A A A

 

Nowe aparaty USG

Rejestracja telefoniczna: 81 524 34 06; 81 452 00 00

 

Ultrasonografia jest najbardziej popularną i mającą szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób metodą obrazowania wnętrza ludzkiego ciała. Dzieje się tak dlatego, że jest to badanie nieinwazyjne, bezpieczne dla pacjenta i do jego przeprowadzenia nie ma żadnych przeciwwskazań. Może być powtarzane w krótkich odstępach czasowych.

Ultrasonografia wykorzystuje ultradźwięki do obrazowania tkanek i narządów wewnętrznych. Badanie wykonuje się przy pomocy głowicy przykładanej bezpośrednio do powierzchni ciała, a w niektórych przypadkach dla uzyskania lepszego obrazu m.in. układu płciowego czy moczowego, wprowadzanej naturalnymi otworami ciała.

 

Pracownie ultrasonograficzne Top Medical wyposażone zostały w pod koniec kwietnia 2016 roku w dwa nowe, wysokiej klasy aparaty USG firmy GE Voluson E8 BT 16 oraz USG firmy Philips EPIQ 5 wraz z zestawem nowoczesnych głowic ultrasonograficznych do   poszczególnych typów badań. Dzięki temu można u nas wykonać badania USG jeszcze lepszej jakości niż dotychczas.

 

 

Innowacyjne technologie obrazowania ultrasonograficznego stosowane w Top Medical umożliwiają:

 

 • wykonywanie badań USG różnych narządów i tkanek oraz biopsji ultrasonograficznej z wykorzystaniem opcji tomograficznych. Opcja ta pozwala na uzyskanie w badaniu USG przekrojów analogicznych do badania tomografii komputerowej, jednak bez konieczności narażania pacjentów na promieniowanie rentgenowskie.

 • wykonywanie badań USG z wykorzystaniem opcji elastografii czyli badania "ściśliwości" tkanek niezmiernie pomocnego w różnicowaniu zmian łagodnych i złośliwych w narządach miąższowych tj. wątroba, tarczyca, jądra, oraz piersi, prostata, jajniki. Badanie to ma ogromne znaczenie w ocenie nasilenia m.in. zwłóknienia wątroby oraz diagnozowaniu chorób nowotworowych

 • wykonywanie badań echokardiograficznych (USG serca, echo serca) u dzieci i dorosłych, które pozwalają na pogłębione badania kurczliwości mięśnia sercowego polegające na automatycznej analizie globalnego odkształcenia podłużnego metodą śledzenia plamki ( ang. speckle tracking) wraz z automatyczną analizą frakcji wyrzutowej lewej komory serca


 • ultrasonograficzną diagnostykę ciąży i wad wrodzonych z wykorzystaniem opcji obrazowania 2D/3D oraz 4D i 4DHDlive. Opracowana przez firmę GE nadzwyczajna metoda renderingu rewolucjonizuje na całym świecie możliwości obrazowania płodu oraz zaawansowanych badań ginekologicznych. Różnica miedzy standardowym 3D i 4D a HDlive jest olbrzymia. Badania wykonywane w Top Medical pozwalają na uzyskanie niespotykanego dotąd, niesamowicie realistycznego obrazu ludzkiego płodu pomagając zwiększyć czułość diagnostyczną. Daje to możliwość wyjątkowo dokładnej oceny rozwoju wewnątrzmacicznego płodu, uwidocznienia np. przezierności karkowej (NT), kości nosowej, wygenerowania widoku serca płodu (przewody tętniczy, żylny, drogi odpływu lewej i prawej komory, łuk aorty), precyzyjnego wyliczenia terminu porodu.
  Dodatkowo rejestrowane w postaci trójwymiarowej obrazy są zapisywane w pamięci urządzenia: można je porównywać, a także przesyłać do konsultacji do ośrodków referencyjnych w Polsce i za granicą.

 • ultrasonograficzną diagnostykę owulacji z pomiarem objętości pęcherzyków

 • ultrasonograficzną diagnostykę nietrzymania moczu u kobiet. Trójwymiarowe (3D) badanie przezpochwowe głowicami o wysokiej częstotliwości umożliwia obrazowanie cewki moczowej i struktur ją podtrzymujących, a także mięśni miednicy mniejszej. Pozwala to na rozpoznanie przyczyn nietrzymania moczu, zaburzeń statyki narządu rodnego u kobiet, a także dokładną ocenę efektów leczenia operacyjnego w obrębie miednicy mniejszej.

 • wykonywanie badań USG z użyciem ultrasonograficznych środków kontrastujących - sonocystografia mikcyjna u dzieci

 • wykonywanie badań USG prostaty specjalną głowicą przezodbytniczą z opcją elastografii, która pozwala na dokładne obrazowanie gruczołu krokowego i precyzyjne wykonanie biopsji

 • wykonywanie badań USG kanału odbytu i odbytnicy przy użyciu rotacyjnej głowicy trójwymiarowej o wysokiej częstotliwości, którą posiadają tylko nieliczne placówki w Polsce. Takie badanie zapewnia możliwość oceny całego obwodu oglądanego odbytu lub odbytnicy. Rotacyjna, trójwymiarowa głowica  posiada wirujący kryształ i daje obraz 360 stopni, w przeciwieństwie do innych głowic umożliwiających zobrazowanie tylko wycinka oglądanego fragmentu odbytu. Uzyskanie obrazu całego obwodu odbytu i odbytnicy daje możliwość porównania ściany jelita, a co za tym idzie pozwala na dokładne określenie odnalezionych zmian patologicznych.

 

 

Top Medical Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach I Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i Innowacje.  Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw:"Rozszerzenie zakresu usług ultrasonograficznych poprzez zakup nowych środków trwałych oraz oprogramowania"

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

 

USG Lublin, USG piersi Lublin, USG Top Medical. Rejestracja telefoniczna 81 524 34 06; 81 452 00 00

Telefony81 524 34 06 81 452 00 00

 

 

Napisz do nasrejestracja@topmedical.pl
Odwiedź nasul. Zana 29, Lublin
ul. Szeligowskiego 6, Lublin