

Podczas badania może zajść konieczność wykonania dodatkowych, niestandardowych elementów badania tj.: cystometria mikcyjna czy ocena parametrów cewki moczowej po odprowadzeniu defektu statyki pochwy. Standardowe badanie trwa ok. 30 minut.

W Top Medical badania urodynamiczne wykonujemy w ramach poradni (ginekologicznej i urologicznej) przy pomocy aparatu  Medtronic Duet Logic G/2.

Badanie wykonują: dr n. med. Monika Maciejczyk-Pencuła

 

 

 

badania urodynamiczne Lublin. Rejestracja telefoniczna 81 524 34 06; 81 452 00 00